Migrationsverket logotyp

Infor­ma­tion med anled­ning av coro­na­vi­ruset

Coronaviruset påverkar alla delar av samhället, och Migrationsverket följer noga händelseutvecklingen. » Samlad information gällande coronaviruset

Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8.00–16.30

010-485 66 55

För dig som är journalist och har frågor om ett enskilt ärende

För att få insyn i enskilda ärenden behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering. Vi har sammanställt vad du behöver få med i en fullmakt.

Nyheter

 • Beslut fattat att stänga kontor i Borlänge och Visby

  Migrationsverkets överdirektör Inga Thoresson Hallgren beslutade på måndagen (28/12-20) att avveckla myndighetens kontor i Borlänge och Visby. Planen är att avveckling ska vara genomförd under 2021.
 • Migrationsverket öppnar nytt förvar i Mölndal

  Migrationsverket har beslutat att ett nytt förvar ska öppnas i Mölndals kommun. Det nya förvaret, med 100 platser, ska ersätta nuvarande förvarslokaler i Mölndal och till viss del i Flen. Arbetet med att utöka antalet förvarsplatser i norra Sverige fortsätter parallellt.
 • Infor­ma­tion från verket på ny EU-gemensam webb­plats

  Migrationsverket har från måndag 14 december information på den nya EU-portalen Your Europe. Bakgrunden är EU-förordningen om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway, SDG.
 • Migrationsverket: Delar i regeringens migrationsförslag behöver förtydligas

  Flera delar i regeringens migrationsförslag behöver förtydligas för att lagen ska bli långsiktigt hållbar. Det handlar bland annat om kraven vid en förlängningsansökan och hur de nya svenska- och samhällskunskapskraven ska kontrolleras. Det framgår av Migrationsverkets remissvar på regeringens förslag på en långsiktigt hållbar migrationspolitik, som lämnades till Justitiedepartementet på måndagen
 • Migrationsverket planerar att lämna Borlänge och Visby

  Antalet personer som söker asyl i Sverige har successivt minskat de senaste åren. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets lokala närvaro runt om i Sverige. Därför planeras nu för en avveckling även av kontoren i Borlänge och Visby.
 • Militärtjänstgöring i Syrien är nu en generell grund för skydd

  Migrationsverket har uppdaterat sin rättsliga styrning om Syrien. Uppdateringen innebär att en person som återvänder till Syrien och riskerar att kallas till statlig militärtjänstgöring nu löper en generell risk att utsättas för förföljelse. Därmed är utgångspunkten vid prövningen att de ska beviljas flyktingstatus i Sverige.
 • Nya områden listas för asylsökande som väljer att bo i eget boende

  Nu har Migrationsverket upprättat en ny förteckning över de anmälda områdena i Sverige som anses ha sociala utmaningar. Den asylsökande som väljer att bosätta sig i något av dessa områden kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Förteckningen börjar gälla den 1 januari 2021 och ersätter nuvarande sammanställning.
 • Ansökan om uppehållsstatus är nu öppen

  Från och med idag, den 1 december, kan brittiska medborgare och deras familjemedlemmar ansöka om uppehållsstatus.
 • Myndigheter samverkar för ökad upptäckt av våld

  Under ”En vecka fri från våld” informerar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen om hur de samverkar för att öka upptäckten av våld genom att bland annat ställa frågor om våldsutsatthet. I ett gemensamt samtal på Facebook på onsdag klockan 13:00 berättar myndigheterna mer om det förebyggande arbetet.
 • Migrationsverket skärper kraven för offentliga biträden

  Migrationsverket har rätt att ta bort offentliga biträden från biträdesförteckningen om de missköter sig. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast tidigare i år. Migrationsverket har nu uppdaterat den rättsliga styrningen utifrån domen och skärper samtidigt kraven.