Arbete

Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör arbetstillstånd. Statistiken uppdateras månadsvis.

Statistiken hämtas från datakällan Simba från och med den 1 januari 2022. Precis som tidigare är den centrala utlänningsdatabasen (CUD) grunden för Migrationsverkets data och den innehåller information om alla ärenden. Statistiken presenteras så att den uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Statistiken finns enbart på svenska och i Excelformat.

Månads­sta­tistik

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket).

Månadsstatistik arbetejan-okt 2022oktober 2022
Inkomna ansökningar568194062
Avgjorda ärenden519808694
Beviljade uppehållstillstånd378096740
Varav certifierade arbetsgivare*93752621
Öppna ärenden**26806

*Läs mer om certifierade arbetsgivare här
**Öppna ärenden är ansökningar/ärenden som inkommit men inte fått beslut än.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månadsstatistik för arbetstillstånd i Excel

Månadsstatistik arbete

Innehåll

Excel

Beviljade arbetstillstånd

Arbetstagare uppdelat på yrkesområde och medborgarskap.

Excel Excel, 69.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Över­sikter och statistik från tidi­gare peri­oder

Bevil­jade arbets­till­stånd för arbets­ta­gare utanför EU/​​​​​EES – största yrkes­grup­perna 2021

Yrkesgrupp

jan–dec 2021

Bärplockare och plantörer m.fl.

5 546

It-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 

3 723

Ingenjörer och tekniker

1 349

Civilingenjörsyrken

1 178

Skogsarbetare

923

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.

786

Växtodlare inom jordbruk och trädgård

621

Städare och hemservicepersonal m.fl.

602

Kockar och kallskänkor

456

Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.

400

Övriga

5 169

TOTAL

20 753


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Statistik från tidigare år som pdf och Excel

Siffrorna från tidigare år visar uppehållstillstånd för arbetstagare uppdelat på yrkesgrupp och medborgarskap. Siffrorna inkluderar inte anhöriga till arbetstagare eller idrottsutövare, artister, au-pairer, praktikanter och feriearbetare.

Statistik från tidi­gare år som pdf och Excel

År

Statistik från tidigare år

Pdf

Excel

2021

Beviljade arbetstillstånd 2021


Excel Excel, 27.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Beviljade arbetstillstånd 2020

Pdf Pdf, 594.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Beviljade arbetstillstånd 2019

Pdf Pdf, 621.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Beviljade arbetstillstånd 2018

Pdf Pdf, 885.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 180.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Beviljade arbetstillstånd 2017

Pdf Pdf, 609.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 401.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2016

Beviljade arbetstillstånd 2016

Pdf Pdf, 549.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 361 kB, öppnas i nytt fönster.

2015

Beviljade arbetstillstånd 2015

Pdf Pdf, 627.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 433.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2014

Beviljade arbetstillstånd 2014

Pdf Pdf, 645.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 446 kB, öppnas i nytt fönster.

2013

Beviljade arbetstillstånd 2013

Pdf Pdf, 499.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 335 kB, öppnas i nytt fönster.

2012

Beviljade arbetstillstånd 2012

Pdf Pdf, 220.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2011

Beviljade arbetstillstånd 2011

Pdf Pdf, 217.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

2010

Beviljade arbetstillstånd 2010

Pdf Pdf, 178.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 95.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2000–2014

Beviljade arbetsmarknadsärenden exkl. anhöriga 2000-2014

Pdf Pdf, 202.6 kB.

Excel Excel, 13 kB.


Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: