Sökande från Ukraina

Här hittar du statistik över ansökningar enligt massflyktsdirektivet och om asyl med anledning av kriget i Ukraina.


Veckostatistik

Veckostatistik

Innehåll

Excel

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per kommun.

Uppdelat på samtliga skyddssökande, sökande från Ukraina samt sökande enligt massflyktsdirektivet.

Excel Excel, 169.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Antal ansökningar om skydd per månad och vecka samt de största grupperna utifrån medborgarskap de senaste tre veckorna

Uppdelat på asyl och massflyktsdirektivet

Excel Excel, 30.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Månadsstatistik

Månadsstatistik

Innehåll

Excel

Inkomna ansökningar om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet

Uppdelat på bland annat medborgarskap, kön och ålder.

Excel Excel, 104.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgjorda ärenden om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet

Uppdelat på medborgarskap, antal ensamkommande barn, bifall och förlängningar.

Excel Excel, 62.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan senast uppdaterad: