Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8.00–17.00

010-485 66 55

Om du inte når oss via telefon går det bra att mejla. Vid pågående nyhetshändelser utanför kontorstid kommer vi att informera om det på webbplatsen. Pressjouren kommer då också att vara bemannad även utanför kontorstid på samma telefonnummer: 010-485 66 55.

Uppdateringar sker då även via våra sociala mediekanaler på Twitter och Facebook.

Nyheter

 • 2018-01-19

  Nytt ställningstagande om Irak

  Situationen i Irak har förändrats på flera sätt det senaste året, inte minst på grund av att IS förlorat all sin territoriella kontroll. Migrationsverket har därför gjort en ny bedömning av säkerhetsläget i landet.
 • 2018-01-17

  Förenklad prognos: Små skillnader från oktoberprognosen

  Migrationsverket gör mindre justeringar av prognosen jämfört med den bedömning som gjordes i oktober. Det visar den förenklade prognos som myndigheten lämnar till regeringen idag.
 • 2018-01-17

  Tomtförfrågan om nytt förvar i norra Sverige

  Migrationsverket har regeringens uppdrag att utöka antalet förvarsplatser i bland annat norra Sverige. Därför skickar verket, genom byggkonsultföretaget Sweco, nu ut en förfrågan till tre kommuner om tomtmark för ett nytt förvar med ett 40-tal platser. De tre kommunerna är Luleå, Umeå och Östersund.
 • 2018-01-16

  Fortsatt ökat antal fall av människohandel

  Antalet rapporterade fall av människohandel som Migrationsverket har tagit emot ökade med 30 procent under 2017 jämfört med året innan. Därmed fortsätter trenden av att rapporterna ökar.
 • 2018-01-11

  Fler georgier söker asyl i Sverige

  Antalet asylsökande från Georgien har ökat sedan landet blev viseringsfritt gentemot Schengen-länderna i mars 2017. Ökningen har varit särskilt tydlig under senhösten och georgier utgör just nu den näst största gruppen asylsökande i Sverige.
 • 2018-01-01

  Migrationsverket har nått målen för 2017

  Migrationsverket har nått målen för handläggningen av ärenden 2017. Det visar den preliminära årsstatistiken.
  – Årets resultat är mycket bra och ligger inom felmarginalen för prognosen. Vi har klarat detta tack vare mycket goda insatser av våra medarbetare. Jag beklagar väntetiderna för de sökande, men vi har nu brutit en negativ trend, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.
 • 2017-12-28

  1,8 miljarder i förskott till kommunerna

  Migrationsverket har i år kraftigt ökat kapaciteten för att handlägga ansökningar om statlig ersättning till kommuner och landsting. I morgon, fredag, gör Migrationsverket en delutbetalning på drygt 1,8 miljarder kronor till kommunerna.
 • 2017-12-19

  Interna granskningar visar: Högre rättslig kvalitet
  på Migrationsverket

  Migrationsverkets årliga kvalitetsuppföljningar av asyl- och anknytningsärenden är nu klara.
  – Resultaten är något bättre än förra året och vi ser att utbildningsinsatserna har gett effekt, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.
 • 2017-12-13

  Dom i MiÖD om arbetstillstånd

  Migrationsöverdomstolen, MiÖD, avgjorde på onsdagen två ärenden som rör arbetstillstånd.
 • 2017-12-11

  Förberedelser i gång för utökad flyktingkvot 2018

  Nästa år ökar den svenska flyktingkvoten från 3 400 till 5 000 platser.
  – För att klara den utmaningen är vi i gång med förberedelserna inför 2018. Vi har förberett uttagningen av 1 500 personer som kan resa hit strax efter årsskiftet, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.