Onsdagen den 16 januari har presstjänsten enhetsmöte och vi har därför begränsade möjligheter att besvara telefonsamtal och mejl.

Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8.00–17.00

010-485 66 55

Om du inte når oss via telefon går det bra att mejla. Vid pågående nyhetshändelser utanför kontorstid kommer vi att informera om det på webbplatsen. Pressjouren kommer då också att vara bemannad även utanför kontorstid på samma telefonnummer: 010-485 66 55.

Uppdateringar sker då även via våra sociala mediekanaler på Twitter och Facebook.

För dig som är journalist och har frågor om ett enskilt ärende

För att få insyn i enskilda ärenden behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering. Vi har sammanställt vad du behöver få med i en fullmakt.

Nyheter

 • 2019-01-17

  Förenklad prognos lämnad till regeringen

  Migrationsverkets bedömningar om verksamheten är oförändrade jämfört med prognosen från slutet av november 2018. Det visar den förenklade prognos som nu skickats till regeringen. När det gäller förvaltningsanslaget justeras prognosen utifrån det nu beslutade anslaget för 2019
 • 2019-01-15

  Över 5 000 har hittills fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

  11 745 ungdomar ansökte i fjol om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått bifall. Det står klart sedan Migrationsverket blev klar med prövningen till årsskiftet.
 • 2019-01-14

  384 rapporterade fall av människohandel 2018

  Under förra året upptäckte Migrationsverket 384 fall av misstänkt människohandel.
    – Människohandel är ett grymt utnyttjande av utsatta människor. Varje gång vi upptäcker ett misstänkt fall ökar chansen att en drabbad person kan få upprättelse, säger Lisa Hultin Knutas, Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel.
 • 2019-01-02

  Migrationsverket nådde målen för 2018

  Migrationsverket har under 2018 fattat beslut i 350 000 ärenden, vilket innebär att målen för året nåtts. Samtidigt har Migrationsverkets budget varit 800 miljoner kronor lägre än 2017 och antal medarbetare har under året minskat med 2 000.
 • 2018-12-17

  Justerad modell för fördelning av ensamkommande asylsökande barn

  Migrationsverket har på regeringens uppdrag nu justerat modellen för hur ensamkommande asylsökande barn fördelas mellan kommunerna. Förändringen ger kommunerna större frihet att själva fördela mottagandet inom länen.
 • 2018-12-03

  Migrationsverkets interna granskning: högre kvalitet i flera ärendekategorier

  Migrationsverkets årliga nationella kvalitetsuppföljningar av asyl- och anknytningsfrågor är nu klara. Nytt i år är att studerandeärenden ingår i uppföljningen.
  – Vi ser generella förbättringar i frågor centrala för den rättsliga kvaliteten, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.
 • 2018-11-23

  En osäker framtid siktas i prognosen

  En alltför liten myndighetsbudget de kommande åren riskerar att slå mot Migrationsverkets fortsatta utveckling. Det slås fast i Migrationsverkets senaste prognos. 
    – En prognos är inte en budget, men nu visar den vad som händer om vi inte får mer pengar, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.
 • 2018-11-16

  Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar om människohandel

  Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till polisen.
  – Den ökning vi sett de senaste åren beror till stor del på att Migrationsverket identifierar och rapporterar fler fall till oss, säger Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie och nationell rapportör i människohandelsfrågor på polisen.
 • 2018-11-15

  Många blir offer för människohandel på vägen till Sverige

  Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.
 • 2018-11-14

  Migrationsöverdomstolen medger lättnad för familjeåterförening

  Migrationsöverdomstolen har i en dom bedömt att begränsningarna av familjeåterförening i den tillfälliga lagen strider mot Europakonventionen.