Nästa prognos   

Migrationsverkets nästa prognos kommer att överlämnas till regeringen onsdag den 26 april 2017, vid 12-tiden. Den kommer i samband med detta att publiceras på våra pressidor. Först efter att prognosen överlämnats kommer vi att kunna genomföra interjuver. Migrationsverket kommer inte att hålla någon pressträff.

Samlad information om Afghanistan  

På vår hemsida har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren, bedömningen av säkerhetsläget och information om ensamkommande barn.

Kontakta presstjänsten

Kontorstid vardagar

010-485 66 55

Nyheter

 • 2017-04-28

  Migrationsverkets omorganisation utvärderad

  Statskontoret har gjort en utvärdering av Migrationsverkets omorganisation Bra ska bli bättre . Utvärderingen visar att Migrationsverket bara delvis uppfyllt målen för omorganisationen.
 • 2017-04-28

  Stopp för Dublinöverföringar till Ungern

  Nu stoppar ­Migrationsverket tills vidare alla överföringar till Ungern enligt Dublinförordningen. Det beror på Ungerns nya asyllagstiftning och det försämrade mottagandet för asylsökande i landet.
 • 2017-04-26

  Prognos: ”Fortsatt fokus på att fatta beslut”

  Antalet människor som kommer söka asyl i Sverige är i princip oförändrat, jämfört med den bedömning som gjordes i februari. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.­ – Vårt fokus fortsätter att ligga på att fatta beslut i alla typer av ärenden. Många som sökte asyl 2015 och 2016 har fått beslut i sina ärenden, och målet är att i princip alla resterande ska få beslut i sitt ärende under det här året, säger Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör på Migrationsverket.
 • 2017-04-25

  Region Nord varslar 56 årsarbetare

  Region Nord varslar 56 årsarbetare i Sveriges fyra nordligaste län. Det är ungefär hälften så många som man tidigare räknat med att varsla under årets första månader.
  − Vi har hittat lösningar för att behålla fler medarbetare, det är vi mycket glada för. Efter de centrala förhandlingarna vet vi hur många av dessa 56 som i slutänden måste sägas upp, säger regionchef Håkan Hansi.
 • 2017-04-18

  Migrationsverket minskar mottagningsverksamheten i region Syd

  Nu söker färre människor asyl i Sverige och Migrationsverkets boenden för asylsökande avvecklas runt om i landet. Migrationsverkets asylmottagning står därför inför en anpassning av verksamheten. Under hela 2017 kommer region Syd att minska med ungefär hundra medarbetare eller 20 procent av regionens mottagningsverksamhet.
 • 2017-04-12

  Så arbetar Migrationsverket för att upptäcka personer med koppling till terror eller krigsbrott

  En person som söker asyl i Sverige eller i andra europeiska stater har inte rätt till asyl om han eller hon har begått eller kan misstänkas för allvarliga brott.
 • 2017-04-07

  Krafttag för att förkorta väntetiden för anhöriga

  Nu sätter Migrationsverket in flera olika åtgärder för att minska väntetiderna för anhöriga som sökt uppehållstillstånd i Sverige. Det handlar om ett nytt arbetssätt för nya ärenden, en satsning på gamla ärenden och ett tillskott av nya resurser.
 • 2017-03-31

  Första medicinska åldersbedömningen snart klar

  Om en månad förväntas Rättsmedicinalverket skicka det första utlåtandet om en asylsökandes ålder till Migrationsverket.
  – Det betyder att vi snart kommer att kunna fatta det första beslutet där Rättsmedicinalverkets åldersbedömning finns med som en del av bevisningen, säger Daniel Salehi, Migrationsverkets processledare för åldersbedömningar.
 • 2017-03-24

  Migrationsverket svarar på kritik från Barnombudsmannen

  Barnombudsmannen riktar i sin årsrapport för 2016 kritik mot Migrationsverkets sätt att handlägga ärenden för barn i familj och ensamkommande barn.
  – 2015 kom 70 000 asylsökande barn till Sverige. För oss går rättssäkerheten först, så trots stora ansträngningar har handläggningstiderna blivit långa, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.
 • 2017-03-21

  ST och Seko på Migrationsverket anlitar en arbetstagarkonsult i omställningsarbetet

  Partsrådet* inom den statliga sektorn har beslutat att ST och Seko inom Migrationsverkets ska få anlita en arbetstagarkonsult för att granska och analysera verkets underlag för det pågående omställningsarbetet. Enligt planerna ska granskningen pågå till den 12 maj. 

Reportage

Medarbetare framför boende

Följ med till asylboendena längst i norr

Runt om i Norrbotten bor det ungefär 4 000 asylsökande. Det är inte ovanligt att de har många mil till någon av verkets stödjepunkter. Hur fungerar det? Följ med Migrationsverkets boendeteam på besök i Vittangi och Svappavaara. Läs mer

Bild av förföljda

Världsdagen för pressfrihet

Tillsammans med fyra av Sveriges nuvarande fristadsförfattare och några av yttrandefrihetens främsta försvarare uppmärksammar Migrationsverket årets världsdag för pressfrihet. Läs mer