Samlad information om Afghanistan  

På vår hemsida har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren, bedömningen av säkerhetsläget och information om ensamkommande barn.

Kontakta presstjänsten

Kontorstid vardagar

010-485 66 55

Nyheter

 • 2017-05-19

  Mikael Ribbenvik ny generaldirektör för Migrationsverket

  Regeringen har utsett Mikael Ribbenvik till ny generaldirektör för Migrationsverket. Han har sedan i höstas varit vikarierande chef för myndigheten.
 • 2017-05-15

  ”För tidigt att dra slutsatser av antalet asylsökande efter att id-kontroller togs bort”

  Förra veckan sökte 396 personer asyl i Sverige. Det är 64 fler än veckan innan, men färre än exempelvis första veckan i april då över 470 asylansökningar registrerades.
     – Vi ser en viss ökning, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kopplat till frånvaron av id-kontroller, säger Anders Westerlund på Migrationsverkets omvärldsenhet.
 • 2017-05-10

  Svenska migrationsdebatten i fokus på MIG Talks avslutande panelsamtal

  Både individen och samhället betalar priset för en ensidig skildring av migrations­frågorna. En kunskapsbaserad debatt som ger plats för fler röster, bilder och aspekter av migrationen till Sverige efterlystes av många deltagare i MIG Talks avslutande panelsamtal, arrangerat av Migrationsverket och Nordiska museet.
 • 2017-05-05

  Migrationsverket ändrar inte aprilprognosen

  I och med att id-kontrollerna försvinner ökar sannolikheten för fler asylsökande. Men det scenario som Migrationsverket planerar utifrån står ändå fast och prognosen för antalet asylsökande som kommer till Sverige under 2017 revideras inte i nuläget.
 • 2017-05-04

  Region Väst samlar återvändandearbetet till Göteborg

  Som en del i Migrationsverkets anpassning till det ekonomiska läget koncentrerar nu region Väst resurserna för återvändande till Göteborg. Tidigare har arbetet med att handlägga och träffa människor med beslut om återvändande varit spritt över regionen.
 • 2017-05-02

  Tillfällig åldersbedömning införs 1 maj

  Från och med 1 maj ska Migrationsverket enligt lag göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Åldersbedömningen kan överklagas separat. Ändringen berör ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari i år. Syftet med lagen är att undvika att vuxna asylsökande är placerade i boenden avsedda för barn.
 • 2017-05-02

  Arbetstillstånd: Snabbare beslut som certifierad arbetsgivare

  Nu gör Migrationsverket det möjligt för snabbare beslut i arbetstillståndsärenden och därmed för företag att få snabbare besked i sin rekrytering av utländsk arbetskraft.
 • 2017-04-30

  Polisen beslutar om förvar i utvisningsärenden på grund av brott – inte Migrationsverket

  Med anledning av uppgifter i Expressen under söndagen vill Migrationsverket förtydliga oklarheter i arbetet mellan myndigheter när det kommer till personer i förvar kopplade till brott.
 • 2017-04-28

  Migrationsverkets omorganisation utvärderad

  Statskontoret har gjort en utvärdering av Migrationsverkets omorganisation Bra ska bli bättre . Utvärderingen visar att Migrationsverket bara delvis uppfyllt målen för omorganisationen.
 • 2017-04-28

  Stopp för Dublinöverföringar till Ungern

  Nu stoppar ­Migrationsverket tills vidare alla överföringar till Ungern enligt Dublinförordningen. Det beror på Ungerns nya asyllagstiftning och det försämrade mottagandet för asylsökande i landet.