Pressrum

I vårt pressrum finns information för dig som är journalist och skriver om våra frågor. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter och pressbilder. Du kan även välja att prenumerera på våra nyheter.

Kontakt­upp­gifter för privat­per­soner / Contact infor­ma­tion for private indi­vi­duals

Har du frågor om ditt eget ärende ber vi dig att ringa Migrationsverkets kontaktcenter på telefonnummer 0771‑235 235 eller använda dig av kontaktuppgifterna som finns på den här sidan.

If you have questions concerning your own case, you are welcome to call the Migration Agency’s Contact Centre on 0771‑235 235 or use the contact information on this page.

Kontakta press­tjänsten

Vardagar kl. 08.30–16.30.

Post­a­dress

Migrationsverkets presstjänst
Box 507
169 29 Solna

Ledning

Ansvarig chef, telefon 010‑485 06 95

Begäran om allmän hand­ling – för dig som är jour­na­list

Du som är journalist kan begära att ta del av allmänna handlingar, avtal och protokoll eller beställa andra kopior genom att fylla i formuläret Begäran om allmänna handlingar.

Orga­ni­sa­tion

Presstjänsten tillhör kommunikationsenheten som är en del av Migrationsverkets kommunikationsavdelning.

Pressrum

www.migrationsverket.se/press

Press­bilder

Du hittar bilder på Migrationsverkets personal bland våra pressbilder

Vi får just nu många frågor gällande enskilda ärenden som handläggs av Migrationsverket. För att vi ska kunna dela med oss av uppgifter behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering.

Vi behöver få in den underskrivna originalhandlingen. Du kan lämna in den på något av våra kontor eller posta den till oss. Vi kan börja jobba med dina frågor direkt om du skickar en digital kopia av fullmakten till presstjänsten.

Här har vi sammanställt vad som behöver finnas med i fullmakten

När Migrationsverket registrerat fullmakten är det möjligt att begära ut skriftliga handlingar som fullmakten omfattar. Glöm inte att ange att du har fullmakt vid begäran. Vi behöver fullmakten i original och den ska vara ställd till en fysisk person.

Begäran om allmänna handlingar för dig som är journalist

Migrationsverket har redovisat en prognos till regeringen den 28 juli 2023:

Migra­tions­verket ser fort­satt behov av stabila ekono­miska förut­sätt­ningar

Nyheter

 • Migrationsverket svarar: så jobbar vi med att återkalla tillstånd

  När och varför kan uppehållstillstånd återkallas? Frågan kan väckas av olika anledningar beroende på vilken typ av uppehållstillstånd man har – i den här delen av Migrationsverket svarar förklarar vi hur arbetet med återkallelser fungerar.
 • Migra­tions­verket förbe­reder för höjt försörj­nings­krav för arbets­ta­gare

  Snart höjs försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare, från dagens 13 000 kronor till 27 360 kronor. Regeringens målsättning är att det nya kravet ska gälla från den 1 november.
  – Vi bedömer att cirka 10–20 procent av de som ansöker om arbetstillstånd inte når upp till nya lönekravet och direkt kommer påverkas, säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket.
 • Nu börjar införandet av nya modellen för arbetstillstånd

  Rapporten att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring är lämnad till regeringen – nu börjar arbetet med införandet.– Uppdraget att realisera en ny modell för arbetstillstånd, som ska göra det lättare att rekrytera utländsk arbetskraft till Sverige, har pågått hela året. Nu sätter vi stort fokus i alla delar av verksamheten för att övergången ska bli så förutsägbar och enkel som möjligt för alla parter, säger Fredrik Bengtsson, regiondirektör, Region Syd på Migrationsverket.
 • Maria Mind­hammar blir ny gene­ral­di­rektör

  Maria Mindhammar blir ny generaldirektör för Migrationsverket. Det förmedlades vid en pressträff under onsdagen av migrationsminister Maria Malmer Stenergard.– Det är ett uppdrag som jag ser mycket fram emot och ska efter allra bästa förmåga, tillsammans med alla duktiga medarbetare och chefer på Migrationsverket, förvalta så väl som möjligt, sade Maria Mindhammar vid pressträffen.
 • Fler insatser krävs för att öka kunskapen om stöd vid åter­vand­ring

  Migrationsverket har redovisat ett uppdrag till regeringen om arbetet med frivillig återvandring. Rapporten visar att det krävs samverkan och tydligare lagstiftning om fler ska ta del av stödinsatserna.