Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8.00–17.00

010-485 66 55

Om du inte når oss via telefon går det bra att mejla. Vid pågående nyhetshändelser utanför kontorstid kommer vi informera om det på hemsidan.

Pressjouren kommer då också att vara bemannad även utanför kontorstid på samma telefonnummer: 010-485 66 55.

Uppdateringar sker då även via våra sociala mediekanaler på Twitter och Facebook.

Nyheter

 • 2017-11-17

  Rättslig kommentar med anledning av händelserna i Zimbabwe

  På grund av den senaste tidens händelseutveckling har Migrationsverket bestämt att stoppa beslut i asylärenden och verkställighet av utvisningar till Zimbabwe. Beslutet gäller tills vidare.
 • 2017-11-15

  Så klarar kommunerna att ta emot nyanlända för 2017

  Kommunerna har hittills i år tagit emot 18 700 personer med uppehållstillstånd som anvisats av Migrationsverket. Nu återstår närmare 5 000 personer som väntar på att bli mottagna innan sista februari.
 • 2017-11-10

  Neddragningar inom asylprövningen 2018

  Sedan hösten 2015 har fler asylärenden än någonsin avgjorts på Migrationsverket. Därefter har betydligt färre människor sökt asyl i Sverige. I linje med detta föreslås antalet medarbetare inom asylprövningen minskas från 2000 till cirka 770 medarbetare under 2018.
 • 2017-11-09

  Så planerar Migrationsverket att ställa om under 2018

  Nu tar Migrationsverket nästa steg i omställningen till en minskad organisation. Det innebär ett förslag om inriktning för asyl- och tillståndsprövningen under nästa år. 
  – Hela myndigheten påverkas och det är viktigt att alla delar går i takt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik. 
 • 2017-10-26

  Inga Thoresson-Hallgren utsedd till överdirektör på Migrationsverket

  Regeringen har idag utsett Inga Thoresson-Hallgren till överdirektör på Migrationsverket. Hon kommer närmast från Näringsdepartementet och tillträder sin tjänst den 1 januari 2018.
 • 2017-10-25

  Prognos: Färre kommer att söka asyl i Sverige

  Migrationsverkets prognos justeras ned något för hur många som kommer söka skydd i Sverige. Bakgrunden är myndighetens bedömning att den restriktiva migrationspolitiken i EU håller i sig. Arbetet med att ge besked till de som väntat länge fortsätter och planen är att avgöra minst 80 000 asylärenden i år.
     – Asylärenden som rör ensamkommande barn är högst prioriterade, och där kommer vi att fatta beslut i alla de ärenden vi faktiskt kan innan årsskiftet, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket.
 • 2017-10-23

  Nästan alla får bifall i förlängningsärenden

  Migrationsverkets arbete med förlängningar av tidsbegränsade tillstånd är nu i full gång. Av dem som fått sina ärenden prövade i sak* har nästan alla fått bifall.
 • 2017-10-19

  Utredning visar: Felaktig bedömning i uppmärksammat fall

  Migrationsverkets genomgång av två afghanska bröders ärenden visar att det fanns brister i utredningarna. Det ledde till felaktiga slutsatser och fel beslut.
  − Vi följer upp direkt med interna åtgärder, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.
 • 2017-10-18

  Snabbare besked till blivande studenter

  I början av 2017 väntade ovanligt många studenter på besked från Migrationsverket. Trots det lyckades verket i princip ge alla sökande besked före starten av höstterminen. Dessutom har antalet äldre ärenden som väntar på handläggning minskat.
 • 2017-09-19

  Fördjupat samarbete för att upptäcka säkerhetshot

  Migrationsverket fördjupar samarbetet med Säkerhetspolisen. Nya rutiner ska leda till snabbare informationsutbyte mellan myndigheterna.