Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8.00–16.30 (under sommaren)

010-485 66 55

Om du inte når oss via telefon går det bra att mejla. Vid pågående nyhetshändelser utanför kontorstid kommer vi att informera om det på webbplatsen. Pressjouren kommer då också att vara bemannad även utanför kontorstid på samma telefonnummer: 010-485 66 55.

Uppdateringar sker då även via våra sociala mediekanaler på Twitter och Facebook.

För dig som är journalist och har frågor om ett enskilt ärende

För att få insyn i enskilda ärenden behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering. Vi har sammanställt vad du behöver få med i en fullmakt.

Nyheter

 • 2018-08-09

  Rymning från Migrationsverkets förvar i Kållered

  Tre personer rymde från förvaret i Kållered tidigt på torsdagsmorgonen. Männen tog sig ut efter att en person från utsidan slagit sönder ett fönster med hjälp av ett tillhygge. Personerna är fortfarande försvunna och efterlysta av polisen.
 • 2018-07-29

  Oförändrad prognos över asylsökande och minsta balanserna på fem år siktas i prognosen

  Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år.- Den fortsatt stabila utvecklingen av asylsökande och minskade balanser ger oss möjlighet att utveckla en mer effektiv verksamhet, säger generaldirektören Mikael Ribbenvik.
 • 2018-07-26

  EU-dom begränsar möjligheterna att avvisa med omedelbar verkställighet

  Enligt en ny dom från EU-domstolen kan personer utan tillräckliga skyddsskäl inte avvisas med omedelbar verkställighet. Det förtydligas i en ny rättslig kommentar av Migrationsverket.
 • 2018-07-18

  Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut som gäller den nya gymnasielagen

  Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.
 • 2018-07-13

  Migrationsverket prioriterar kvotflyktingar som evakuerats till Niger

  FN:s flyktingorgan UNHCR vädjar till stater att ta emot flyktingar som har evakuerats från Libyen. Därför har nu Migrationsverket påskyndat arbetet med att vidarebosätta flyktingar som UNHCR har evakuerat till Niger.
  – För att kunna fortsätta evakuera de mest utsatta flyktingarna krävs att Europas stater aktivt deltar i vidarebosättningsarbetet, säger Vincent Cochetel, UNHCR:s särskilda sändebud för Medelhavet.
 • 2018-07-06

  Migrationsverket fortsätter att handlägga ärenden enligt
  gymnasielagen

  Migrationsverket fortsätter att ta emot ansökningar och tillämpa den nya gymnasielagen.
  – Vi tar emot och handlägger dessa ärenden som vanligt, säger Daniel Grynfarb, chef för migrationsrättsenheten vid Migrationsverket.
 • 2018-07-05

  Fler söker arbetstillstånd i Sverige

  Fler medborgare utanför EU söker arbetstillstånd i Sverige. Under årets första sex månader kom det in drygt 4 300 fler ansökningar jämfört med samma period förra året – en ökning med nära 50 procent.
 • 2018-07-04

  Ett år i Kabul förändrade hans syn på återvändande

  Terje Torvik är tillbaka i Sverige efter ett år som återvändandesambandsman i Kabul.– På plats i Kabul blev en sak särskilt tydlig. Att återvändarna har så mycket att vinna på att förbereda sig för livet i Afghanistan. Tyvärr kommer många tillbaka helt oförberedda, säger han.Se Terje Torvik berätta om återvändande i Almedalen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2018-07-03

  Bättre stöd för handläggare i återvändandearbete

  Det finns flera former av återintegreringsstöd för dem som fått avslag och måste återvända hem. Nu ska Migrationsverkets handläggare bli bättre på att informera och stötta personer med avslagsbeslut.
 • 2018-07-03

  Nya metoder testas för snabbare beslut i asylärenden

  Asylprövningen ska i hälften av alla nya asylärenden hinna fatta beslut och underrätta den sökande inom 30 dagar från ansökan. Det är målet för piloten Asyl 360 , som ska utforska och testa metoder för att effektivisera Migrationsverkets verksamhet.