Arbete

Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör uppehållstillstånd på grund av arbete. Statistiken uppdateras månadsvis.

Månads­sta­tistik

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket).

Månadsstatistik arbete
Månadsstatistik arbetejan–jan 2024januari 2024
Inkomna ansökningar31233123
Avgjorda ärenden37833783
Beviljade uppehållstillstånd22302230
Öppna ärenden**20256

**Öppna ärenden är ansökningar/ärenden som inkommit men inte fått beslut än.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månadsstatistik för arbetstillstånd i Excel

Månadsstatistik arbete

Innehåll

Beviljade arbetstillstånd Excel, 50.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetstagare uppdelat på yrkesområde och medborgarskap.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Över­sikter och statistik från tidi­gare peri­oder

Bevil­jade arbets­till­stånd för arbets­ta­gare utanför EU/​​​​​EES – största yrkes­grup­perna 2023

Yrkesgrupp

jan–dec 2023

Bärplockare och plantörer m.fl.

5 240

It-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 

3 703

Ingenjörer och tekniker

1 692

Civilingenjörsyrken

1 479

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.

761

Växtodlare inom jordbruk och trädgård

734

Städare och hemservicepersonal m.fl.

475

Kockar och kallskänkor

474

Skogsarbetare

461

Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.

390

Övriga

5 414

TOTAL

20 823


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Statistik från tidi­gare år

Här hittar du statistik från de fem senaste åren. Om du behöver äldre statistik kan du mejla till Migrationsverket.

Siffrorna från tidigare år visar uppehållstillstånd för arbetstagare uppdelat på yrkesgrupp och medborgarskap. Siffrorna inkluderar inte anhöriga till arbetstagare eller idrottsutövare, artister, au-pairer, praktikanter och feriearbetare.

Statistik från tidi­gare år som pdf och Excel

År

Statistik från tidigare år

Pdf

Excel

2023

Beviljade arbetstillstånd 2022


Excel Excel, 73.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2022

Beviljade arbetstillstånd 2022


Excel Excel, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2021

Beviljade arbetstillstånd 2021


Excel Excel, 27.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Beviljade arbetstillstånd 2020

Pdf Pdf, 594.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Beviljade arbetstillstånd 2019

Pdf Pdf, 621.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: