Sökande från Ukraina

Här hittar du statistik över ansökningar enligt massflyktsdirektivet och om asyl med anledning av kriget i Ukraina.

Månadsstatistik

Månadsstatistik

Innehåll

Inkomna ansökningar om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet 2023 Excel, 106.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdelat på bland annat medborgarskap, kön och ålder.

Inkomna ansökningar om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet 2022 Excel, 112.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdelat på bland annat medborgarskap, kön och ålder.

Avgjorda ärenden om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet 2023 Excel, 68.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdelat på medborgarskap, antal ensamkommande barn, bifall och förlängningar.

Avgjorda ärenden om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet 2022 Excel, 67.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdelat på medborgarskap, antal ensamkommande barn, bifall och förlängningar.

Måluppfyllelse anvisningar massflyktsdirektivet Excel, 70.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många sökande enligt massflyktsdirektivet varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relation till måluppfyllelsen, samt fördelning på kön och ålder.

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per kommun 2023 Excel, 169.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdelat på samtliga skyddssökande, sökande från Ukraina samt sökande enligt massflyktsdirektivet.

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per kommun 2022 Excel, 170 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdelat på samtliga skyddssökande, sökande från Ukraina samt sökande enligt massflyktsdirektivet.


Sidan senast uppdaterad: