Pressrum

I vårt pressrum finns information för dig som är journalist och skriver om våra frågor. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter och pressbilder. Du kan även välja att prenumerera på våra nyheter.

Kontakta press­tjänsten

Vardagar klockan 08.30–16.30

Kontakt­upp­gifter för privat­per­soner

Har du frågor om ditt eget ärende ber vi dig att ringa Migrationsverkets kontaktcenter på telefonnummer 0771‑235 235 eller använda kontaktuppgifterna som finns på sidan Kontakta oss.

Vi får just nu många frågor gällande enskilda ärenden som handläggs av Migrationsverket. För att vi ska kunna dela med oss av uppgifter behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering.

Vi behöver få in den underskrivna originalhandlingen. Du kan lämna in den på något av våra kontor eller posta den till oss. Vi kan börja jobba med dina frågor direkt om du skickar en digital kopia av fullmakten till presstjänsten.

Här har vi sammanställt vad som behöver finnas med i fullmakten

När Migrationsverket registrerat fullmakten är det möjligt att begära ut skriftliga handlingar som fullmakten omfattar. Glöm inte att ange att du har fullmakt vid begäran. Vi behöver fullmakten i original och den ska vara ställd till en fysisk person.

Begäran om allmänna handlingar för dig som är journalist

Du som är journalist kan begära att ta del av allmänna handlingar, avtal och protokoll eller beställa andra kopior genom att fylla i formuläret: Begäran om allmänna handlingar.

Post­a­dress

Migrationsverkets presstjänst
Box 507
169 29 Solna

Ledning

Ansvarig chef, telefon 010‑485 06 95

Begäran om allmän hand­ling – för dig som är jour­na­list

Du som är journalist kan begära att ta del av allmänna handlingar, avtal och protokoll eller beställa andra kopior genom att fylla i formuläret Begäran om allmänna handlingar.

Orga­ni­sa­tion

Presstjänsten tillhör kommunikationsenheten som är en del av Migrationsverkets kommunikationsavdelning.

Pressrum

www.migrationsverket.se/press

Press­bilder

Du hittar bilder på Migrationsverkets personal bland våra pressbilder

Nyheter

 • 34 000 personer har fått förlängt till­fäl­ligt skydd

  Cirka 34 000 personer från Ukraina har hittills beviljats förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet. Över 95 procent av dem som ansökt har nu fått sina beslut.
  – Så här långt har nästan alla vars ärenden vi prövat beviljats förlängt uppehållstillstånd till den 4 mars 2025, säger Per Möller, processledare på Migrationsverket.
 • Nya arbets­mark­nads­regler – vad säger Migra­tions­verket?

  Migrationsverket har i dagarna yttrat sig om regeringens utredning om nya regler för arbetskraftsinvandring. Utredningen föreslår bland annat införande av lönekrav, möjlighet att exkludera vissa yrken från arbetstillstånd och avskaffande av så kallat spårbyte. Vidare föreslår utredaren flera åtgärder för att främja högkvalificerad arbetskraft.
 • Arbetstagare och studenter kan visa pass för Migrationsverket i mobiltelefonen

  Migrationsverket lanserar en pilot för digital passkontroll som ska underlätta vid ansökan om uppehållstillstånd. Studenter och arbetstagare från 23 länder och territorier är först ut att få använda identifieringsappen Freja för att visa upp sitt pass.
 • Ett lägre antal ansökningar från bärplockare

  I syfte att motverka arbetskraftsexploatering bland thailändska bärplockare har Migrationsverket vidtagit olika åtgärder inför årets säsong.– Bland annat har vi fördjupat våra utredningar och tagit in mer information om arbets- och uppdragsgivare från andra myndigheter inom ramen för vår myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet, säger Hanna Geurtsen, sektionschef.De nya åtgärderna leder till något längre handläggningstid men kan även leda till fler avslag av ansökningar jämfört med tidigare. Samtidigt är antalet ansökningar i år lägre jämfört med tidigare.
 • Ny enkät om hur personer från Ukraina ser på fram­tiden

  På regeringens uppdrag skickar Migrationsverket ut en enkät till vuxna personer som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet. Genom enkäten, som genomförs för andra gången, vill regeringen få bättre kunskap om hur skyddsbehövande från Ukraina ser på sin framtid.