Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8.00–17.00

010-485 66 55

Om du inte når oss via telefon går det bra att mejla. Vid pågående nyhetshändelser utanför kontorstid kommer vi att informera om det på webbplatsen. Pressjouren kommer då också att vara bemannad även utanför kontorstid på samma telefonnummer: 010-485 66 55.

Uppdateringar sker då även via våra sociala mediekanaler på Twitter och Facebook.

För dig som är journalist och har frågor om ett enskilt ärende

För att få insyn i enskilda ärenden behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering. Vi har sammanställt vad du behöver få med i en fullmakt.

Nyheter

 • 2018-04-23

  Migrationsverket lämnar flera orter

  Migrationsverket kommer under 2018 att lämna flera orter runt om i Sverige. Orsaken är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem.
     – Efter en flerårig period av expansion i myndigheten håller vi nu på att återigen anpassa verksamheten efter rådande behov, säger Veronika Lindstrand Kant, chef för nationella samordningsavdelningen.
 • 2018-04-18

  Ökad bemanning efter rymningar i Flen och Kållered

  Efter rymningarna från förvaren i Kållered och Flen har Migrationsverkets förvarsavdelning ökat bemanningen och ökat ronderingarna.
  – Vi har även ökad närvaro av väktare eller ordningsvakter på utsidan av förvaren, säger Torbjörn Nyberg, chef för förvarsavdelningen.
 • 2018-04-14

  Ny rymning från Migrationsverkets förvar

  Natten till lördagen inträffade en ny rymning från ett av Migrationsverkets förvar. Den här gången var det 8 personer som avvek från förvaret i Flen. Polisen hittade kort därefter 6 av dem medan 2 personer fortfarande är försvunna och efterlysta av polisen.
 • 2018-04-13

  Rymning från förvar i Kållered

  Natten till fredag rymde 14 personer från förvaret i Kållered. Det är relativt ovanligt att personer rymmer från förvar och det är  sällan som det rör sig om så många personer.
 • 2018-04-12

  Unga vuxna afghaner har inte samma rätt till skydd som barn, enligt MiÖD

  Migrationsöverdomstolen (MiÖD) slår i en dom fast att unga vuxna afghaner inte har samma rätt till skydd som barn, när omständigheterna i övrigt är liknande.
    – Domen bekräftar den praxis Migrationsverket tillämpar i dag och som baseras på det senaste rättsliga ställningstagandet om Afghanistan, säger verkets rättschef Fredrik Beijer.
 • 2018-04-10

  Nya omständigheter kan leda till att utvisningsresa avbryts

  Under måndagen genomförde polisen en verkställighetsresa från Sverige till Afghanistan. Sex av de personer som reste hämtades från ett av Migrationsverkets förvar. Det är polisen som genomför verkställighetsresor med tvång. Migrationsverket prövar ansökan om uppehållstillstånd och arbetar med självmant återvändande, personer som inte vill återvända till sitt hemland kan överlämnas till polisen.
 • 2018-03-28

  Mottagandeutredningen föreslår ankomst- och avresecentrum för asylsökande

  På onsdagen lämnade Mottagandeutredningen sitt slutbetänkande. Utredaren föreslår bland annat att det inrättas statliga ankomstcentrum för asylsökande, avresecentrum för asylsökande som fått nej på sin ansökan samt att möjligheterna till eget boende (EBO) begränsas.
 • 2018-03-19

  Migrationsverket justerar avvecklingsplanen för tillfälliga boenden

  Migrationsverket justerar planen att avveckla samtliga tillfälliga boenden före sommaren. Nu senareläggs avvecklingen av 16 av de 24 boenden som återstår.
 • 2018-03-15

  Ingen anledning att fortsatt stoppa utvisningar till Zimbabwe

  Säkerhetsläget i Zimbabwe bedöms ha stabiliserats sedan maktskiftet i november 2017. Därför har Migrationsverket bestämt att inte längre stoppa beslut i asylärenden och verkställighet av utvisningar.
 • 2018-03-09

  Ny analys från RMV påverkar flickors ärenden

  Som en följd av Rättsmedicinalverkets (RMV:s) justering av sannolikhetsskalan för medicinska åldersbedömningar som avser flickor, kan Migrationsverket komma att begära kompletterande yttranden i berörda ärenden.