Sökande från Ukraina

Här hittar du statistik över ansökningar enligt massflyktsdirektivet och om asyl med anledning av kriget i Ukraina.

Månadsstatistik

Månadsstatistik

Innehåll

Inkomna ansökningar om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet 2024 Excel, 95.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdelat på bland annat medborgarskap, kön och ålder.

Avgjorda ärenden om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet 2024 Excel, 60.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdelat på medborgarskap, antal ensamkommande barn, bifall och förlängningar.

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per kommun 2024 Excel, 168.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Inskrivna uppdelat på län, kommun, typ av boende, kön, tillstånd, ålder, medborgarskap och ensamkommande barn.

Måluppfyllelse anvisningar massflyktsdirektivet Excel, 81.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många sökande enligt massflyktsdirektivet varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen, samt fördelning på kön och ålder.


 

Statistik från tidigare år

År

Statistik från tidigare år

Excel

2023

Inkomna ansökningar om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet 2023

Excel Excel, 114 kB, öppnas i nytt fönster.

2023

Avgjorda ärenden om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet 2023

Excel Excel, 72.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per kommun 2023

Excel Excel, 169 kB, öppnas i nytt fönster.
2022

Inkomna ansökningar om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet 2022

Excel Excel, 112.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2022

Avgjorda ärenden om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet 2022

Excel Excel, 67.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2022

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per kommun 2022

Excel Excel, 170 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: