Samlad information om Afghanistan 

På vår hemsida har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren, bedömningen av säkerhetsläget och information om ensamkommande barn. I Lifos finns rapporten Lägesanalys: Afghanistanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från den 16 juni 2017.

Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8–16

010-485 66 55

Nyheter

 • 2017-08-16

  Frågor och svar med anledning av läget i Afghanistan

  Migrationsverket får just nu väldigt många frågor om Afghanistan och säkerhetsläget i landet. Här svarar vi på de vanligaste.
 • 2017-08-10

  Generaldirektören har svarat demonstranterna

  GD Mikael Ribbenvik skickade på onsdagen ett mejlsvar till de protesterande asylsökande ungdomar, som från början samlats på Mynttorget i Stockholm. I svaret lyfter GD fram att han tidigare under sommaren har haft samtal med företrädare för ungdomarna och att Migrationsverket kontinuerligt följer utvecklingen i Afghanistan.
 • 2017-08-02

  Ny möjlighet att söka projektstöd från AMIF

  Nu finns det nya EU-medel att ansöka om för de organisationer som vill bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik med fokus på asyl, integration eller återvändande. Målgruppen är medborgare utanför EU, så kallade tredjelandsmedborgare.
 • 2017-07-26

  Prognos: Fortsatt stabil utveckling av antalet asylsökande till Sverige

  Antalet asylsökande som når Sverige fortsätter på en stabil nivå. Hittills i år har drygt 13 000 personer sökt asyl, vilket är något lägre än tidigare antaganden. Samtidigt fortsätter arbetet med att avgöra gamla asylärenden in på nästa år.
 • 2017-07-14

  Miljonstöd till fyra migrationsprojekt

  Sammanlagt 25 miljoner kronor för bättre migrationsprocesser går till Clowner utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda Korset. Stöden kommer AMIF, Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.
 • 2017-07-13

  Fler eritreaner kan beviljas flyktingstatus

  En dom i Migrationsöverdomstolen i slutet av juni påverkar Migrationsverkets bedömning av eritreaner som söker asyl i Sverige. Det kan bli lättare för dem att beviljas flyktingstatus.
 • 2017-07-05

  Så har kommunerna klarat mottagandet av nyanlända

  Kommunernas ansträngningar har gett resultat. Merparten av Sveriges kommuner har klarat att ta emot de nyanlända som anvisades under förra året. Totalt är det nästan 20 000 personer. Av dem återstår just nu cirka 300 personer som efter kontakt med kommunen börjar skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till.
 • 2017-07-04

  Migrationsverket och Afghanistan – vad gäller?

  Kort fakta om Migrationsverkets bedömningar gällande Afghanistan 
 • 2017-07-03

  Fortsatt lågt antal som sökte asyl
  i Sverige det senaste halvåret

  Det är ett fortsatt lågt inflöde av asylsökande till Sverige med omkring 220-350 nysökande i veckan under 2017. Det lägre antalet nysökande har varit relativt stabilt sedan mars 2016 då överenskommelsen mellan EU och Turkiet slöts.
 • 2017-06-22

  Migrationsverket vill driva det kunskapsbaserade samtalet i Almedalen

  Förra årets närvaro blev en succé med tusentals besökare. I år deltar Migrations­verket i Almedalen med 19 seminarier om de mest aktuella ämnena om migration just nu på scenen ”Migrationsplatsen”.
  – Migrationsplatsen ska bli Almedalens självklara mötesplats för alla som är intresserade av migrationsfrågor, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.