Begränsad service 6/12
Fredag den 6 december 2019 kommer presstjänsten ha begränsad möjlighet att besvara frågor på grund av att vi är på utbildningsdag. Når du inte presstjänsten via telefon så skriv till oss så återkommer vi snarast möjligt. Mvh presstjänsten

Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8.00–17.00

010-485 66 55

Om du inte når oss via telefon går det bra att mejla. Vid pågående nyhetshändelser utanför kontorstid kommer vi att informera om det här. Pressjouren kommer då att vara bemannad även utanför kontorstid på samma telefonnummer: 010-485 66 55.

Uppdateringar sker även på Twitter och Facebook.

Postadress: Migrationsverkets presstjänst, Box 507, 169 29 Solna
Presschef: Per Ek, telefon 010-485 27 86

För dig som är journalist och har frågor om ett enskilt ärende

För att få insyn i enskilda ärenden behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering. Vi har sammanställt vad du behöver få med i en fullmakt.

Nyheter

 • 2019-12-05

  Så arbetar Migrationsverket med rättsliga ställningstaganden

  En varaktig förändring i ett land som många asylsökande kommer ifrån kan innebära att Migrationsverket beslutar om att ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande. Syftet är att stötta dem som prövar asylansökningar och därmed bidra till enhetliga och rättssäkra bedömningar.
 • 2019-11-28

  Samarbete med organisation i Afghanistan återupptas

  Migrationsverket återupptar utbetalningar till en samarbetsorganisation inom ERRIN-programmet i Afghanistan. De som ansökt om stöd ska nu skyndsamt få beslut i sitt ärende och ta del av programmet. Programmet ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant eller med tvång till sitt hemland, efter att ha fått avslag på sin asylansökan.
 • 2019-11-11

  Upp till 750 personer kan skrivas ut ur Migrationsverkets boenden

  Upp till 750 personer med uppehållstillstånd, de flesta för studier på gymnasial nivå, kan komma att behöva flytta från Migrationsverkets boenden. Istället behöver de ordna boende på egen hand.
 • 2019-10-25

  Oförändrad prognos för antalet asylsökande – trots skärpt omvärldsläge

  Prognosen för antalet asylsökande för 2020 och framåt ligger tillsvidare fast. Bedömningen förutsätter att EU-Turkietuttalandet om flyktingar och migranter kvarstår. Det skriver Migrationsverket i sin oktoberprognos.
  – Vi har en osäker omvärld, men de fakta vi har just nu gör inte att vi ändrar våra bedömningar om antalet asylsökande, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.
 • 2019-10-18

  Så följer Migrationsverket utvecklingen i Syrien

  Utrikeskorrespondenter, FN-rapporter och politiska analyser – tillsammans bidrar de till den aktuella lägesbilden av situationen i nordöstra Syrien. Från kontoret i Malmö följer Migrationsverkets analytiker Marie Hesselholdt och Nevine Abou-Gabal utvecklingen minut för minut.
 • 2019-10-17

  Beslutsstopp gällande Hassakah-provinsen i Syrien

  Migrationsverket ska tills vidare inte fatta beslut i ärenden som rör sökande från Hassakah-provinsen, enligt en ny rättslig kommentar. Inte heller ska någon person behöva återvända till provinsen i nuläget.
  – Det går i dagsläget inte att bedöma hur konflikten kommer att utvecklas, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.
 • 2019-10-11

  Migrationsverkets rättschef: "Vi kommer att uppdatera vår bedömning om läget i Syrien."

  Observera att rättschefen fattat ett nytt beslut om nordöstra Syrien. Se separat nyhet. Efter Turkiets nyligen inledda militäroffensiv i nordöstra Syrien följer Migrationsverket utvecklingen i landet extra noga.
  – Med tanke på vad som sker på marken i Hassakah kommer vi att behöva uppdatera vår bedömning, förmodligen i början av nästa vecka.
 • 2019-09-08

  Rymning från förvar i Märsta

  Sex personer rymde från förvaret i Märsta tidigt på söndagsmorgonen. De tog sig ut efter att ett fönster slagits sönder. Personerna är fortfarande försvunna och efterlysta av polisen.
 • 2019-08-29

  Nytt rättsligt ställningstagande om Syrien

  Observera att rättschefen fattat ett nytt beslut om nordöstra Syrien. Se separat nyhet. Säkerhetssituationen i Syrien fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån i några av landets provinser har sjunkit. Därmed bedöms inte längre situationen i hela landet vara sådan att alla riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om skyddsbehov för personer från Syrien.
 • 2019-07-29

  Många ansöker om medborgarskap just nu

  Allt fler vill bli svenska medborgare. Det har lett till att väntetiden för att få medborgarskap just nu är lång. Migrationsverket har under året lagt extra resurser till medborgarskapsprövningen för att fler ärenden ska kunna avgöras på kortare tid.