Familjeanknytning

Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Statistiken uppdateras månadsvis.

Statistiken hämtas från datakällan Simba från och med den 1 januari 2022. Precis som tidigare är den centrala utlänningsdatabasen (CUD) grunden för Migrationsverkets data och den innehåller information om alla ärenden. Statistiken presenteras så att den uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Statistiken finns enbart på svenska och i Excelformat.

Månads­sta­tistik

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket).

Månadsstatistik familjeanknytningjan-okt 2022oktober 2022
Inkomna ansökningar248612215
Avgjorda ärenden218692497
Beviljade uppehållstillstånd111391371
Öppna ärenden*32803

*Öppna ärenden är ansökningar/ärenden som inkommit men inte fått beslut än.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månadsstatistik för familjeanknytning i Excel

Månadsstatistik familjeanknytning

Innehåll

Excel

Beviljade uppehållstillstånd anknytning

Ärenden beviljade i första instans (Migrationsverket) samt högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen).

Excel Excel, 21.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Statistik från tidi­gare peri­oder


Statistik från tidi­gare år som pdf och Excel

År

Statistik från tidigare år

Pdf

Excel

2021

Beviljade uppehållstillstånd anknytning 2021


Excel Excel, 17.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2020

Beviljade uppehållstillstånd anknytning 2020

Pdf Pdf, 74.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 12.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Beviljade uppehållstillstånd anknytning 2019

Pdf Pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 12.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018

Beviljade uppehållstillstånd anknytning 2018

Pdf Pdf, 28.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 16.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2009–2019

Översikt av beviljade uppehållstillstånd 2009–2019

Pdf Pdf, 603.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 52 kB, öppnas i nytt fönster.

1986–2014

Beviljade uppehållstillstånd anknytning 1986–2014

Pdf Pdf, 113.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1984–2014

Uppehållstillstånd till adoptivbarn 1984–2014

Pdf Pdf, 26.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Excel Excel, 15.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: