• Den 5 september 2017 bytte vi telefonisystem. Skulle det vara svårt att komma fram på telefon under kontorstid ber vi er mejla in förfrågan så återkommer vi snarast möjligt.

Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8.00–17.00

010-485 66 55

Om du inte når oss via telefon går det bra att mejla. Vid pågående nyhetshändelser utanför kontorstid kommer vi informera om det på hemsidan.

Pressjouren kommer då också att vara bemannad även utanför kontorstid på samma telefonnummer: 010-485 66 55.

Uppdateringar sker då även via våra sociala mediekanaler på Twitter och Facebook.

Säkerhetsläget i Afghanistan

Nyheter

 • 2017-09-19

  Fördjupat samarbete för att upptäcka säkerhetshot

  Migrationsverket fördjupar samarbetet med Säkerhetspolisen. Nya rutiner ska leda till snabbare informationsutbyte mellan myndigheterna.
 • 2017-09-12

  Så fortsätter Migrationsverket avvecklingen av boendeplatser under 2018

  Då allt färre söker asyl i Sverige fortsätter Migrationsverket successivt att minska antalet boendeplatser under 2018. Nu har fem regioner fått i uppdrag att planera för uppsägning av cirka 13 700 platser i lägenheter och 2 100 platser i kollektiva boenden.
 • 2017-09-06

  Demonstranter i Finland har sökt asyl i Sverige

  I tisdags gick ett femtiotal demonstranter i Finland över gränsen till Haparanda och sökte asyl i Sverige. Migrationsverket i Boden har nu påbörjat handläggningen av de här personernas ansökningar.
 • 2017-09-04

  Allt fler fall av misstänkt människohandel

  Antalet fall av misstänkt människohandel fortsätter att öka. Det visar Migrationsverkets statistik från första halvåret 2017.
 • 2017-08-29

  Fortsatt allvarligt säkerhetsläge i Afghanistan

  Situationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig. Det konstaterar Migrationsverket i ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetssituationen i landet. Konfliktnivåerna i alla Afghanistans 34 provinser skiljer sig dock och det finns områden som bedöms som säkrare än andra.
 • 2017-08-16

  Frågor och svar med anledning av läget i Afghanistan

  Migrationsverket får just nu väldigt många frågor om Afghanistan och säkerhetsläget i landet. Här svarar vi på de vanligaste.
 • 2017-08-10

  Generaldirektören har svarat demonstranterna

  GD Mikael Ribbenvik skickade på onsdagen ett mejlsvar till de protesterande asylsökande ungdomar, som från början samlats på Mynttorget i Stockholm. I svaret lyfter GD fram att han tidigare under sommaren har haft samtal med företrädare för ungdomarna och att Migrationsverket kontinuerligt följer utvecklingen i Afghanistan.
 • 2017-08-02

  Ny möjlighet att söka projektstöd från AMIF

  Nu finns det nya EU-medel att ansöka om för de organisationer som vill bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik med fokus på asyl, integration eller återvändande. Målgruppen är medborgare utanför EU, så kallade tredjelandsmedborgare.
 • 2017-07-26

  Prognos: Fortsatt stabil utveckling av antalet asylsökande till Sverige

  Antalet asylsökande som når Sverige fortsätter på en stabil nivå. Hittills i år har drygt 13 000 personer sökt asyl, vilket är något lägre än tidigare antaganden. Samtidigt fortsätter arbetet med att avgöra gamla asylärenden in på nästa år.
 • 2017-07-14

  Miljonstöd till fyra migrationsprojekt

  Sammanlagt 25 miljoner kronor för bättre migrationsprocesser går till Clowner utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda Korset. Stöden kommer AMIF, Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.