Migrationsverket logotyp

Kontakta presstjänsten

Vardagar kl. 8.00–16.30

010-485 66 55

Presstjänsten har för närvarande begränsade möjligheter att besvara frågor som inte är av akut karaktär. Det kan också ta lite längre tid än normalt att få återkoppling på frågor som har ställts. Vi ber om överseende med detta.

Om du inte når oss via telefon går det bra att mejla. Vid pågående nyhetshändelser utanför kontorstid kommer vi att informera om det här. Pressjouren kommer då att vara bemannad även utanför kontorstid på samma telefonnummer: 010-485 66 55.

Uppdateringar sker även på Twitter och Facebook.

Postadress: Migrationsverkets presstjänst, Box 507, 169 29 Solna
Presschef: Per Ek, telefon 010-485 27 86

För dig som är journalist och har frågor om ett enskilt ärende

För att få insyn i enskilda ärenden behöver du skaffa en fullmakt från personen ärendet gäller. Då kan vi ofta dela med oss av uppgifter och vi kan också kommentera omständigheter i ärendet, exempelvis varför vi har gjort en specifik bedömning eller använt oss av en särskild formulering. Vi har sammanställt vad du behöver få med i en fullmakt.

Nyheter

 • 2019-12-19

  Barnkonventionen ny lag − men ingen ny regel för uppehållstillstånd

  Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och det innebär att barn tydligare får rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Barnkonventionen blir en av flera lagar som Migrationsverket tar hänsyn till i barns ärenden.– Barnperspektivet stärks, men lagen i sig ger ingen ny rätt för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är viktigt att säga eftersom vi hör att de förväntningarna finns, säger biträdande rättschef Carl Bexelius.
 • 2019-12-18

  Nya regler för asylsökande som vill ordna eget boende

  Den 1 januari 2020 träder nya regler i kraft för asylsökande som väljer att ordna eget boende, EBO. Reglerna börjar tillämpas den 1 juli 2020 och innebär att den sökande kan förlora sin dagersättning om personen bosätter sig i områden som har socioekonomiska utmaningar.
 • 2019-12-17

  Större tyngd på individuella skyddsskäl i irakiska asylärenden

  Individuella skyddsskäl blir viktigare för att få uppehållstillstånd i Sverige som asylsökande från Irak. Det framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket.– Intensiteten i konflikten i landet har i ett längre perspektiv minskat, säger verkets rättschef Fredrik Beijer.
 • 2019-12-05

  Så arbetar Migrationsverket med rättsliga ställningstaganden

  En varaktig förändring i ett land som många asylsökande kommer ifrån kan innebära att Migrationsverket beslutar om att ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande. Syftet är att stötta dem som prövar asylansökningar och därmed bidra till enhetliga och rättssäkra bedömningar.
 • 2019-11-28

  Samarbete med organisation i Afghanistan återupptas

  Migrationsverket återupptar utbetalningar till en samarbetsorganisation inom ERRIN-programmet i Afghanistan. De som ansökt om stöd ska nu skyndsamt få beslut i sitt ärende och ta del av programmet. Programmet ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant eller med tvång till sitt hemland, efter att ha fått avslag på sin asylansökan.
 • 2019-11-11

  Upp till 750 personer kan skrivas ut ur Migrationsverkets boenden

  Upp till 750 personer med uppehållstillstånd, de flesta för studier på gymnasial nivå, kan komma att behöva flytta från Migrationsverkets boenden. Istället behöver de ordna boende på egen hand.
 • 2019-10-25

  Oförändrad prognos för antalet asylsökande – trots skärpt omvärldsläge

  Prognosen för antalet asylsökande för 2020 och framåt ligger tillsvidare fast. Bedömningen förutsätter att EU-Turkietuttalandet om flyktingar och migranter kvarstår. Det skriver Migrationsverket i sin oktoberprognos.
  – Vi har en osäker omvärld, men de fakta vi har just nu gör inte att vi ändrar våra bedömningar om antalet asylsökande, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.
 • 2019-10-18

  Så följer Migrationsverket utvecklingen i Syrien

  Utrikeskorrespondenter, FN-rapporter och politiska analyser – tillsammans bidrar de till den aktuella lägesbilden av situationen i nordöstra Syrien. Från kontoret i Malmö följer Migrationsverkets analytiker Marie Hesselholdt och Nevine Abou-Gabal utvecklingen minut för minut.
 • 2019-10-17

  Beslutsstopp gällande Hassakah-provinsen i Syrien

  Migrationsverket ska tills vidare inte fatta beslut i ärenden som rör sökande från Hassakah-provinsen, enligt en ny rättslig kommentar. Inte heller ska någon person behöva återvända till provinsen i nuläget.
  – Det går i dagsläget inte att bedöma hur konflikten kommer att utvecklas, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.
 • 2019-10-11

  Migrationsverkets rättschef: "Vi kommer att uppdatera vår bedömning om läget i Syrien."

  Observera att rättschefen fattat ett nytt beslut om nordöstra Syrien. Se separat nyhet. Efter Turkiets nyligen inledda militäroffensiv i nordöstra Syrien följer Migrationsverket utvecklingen i landet extra noga.
  – Med tanke på vad som sker på marken i Hassakah kommer vi att behöva uppdatera vår bedömning, förmodligen i början av nästa vecka.