Kontakta presstjänsten

Kontorstid vardagar

010-485 66 55

Nyheter

 • 2017-02-23

  Årsredovisningen för 2016 klar

  2016 var ett år som fortsatt präglades av att så många sökte asyl i Sverige året före.
 • 2017-02-20

  Migrationsverket minskar mottagningen i region Nord

  Region Nord räknar med att bli mellan 100 och 120 färre årsarbetare under 2017. Verksamheten anpassas till behov och budget. − Hur många personer som kommer att påverkas är för tidigt att säga. Vi arbetar nu intensivt med att hitta så bra lösningar som möjligt för våra medarbetare, säger regionchef Håkan Hansi.
 • 2017-02-18

  Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

  Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik har fattat beslut om att myndigheten från och med idag, lördagen den 18 februari, väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.
 • 2017-02-14

  Utökad flyktingkvot har Syrien i fokus

  Inte sedan Balkankrigen på 90-talet har den svenska flyktingkvoten omfattat så många platser som i år – 3 400. Ungefär hälften av dem är öronmärkta för människor på flykt undan kriget i Syrien. Även i östra Afrika, på Afrikas horn och i sydvästra Asien ska stora grupper tas ut.
 • 2017-02-07

  Prognos: Stora utmaningar för Migrationsverket väntar under 2017

  Färre människor söker asyl i Sverige, men utmaningarna är fortsatt stora. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.
  I år behöver myndigheten fatta fler beslut än någonsin i alla typer av ärenden, både asyl- och tillståndsärenden.
  – I takt med att vår mottagningsverksamhet minskar kan vi fokusera mer på att pröva ärenden så att fler får sina beslut, säger Veronika Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef på Migrationsverket.
 • 2017-02-07

  Migrationsverket klarade i huvudsak uppdraget hösten 2015

  Migrationsverket klarade i huvudsak sitt uppdrag under hösten 2015. Men samarbetet med andra myndigheter kan bli bättre liksom beredskapen. Det är Riksrevisionens slutsats efter att ha granskat myndigheternas beredskap och hantering under den exceptionella flyktingsituationen.
 • 2017-01-31

  Migrationsverkets mottagningsenheter i Mora och Sandviken läggs ned

  10 medarbetare i Mora och 21 i Sandviken fick idag, tisdag, information om att myndighetens enheter på orterna läggs ned.
     – Det är naturligtvis inte ett besked man vill ge. Men det är en naturlig följd av ändrade förutsättningar, säger regionchef Magnus Önnestig.
 • 2017-01-30

  Varsel lagt till Arbetsförmedlingen angående omställning i region Mitt

  I dag, måndag, varslar Migrationsverket i region Mitt Arbetsförmedlingen om att regionen vid kommande årsskifte kommer att ha 300 färre medarbetare. Samtliga län och orter i regionen berörs av varslet. Minskningen kommer att i första hand ske genom omplaceringar och naturliga avgångar, men uppsägningar kan inte uteslutas.
 • 2017-01-26

  ”Vi förstår engagemanget – men vi kan inte fatta beslut som går emot lagarna”

  Den senaste tiden har rapporteringen i tidningar, radio och TV om 9-åriga Marwa engagerat och upprört många. Migrationsverket vill därför förtydliga och förklara omständigheterna i fallet, och ge en generell bild av förutsättningarna för myndighetens arbete.
 • 2017-01-20

  Tillfälliga lagen ger avtryck i statistiken

  Ett halvår har gått sedan den tillfälliga lagen började gälla 20 juli 2016. Förändringarna syns nu i Migrationsverkets statistik.
  – Den tillfälliga lagstiftningen kommer att få ännu större genomslag framöver eftersom många ärenden hittills avgjorts enligt den ordinarie utlänningslagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Reportage

Medarbetare framför boende

Följ med till asylboendena längst i norr

Runt om i Norrbotten bor det ungefär 4 000 asylsökande. Det är inte ovanligt att de har många mil till någon av verkets stödjepunkter. Hur fungerar det? Följ med Migrationsverkets boendeteam på besök i Vittangi och Svappavaara. Läs mer

Bild av förföljda

Världsdagen för pressfrihet

Tillsammans med fyra av Sveriges nuvarande fristadsförfattare och några av yttrandefrihetens främsta försvarare uppmärksammar Migrationsverket årets världsdag för pressfrihet. Läs mer