Pressrum

I vårt pressrum finns information för dig som är journalist och skriver om våra frågor. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter och pressbilder. Du kan även välja att prenumerera på våra nyheter.

Kontakt­upp­gifter för privat­per­soner / Contact infor­ma­tion for private indi­vi­duals

Har du frågor om ditt eget ärende ber vi dig att ringa Migrationsverkets kontaktcenter på telefonnummer 0771‑235 235 eller använda dig av kontaktuppgifterna som finns på den här sidan.

If you have questions concerning your own case, you are welcome to call the Migration Agency’s Contact Centre on 0771‑235 235 or use the contact information on this page.

Kontakta press­tjänsten

Vardagar kl. 08.30–16.30.

Post­a­dress

Migrationsverkets presstjänst
Box 507
169 29 Solna

Ledning

Ansvarig chef, telefon 010‑485 06 95

Begäran om allmän hand­ling – för dig som är jour­na­list

Du som är journalist kan begära att ta del av allmänna handlingar, avtal och protokoll eller beställa andra kopior genom att fylla i formuläret Begäran om allmänna handlingar.

Orga­ni­sa­tion

Presstjänsten tillhör kommunikationsenheten som är en del av Migrationsverkets kommunikationsavdelning.

Pressrum

www.migrationsverket.se/press

Press­bilder

Du hittar bilder på Migrationsverkets personal bland våra pressbilder

Vi får just nu många frågor gällande enskilda ärenden som handläggs av Migrationsverket. För att vi ska kunna dela med oss av uppgifter behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering.

Vi behöver få in den underskrivna originalhandlingen. Du kan lämna in den på något av våra kontor eller posta den till oss. Vi kan börja jobba med dina frågor direkt om du skickar en digital kopia av fullmakten till presstjänsten.

Här har vi sammanställt vad som behöver finnas med i fullmakten

När Migrationsverket registrerat fullmakten är det möjligt att begära ut skriftliga handlingar som fullmakten omfattar. Glöm inte att ange att du har fullmakt vid begäran. Vi behöver fullmakten i original och den ska vara ställd till en fysisk person.

Begäran om allmänna handlingar för dig som är journalist

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många människor lämnar nu Ukraina och reser in i närliggande länder i Europa. På Migrationsverket hemsida finns det samlad information både till sökande och allmänheten.

Presstjänsten får just nu många frågor med anledning av situationen i Ukraina. I första hand ber vi er mejla era frågor och kontaktuppgifter till oss. Vi arbetar med att besvara frågorna så fort vi kan och hoppas på överseende då våra svarstider kan vara något längre än normalt.

Mer information om situationen i Ukraina

Frågor och svar om situationen i Ukraina

Statistik om asylärenden

Statistik om sökande från Ukraina

Bostäder för människor som flyr

Pressmeddelanden om situationen i Ukraina finns i nyhetsarkivet

Om Rysslands invasion av Ukraina (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket har redovisat en prognos till regeringen den 6 februari 2023:

Sänkt prognos för antalet asylsökande till Sverige

Nyheter

 • Sänkt prognos för antalet asylsökande till Sverige

  Migrationsverkets huvudscenario är fortsatt att cirka 15 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige i år. Samtidigt sänks prognosen för antalet asylsökande för både 2023 och 2024.
  – Jämfört med tidigare kan vi se att asylsökande sedan ett antal år tillbaka i lägre grad söker sig till Sverige, säger Annika Gottberg, planeringsdirektör på Migrationsverket.
 • I dag öppnar ansökan om förlängt tillfälligt skydd

  Från den 1 februari kan personer från Ukraina ansöka om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet. Ansökan görs digitalt och är öppen till och med den 4 mars.
  – Det är viktigt att alla som ska förlänga sina uppehållstillstånd ansöker i e-tjänsten senast det datumet, säger Sanela Ovcina, regiondirektör på Migrationsverket.
 • Ny dom bekräftar Migrationsverkets rätt att sänka dagersättning

  Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att Migrationsverket kan sänka biståndet till asylsökande om rätten till bistånd förändrats. Det kan ske trots att ett biståndsbeslut är positivt och gynnar sökanden.
  – Vi välkomnar domen. Den är tydlig och bekräftar att vi gör rätt när vi drar in eller sänker biståndet till personer som till exempel fått pengar eller arbete, säger Migrationsverkets verksjurist Theresa Karlbjörn.
 • Migra­tions­ver­kets svar till rege­ringen om infö­rande av åter­vän­dan­de­center

  Migrationsverket har nu redovisat uppdrag från regeringen gällande införande av återvändandecenter. Enligt rapporten är uppdraget komplext och det finns behov av vidare utredning och analys.
 • 2022: Migrationsverket avgjorde fler ärenden än någonsin

  Kriget i Ukraina ledde till att många sökte skydd i Europa och Sverige under 2022. Samtidigt förblev trycket inom arbetstillstånd och andra ärendeslag högt.
  – Förra året avgjorde vi fler ärenden än någonsin. Sett över längre tid lägger vi mer resurser på bland annat arbets- och studerandetillstånd och mindre på asyl, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.