Sökande från Ukraina

Här hittar du statistik över ansökningar enligt massflyktsdirektivet och om asyl med anledning av kriget i Ukraina.

Daglig statistik över inkomna ansök­ningar från ukrainska medbor­gare

Det sammanlagda antalet inkomna ansökningar dag för dag från ukrainska medborgare, samt utbrutna siffror på antalet ansökningar enligt massflyktsdirektivet respektive om asyl. Filen uppdateras varje vardag.

Statistik över ärenden Ukraina Excel, 10 kB, öppnas i nytt fönster.

Veckosta­tistik över inskrivna per kommun

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per kommun. Statistiken är uppdelad på samtliga skyddssökande, sökande från Ukraina samt sökande enligt massflyktsdirektivet. Statistiken uppdateras varje vecka. Mer information om statistiken finns i den första fliken i dokumentet.

Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per kommun Excel, 140.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Veckosta­tistik över inkomna ansök­ningar om asyl och mass­flykts­di­rek­tivet

Antal ansökningar om skydd per månad och vecka samt de största grupperna utifrån medborgarskap de senaste tre veckorna, uppdelat på asyl och massflyktsdirektivet. Filen uppdateras varje vecka.

Veckostatistik asyl och massflyktsdirektivet Excel, 30.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Månads­sta­tistik

Månadsstatistik

Månadsstatistik

Innehåll

Excel

Inkomna ansökningar om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet

Uppdelat på bland annat medborgarskap, kön och ålder.

Excel Excel, 67.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgjorda ärenden om asyl och skydd enligt massflyktsdirektivet

Uppdelat på bland annat medborgarskap, kön och ålder.

Excel Excel, 53.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan senast uppdaterad: