Arbete

Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör arbetstillstånd. Statistiken uppdateras månadsvis.

Månads­sta­tistik

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket).

Månadsstatistik arbetejan–feb 2023februari 2023
Inkomna ansökningar75093761
Avgjorda ärenden94405024
Beviljade uppehållstillstånd57673146
Varav certifierade arbetsgivare*1644887
Öppna ärenden**26739

*Läs mer om certifierade arbetsgivare här
**Öppna ärenden är ansökningar/ärenden som inkommit men inte fått beslut än.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månadsstatistik för arbetstillstånd i Excel

Månadsstatistik arbete

Innehåll

Beviljade arbetstillstånd Excel, 47.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetstagare uppdelat på yrkesområde och medborgarskap.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Över­sikter och statistik från tidi­gare peri­oder

Bevil­jade arbets­till­stånd för arbets­ta­gare utanför EU/​​​​​EES – största yrkes­grup­perna 2022

Yrkesgrupp

jan–dec 2022

Bärplockare och plantörer m.fl.

6 534

It-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 

5 006

Ingenjörer och tekniker

1 694

Civilingenjörsyrken

1 693

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.

927

Städare och hemservicepersonal m.fl.

696

Kockar och kallskänkor

572

Skogsarbetare

518

Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.

441

Växtodlare inom jordbruk och trädgård

437

Övriga

5 599

TOTAL

20 753


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Statistik från tidi­gare år

Siffrorna från tidigare år visar uppehållstillstånd för arbetstagare uppdelat på yrkesgrupp och medborgarskap. Siffrorna inkluderar inte anhöriga till arbetstagare eller idrottsutövare, artister, au-pairer, praktikanter och feriearbetare.

Statistik från tidi­gare år som pdf och Excel

År

Statistik från tidigare år

Pdf

Excel

2022

Beviljade arbetstillstånd 2022


Excel Excel, 71.5 kB.

2021

Beviljade arbetstillstånd 2021


Excel Excel, 27.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Beviljade arbetstillstånd 2020

Pdf Pdf, 594.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Beviljade arbetstillstånd 2019

Pdf Pdf, 621.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Beviljade arbetstillstånd 2018

Pdf Pdf, 885.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 180.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: