Migrationsverket logotyp

Infor­ma­tion med anled­ning av coro­na­vi­ruset

Coronaviruset påverkar alla delar av samhället, och Migrationsverket följer noga händelseutvecklingen. » Samlad information gällande coronaviruset

Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8.00–16.30

010-485 66 55

För dig som är journalist och har frågor om ett enskilt ärende

För att få insyn i enskilda ärenden behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering. Vi har sammanställt vad du behöver få med i en fullmakt.

Nyheter

 • 2020-11-23

  Myndigheter samverkar för ökad upptäckt av våld

  Under ”En vecka fri från våld” informerar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen om hur de samverkar för att öka upptäckten av våld genom att bland annat ställa frågor om våldsutsatthet. I en gemensam sändning på Facebook på onsdag klockan 13:00 berättar myndigheterna mer om det förebyggande arbetet.
 • 2020-11-19

  Migrationsverket skärper kraven för offentliga biträden

  Migrationsverket har rätt att ta bort offentliga biträden från biträdesförteckningen om de missköter sig. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast tidigare i år. Migrationsverket har nu uppdaterat den rättsliga styrningen utifrån domen och skärper samtidigt kraven.
 • 2020-11-11

  Uppehållsstatus införs för britter efter brexit

  Den svenska riksdagen har nu fattat beslut om vad som ska gälla för brittiska medborgare efter brexit. En ny form av rätt att vistas i Sverige gör det möjligt för britter att fortsätta bo, arbeta och studera här. Ansökan öppnar den 1 december.
 • 2020-11-10

  Nytt utseende för uppehållstillståndskort

  Från och med den 1 december ser Migrationsverkets kort för uppehållstillstånd och uppehållsrätt annorlunda ut. Du som redan har ett giltigt kort behöver inte byta ditt kort.
 • 2020-10-29

  EU-dom flyttar fokus från beslut­s- till ansök­nings­datum i famil­jeå­ter­för­e­nings­ä­renden

  Det är personens ålder vid ansökningsdatum som avgör om den som ansöker om familjeåterförening ska betraktas som barn eller inte vid beslutstillfället. Det är innebörden av en dom från EU-domstolen. Nu har Migrationsverket uppdaterat sin rättsliga styrning utifrån domen.
 • 2020-10-23

  Lägsta antalet asylsökande sedan millennieskiftet

  Sju månader efter pandemins utbrott har ett nytt läge infunnit sig på Migrationsverket. Färre asylsökande, färre platsbesök och fler utredningar på distans är några av de förändringar som skett det senaste halvåret.
  – Det går fortfarande inte att med säkerhet förutspå hur restriktionerna världen över kommer att utvecklas, vilket gör prognosarbetet alltmer komplext, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket.
 • 2020-10-08

  Migrationsverket varslar om uppsägningar

  Till följd av ett minskat antal asylsökande och ett förändrat uppdrag behöver Migrationsverket fortsatt anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Därför varslar myndigheten idag, torsdag, Arbetsförmedlingen om att 172 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.
 • 2020-08-17

  Besöksbegränsningar vid ambassaden i Teheran

  Ambassaden i Teheran begränsar möjligheterna till besök, vilket bland annat påverkar migrationsärenden. Orsaken till begränsningarna är ökad spridning av coronaviruset.– Konkret innebär det att bokade utredningar skjuts fram, men det går fortsatt att genomföra korta besök, såsom för att hämta uppehållstillståndskort, säger Agneta Kundoori, tf chef för Migrationsverkets utlandsavdelning.
 • 2020-07-27

  Tydliga pandemieffekter i Migrationsverkets verksamhet

  Coronapandemins effekter har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av Migrationsverkets ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya ansökningar. Inom asyl, arbetstillstånd och studerandeärenden syns effekterna som tydligast.– Vi kommer se effekter av pandemin i vår verksamhet även under nästkommande år, säger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör.
 • 2020-07-15

  Migrationsverket återupptar överföringen av kvotflyktingar

  På grund av coronavirusets spridning har Migrationsverkets arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar stått still sedan i april. Men i takt med att reserestriktioner lättar i Sverige och omvärlden planerar nu myndigheten för att försiktigt återuppta arbetet.