Pressrum

I vårt pressrum finns information för dig som är journalist och skriver om våra frågor. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter och pressbilder. Du kan även välja att prenumerera på våra nyheter.

Kontakt­upp­gifter för privat­per­soner

Har du frågor om ditt eget ärende ber vi dig att ringa Migrationsverkets kontaktcenter på telefonnummer 0771‑235 235 eller använda kontaktuppgifterna som finns på sidan Kontakta oss.

Kontakta press­tjänsten

Vardagar kl. 08.30–16.30.

Post­a­dress

Migrationsverkets presstjänst
Box 507
169 29 Solna

Ledning

Ansvarig chef, telefon 010‑485 06 95

Begäran om allmän hand­ling – för dig som är jour­na­list

Du som är journalist kan begära att ta del av allmänna handlingar, avtal och protokoll eller beställa andra kopior genom att fylla i formuläret Begäran om allmänna handlingar.

Orga­ni­sa­tion

Presstjänsten tillhör kommunikationsenheten som är en del av Migrationsverkets kommunikationsavdelning.

Pressrum

www.migrationsverket.se/press

Press­bilder

Du hittar bilder på Migrationsverkets personal bland våra pressbilder

Vi får just nu många frågor gällande enskilda ärenden som handläggs av Migrationsverket. För att vi ska kunna dela med oss av uppgifter behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering.

Vi behöver få in den underskrivna originalhandlingen. Du kan lämna in den på något av våra kontor eller posta den till oss. Vi kan börja jobba med dina frågor direkt om du skickar en digital kopia av fullmakten till presstjänsten.

Här har vi sammanställt vad som behöver finnas med i fullmakten

När Migrationsverket registrerat fullmakten är det möjligt att begära ut skriftliga handlingar som fullmakten omfattar. Glöm inte att ange att du har fullmakt vid begäran. Vi behöver fullmakten i original och den ska vara ställd till en fysisk person.

Begäran om allmänna handlingar för dig som är journalist

Migrationsverket har redovisat en prognos till regeringen den 5 februari 2024:

Fler asylsökande i Europa – men fortsatt minskning i Sverige

Nyheter

 • Årsredovisning 2023 har lämnats till regeringen

  Återvändande, kortare handläggningstider och förbättrad service var några av de uppgifter som Migrationsverket prioriterade under 2023.– Under 2024 vill vi fortsatt korta våra handläggningstider i olika ärendekategorier och samtidigt få fler som saknar rätt att vara i Sverige att återvända, säger Maria Mindhammar.
 • Drygt 300 ansökningar om arbetstillstånd avslås – arbetsgivaren bedöms som oseriös

  Migrationsverket har beslutat att avslå drygt 300 ansökningar om arbetstillstånd som gäller anställningar hos ett enskilt företag. Orsaken är att arbetsgivaren bedöms ha agerat oseriöst.
  – Vi arbetar aktivt för att motverka att reglerna för arbetstillstånd missbrukas. Besluten om avslag har fattats för att undvika att människor exploateras på arbetsmarknaden, säger Jesper Starkerud, nationell samordnare för arbetet mot arbetslivskriminalitet på Migrationsverket.
 • Förslag om ytterligare skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

  Kraven på arbetskraftsinvandrare höjs genom ett nytt lönekrav som idag motsvarar 34 200 kronor i månaden. Samtidigt undantas vissa yrken där det finns kompetensbehov från lönekravet medan andra yrkesgrupper utesluts helt från att få jobba i Sverige. Det föreslår regeringens utredare i ett betänkande som också innehåller en rad andra förslag om ändrade regler för arbetskraftsinvandring. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2025.
 • Migrationsverket svarar: hur kommer det sig att barn som är uppvuxna i Sverige kan utvisas?

  Migrationsärenden som rör barn kan av naturliga skäl skapa starka känslor och reaktioner. Det kan vara svårt att förstå och acceptera att en myndighet kan fatta beslut om att utvisa ett barn som har bott i Sverige under lång tid – i den här artikeln förklarar vi hur det fungerar och vad lagen faktiskt säger om barns rättigheter.
 • Arbetet för att upptäcka och hantera poten­ti­ella säker­hetshot har utveck­lats

  Ekot rapporterar idag om ett iranskt par som utvisats från Sverige efter att ha varit misstänkta för stämpling till terroristbrott. Enligt Ekot ska Migrationsverket ha fått tips om mannen, som liksom kvinnan beviljades skydd som afghansk medborgare.
  – Under flera år har vi, tillsammans med Säpo, gjort ett omfattande arbete för att förbättra myndighetens förmåga att upptäcka och hantera potentiella säkerhetshot, säger Sara Åhman, chef för Migrationsverkets nationella operativa avdelning.