Pressrum

I vårt pressrum finns information för dig som är journalist och skriver om våra frågor. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter och pressbilder. Du kan även välja att prenumerera på våra nyheter.

Kontakt­upp­gifter för privat­per­soner / Contact infor­ma­tion for private indi­vi­duals

Har du frågor om ditt eget ärende ber vi dig att ringa Migrationsverkets kontaktcenter på telefonnummer 0771‑235 235 eller använda dig av kontaktuppgifterna som finns på den här sidan.

If you have questions concerning your own case, you are welcome to call the Migration Agency’s Contact Centre on 0771‑235 235 or use the contact information on this page.

Kontakta press­tjänsten

Vardagar kl. 08.30–16.30.

Måndag-tisdag den 5-6 juni har presstjänsten stängt.

Post­a­dress

Migrationsverkets presstjänst
Box 507
169 29 Solna

Ledning

Ansvarig chef, telefon 010‑485 06 95

Begäran om allmän hand­ling – för dig som är jour­na­list

Du som är journalist kan begära att ta del av allmänna handlingar, avtal och protokoll eller beställa andra kopior genom att fylla i formuläret Begäran om allmänna handlingar.

Orga­ni­sa­tion

Presstjänsten tillhör kommunikationsenheten som är en del av Migrationsverkets kommunikationsavdelning.

Pressrum

www.migrationsverket.se/press

Press­bilder

Du hittar bilder på Migrationsverkets personal bland våra pressbilder

Vi får just nu många frågor gällande enskilda ärenden som handläggs av Migrationsverket. För att vi ska kunna dela med oss av uppgifter behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering.

Vi behöver få in den underskrivna originalhandlingen. Du kan lämna in den på något av våra kontor eller posta den till oss. Vi kan börja jobba med dina frågor direkt om du skickar en digital kopia av fullmakten till presstjänsten.

Här har vi sammanställt vad som behöver finnas med i fullmakten

När Migrationsverket registrerat fullmakten är det möjligt att begära ut skriftliga handlingar som fullmakten omfattar. Glöm inte att ange att du har fullmakt vid begäran. Vi behöver fullmakten i original och den ska vara ställd till en fysisk person.

Begäran om allmänna handlingar för dig som är journalist

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många människor lämnar nu Ukraina och reser in i närliggande länder i Europa. På Migrationsverket hemsida finns det samlad information både till sökande och allmänheten.

Mer information om situationen i Ukraina

Statistik om asylärenden

Statistik om sökande från Ukraina

Bostäder för människor som flyr

Pressmeddelanden om situationen i Ukraina finns i nyhetsarkivet

Om Rysslands invasion av Ukraina (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket har redovisat en prognos till regeringen den 25 april 2023:

Ukrai­nare kan bli kvar länge i Sverige enligt ny prognos

Nyheter

 • Migra­tions­verket svarar: hur får man svenskt medbor­gar­skap?

  I samband med Sveriges nationaldag vill Migrationsverket uppmärksamma frågan om medborgarskap och förklara hur det går till när man blir svensk medborgare. Ämnet har länge varit ett av myndighetens största – den här artikeln ska besvara några av de vanligaste frågorna.
 • Beslut om utveck­ling av förvars­verk­sam­heten

  Migrationsverkets generaldirektör har beslutat om en samlad strategisk utveckling av förvarsverksamheten. Syftet är att stärka förvaren som attraktiva arbetsplatser med en trygg och säker miljö för både medarbetare och förvarstagna, samtidigt som kapaciteten utökas med 100 förvarsplatser till år 2025 – helt i enlighet med det uppdrag myndigheten fått från regeringen.
 • 31 000 personer har fått förlängt till­fäl­ligt skydd

  Cirka 31 000 personer från Ukraina har hittills beviljats förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet. Nio av tio av dem som ansökt har nu fått sina beslut.
  – Så här långt har nästan alla vars ärenden vi prövat i sak beviljats förlängt uppehållstillstånd till den 4 mars 2024, säger Sanela Ovcina, regiondirektör på Migrationsverket.
 • Snabbare för högkvalificerad arbetskraft att komma till Sverige

  Bättre service till arbetsgivare som anställer högkvalificerad arbetskraft ska minska handläggningstiden hos Migrationsverket och därmed bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige.
 • Pröv­ningen av ansök­ningar från bärploc­kare är igång

  Antalet ansökningar om arbetstillstånd för bärplockning från thailändska medborgare har minskat något i år. Handläggningen av tillstånden pågår men är något försenad.