Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8.00–17.00

010-485 66 55

Om du inte når oss via telefon går det bra att mejla. Vid pågående nyhetshändelser utanför kontorstid kommer vi att informera om det på webbplatsen. Pressjouren kommer då också att vara bemannad även utanför kontorstid på samma telefonnummer: 010-485 66 55.

Uppdateringar sker då även via våra sociala mediekanaler på Twitter och Facebook.

För dig som är journalist och har frågor om ett enskilt ärende

För att få insyn i enskilda ärenden behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering. Vi har sammanställt vad du behöver få med i en fullmakt.

Nyheter

 • 2019-03-18

  Svåröverskådligt och komplext när tillfälliga lagen förlängs, enligt remissvar

  Förlängningen av den tillfälliga lagen kommer att innebära betydande svårigheter för sökande att få en överblick över regelverket och leda till än mer komplexa avvägningar när Migrationsverket ska pröva ärenden.
 • 2019-03-11

  Anmälningarna om misstänkt krigsbrott ökar

  Migrationsverket anmäler allt fler misstänkta krigsbrott till polisen.
  –Det här är resultatet av en tydlig ambitionshöjning i frågan från myndigheten under senare år, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.
 • 2019-02-19

  Ökat fokus på Nord- och Östafrika i årets flyktingkvot

  Nu har Migrationsverket tagit beslut om fördelningen av årets flyktingkvot, eller vidarebosättning som det också kallas. Ett ökat fokus på Nord- och Östafrika, samt ett fortsatt starkt stöd för syriska flyktingar står för merparten av platserna.
 • 2019-02-15

  Ny prognos visar på minskad osäkerhet kring antalet asylsökande

  Den politiska överenskommelsen om att förlänga den tillfälliga lagen leder till minskad osäkerhet kring antalet asylsökande. Det skriver Migrationsverket i sin februariprognos.
    – Utöver det har vi samtidigt en positiv utveckling för handläggningstiderna. Nu är det viktigt, inte minst för de sökande, att vi framöver har resurser att hålla i den utvecklingen, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.
 • 2019-02-06

  Migrationsverket pausar utbetalning till samarbetsorganisation i Afghanistan

  Migrationsverket deltar i ett projekt som ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant till sitt hemland. Efter att ha granskat fakturor som betalas till en samarbetsorganisation inom området, har Migrationsverket upptäckt brister och därför beslutat att pausa utbetalningen.
 • 2019-02-01

  Migrationsverket varslar färre än befarat

  Migrationsverket fortsätter att minska under 2019 men varslar färre anställda än befarat. Som mest kan totalt 92 medarbetare på fem orter komma att sägas upp.
 • 2019-01-24

  Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan

  Säkerhetssituationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån skiljer sig liksom tidigare mellan de olika provinserna. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om säkerhetssituationen i landet.
 • 2019-01-22

  Migrationsverket begär omprövning av åklagarbeslut om varumärkesintrång

  Migrationsverket begär nu att Nationella åklagarmyndigheten ska ompröva åklagarens beslut att inte inleda en förundersökning efter en anmälan om varumärkesintrång. Anmälan gällde partiet Alternativ för Sverige.
    – Vi väljer att gå vidare eftersom vi anser att frågan är av stor principiell vikt, säger kommunikationsdirektör Fredrik Bengtsson.
 • 2019-01-18

  Migrationsverket gör inga tester i konvertitärenden

  På sociala medier cirkulerar ett test som påstås användas av Migrationsverket för att ta reda på om en asylsökande är kristen.
  – Det är fel. Migrationsverket använder inga tester, säger presschef Per Ek.
 • 2019-01-17

  Förenklad prognos lämnad till regeringen

  Migrationsverkets bedömningar om verksamheten är oförändrade jämfört med prognosen från slutet av november 2018. Det visar den förenklade prognos som nu skickats till regeringen. När det gäller förvaltningsanslaget justeras prognosen utifrån det nu beslutade anslaget för 2019