Pressrum

I vårt pressrum finns information för dig som är journalist och skriver om våra frågor. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter och pressbilder. Du kan även välja att prenumerera på våra nyheter.

Har du frågor gällande ett enskilt ärende? Vi svarar gärna!

Vi får just nu många frågor gällande enskilda ärenden som handläggs av Migrationsverket. För att vi ska kunna dela med oss av uppgifter behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering.

Vi behöver få in den underskrivna originalhandlingen. Du kan lämna in den på något av våra kontor eller posta den till oss. Vi kan börja jobba med dina frågor direkt om du skickar en digital kopia av fullmakten till presstjänsten.

Här har vi sammanställt vad som behöver finnas med i fullmakten

När Migrationsverket registrerat fullmakten är det möjligt att begära ut skriftliga handlingar som fullmakten omfattar. Glöm inte att ange att du har fullmakt vid begäran. Vi behöver fullmakten i original och den ska vara ställd till en fysisk person.

Begäran om allmänna handlingar för dig som är journalist

Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 08.00–16.30

010-485 66 55

Här hittar du fler kontaktuppgifter till presstjänsten

Är du privatperson som har frågor om ditt ärende ber vi dig istället att använda dig av kontaktuppgifterna som finns på sidan för sökande.

Infor­ma­tion med anled­ning av coro­na­vi­ruset

Coronaviruset påverkar alla delar av samhället, och Migrationsverket följer noga händelseutvecklingen. Samlad information gällande coronaviruset

Nyheter

 • Ansökningsperioden för uppehållsstatus förlängs till 31 december 2021

  Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar får ytterligare tre månader på sig att ansöka om uppehållsstatus. Den svenska regeringen har fattat beslut om att ansökningsperioden ska hållas öppen året ut.
 • Drygt 650 kvotflyktingar från Afghanistan har tagits emot i Sverige

  Migrationsverkets evakueringsinsats är avslutad, men för kommunerna inleds nu arbetet med att ta emot dessa personer och vägleda dem in i det svenska samhället. Landets kommuner har under den gångna veckan gjort en stor insats med att på kort tid erbjuda drygt 650 evakuerade kvotflyktingar från Afghanistan ett nytt hem i Sverige.
 • Migrationsverket arbetar intensivt med att ta emot evakuerade afghaner

  Migrationsverkets personal arbetar nu intensivt med att ta emot dem som anländer till Sverige från Afghanistan inom ramen för den svenska flyktingkvoten. Under resten av veckan är förhoppningen att ytterligare ett antal personer ska landa i Sverige.– Migrationsverket arbetar med att överföra kvotflyktingar till Sverige varje dag, året om. Men den här situationen går bortom det normala, och vi arbetar nu dygnet runt med den akuta evakueringen av hundratals flyktingar per dygn från Kabul, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.
 • De första loka­lan­ställda i Afgha­nistan har evaku­e­rats

  Under det senaste dygnet har de första evakueringsflygplanen landat på Arlanda. Ombord befann sig lokalanställda vid svenska ambassaden i Kabul och deras familjer, tillsammans med svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige.– Det är en unik evakueringsinsats som har utförts. Nu återstår det fortsatta arbetet med att evakuera ytterligare personer inom ramen för kvotuppdraget, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.
 • Fler tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige enligt ny prognos

  Den förändrade utlänningslagstiftningen innebär att fler personer kommer att vistas i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd under en längre tid. Därför väntas antalet förlängningsansökningar öka under de kommande åren enligt en ny prognos från Migrationsverket. Samtidigt justerar myndigheten ned sitt antagande för hur många personer som väntas söka asyl i Sverige under året.
 • Nu börjar Migrationsverket tillämpa nya regler i utlänningslagen

  Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel, fler måste kunna försörja sig och gymnasielagen blir en egen lag. Det är de huvudsakliga skillnaderna när förändringarna i utlänningslagen nu träder i kraft.– Ändringarna i lagen är omfattande och påverkar i stort sett alla våra sökande på olika sätt beroende på vilket slags uppehållstillstånd man har och längden på tillståndet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.
 • Migrationsverket beslutar om verkställighetsstopp till Afghanistan

  Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats efter att talibanrörelsen tagit kontroll över stora delar av landet. Därför har Migrationsverket idag fattat beslut om att införa ett verkställighetsstopp till landet.– Beslutet gäller med omedelbar verkan och gäller tillsvidare, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket.
 • Färre söker asyl i Sverige – men fler vill arbeta här

  Ny statistik från årets första sex månader visar att antalet som söker asyl i Sverige fortsätter att minska och att antalet ärenden avgörs i snabbare takt. Samtidigt har antalet ansökningar om arbetstillstånd ökat jämfört med samma period förra året.
 • Därför lämnar Migrationsverket verksamhetsorter

  De senaste åren har Migrationsverket dragit ned sin lokala närvaro och lämnat flera verksamhetsorter. Det är en följd av att antalet asylsökande minskat kraftigt.– När antalet asylsökande blir mindre är det också naturligt att behovet av tillfälliga bostäder och mottagningsverksamhet minskar, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.
 • Riksdagen har beslutat om ändringar i utlänningslagen

  Igår, tisdag 22 juni, fattade riksdagen beslut om de förändringar i utlänningslagen som ska träda ikraft den 20 juli. Lagändringen innebär i korthet att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara normen och att egen försörjning krävs för att permanenta uppehållstillstånd ska beviljas.– De kommande ändringarna är omfattande och kommer att påverka näst intill samtliga av Migrationsverkets ärendeslag, säger Carl Bexelius, rättschef.