Arbete

Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör arbetstillstånd. Statistiken uppdateras månadsvis.

Månads­sta­tistik augusti 2021

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket).

Månadsstatistik arbete

jan–aug 2021

augusti 2021

Inkomna ansökningar

35 580

4 045

Avgjorda ärenden

35 392

3 369

Beviljade ansökningar

Varav certifierade arbetsgivare*

26 046

5 715

2 640
904

Öppna ärenden**


19 518

*Läs mer om certifierade arbetsgivare här
**Öppna ärenden är ansökningar/ärenden som inkommit men inte fått beslut än.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

*Internationellt utbyte/praktikanter/idrottsutövare.

Månadsstatistik arbete

Innehåll

Pdf

Excel

Beviljade arbetstillstånd

Arbetstagare uppdelat på yrkesområde och medborgarskap.

PdfPDF

ExcelExcel

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Översikter och statistik från tidigare perioder

Här presenteras översikter och jämförelser för kortare och längre tidsperioder. Statistik från tidigare år finns även som pdf och Excel.

Bevil­jade arbets­till­stånd för arbets­ta­gare utanför EU/​​EES – största yrkes­grup­perna 2020

Yrkesgrupp

jan–dec 2020

Bärplockare och plantörer m.fl.

3 490

It-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 

2 511

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.

994

Skogsarbetare

777

Ingenjörer och tekniker

667

Städare och hemservicepersonal m.fl.

628

Civilingenjörsyrken

609

Kockar och kallskänkor

547

Snickare, murare och anläggningsarbetare

481

Växtodlare inom jordbruk och trädgård

343

Övriga

4 184

TOTAL

15 231


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

*Siffrorna inkluderar anhöriga arbetsmarknad.

För muspekaren över staplarna eller klicka på dem för att se exakta siffror.

Statistik från tidigare år som pdf och Excel

Siffrorna från tidigare år visar uppehållstillstånd för arbetstagare uppdelat på yrkesgrupp och medborgarskap. Siffrorna inkluderar inte anhöriga till arbetstagare eller idrottsutövare, artister, au-pairer, praktikanter och feriearbetare.

År

Statistik från tidigare år

Pdf

Excel

2020

Beviljade arbetstillstånd 2020

PdfPDF

ExcelExcel

2019

Beviljade arbetstillstånd 2019

PdfPDF

ExcelExcel

2018

Beviljade arbetstillstånd 2018

PdfPDF

ExcelExcel

2017

Beviljade arbetstillstånd 2017

PdfPDF

ExcelExcel

2016

Beviljade arbetstillstånd 2016

PdfPDF

ExcelExcel

2015

Beviljade arbetstillstånd 2015

PdfPDF

ExcelExcel

2014

Beviljade arbetstillstånd 2014

PdfPDF

ExcelExcel

2013

Beviljade arbetstillstånd 2013

PdfPDF

ExcelExcel

2012

Beviljade arbetstillstånd 2012

PdfPDF

ExcelExcel

2011

Beviljade arbetstillstånd 2011

PdfPDF

ExcelExcel

2010

Beviljade arbetstillstånd 2010

PdfPDF

ExcelExcel

2000–2014

Beviljade arbetsmarknadsärenden exkl. anhöriga 2000-2014

PdfPDF

ExcelExcel


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-01