Familjeanknytning

Här hittar du aktuell statistik och statistik från tidigare år som rör uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Statistiken uppdateras månadsvis.

Månads­sta­tistik augusti 2021

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar, avgjorda och beviljade i första instans (Migrationsverket).

Månadsstatistik familjeanknytning

jan–aug 2021

augusti 2021

Inkomna ansökningar

21 641

3 107

Avgjorda ärenden

20 417

1 164

Beviljade ansökningar

11 317

662

Öppna ärenden*


27 272

 
*Öppna ärenden är ansökningar/ärenden som inkommit men inte fått beslut än.

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Månadsstatistik familjeanknytning

Innehåll

Pdf

Excel

Beviljade uppehållstillstånd anknytning

Ärenden beviljade i första instans (Migrationsverket) samt högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen).

PdfPDF

ExcelExcel

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Översikter och statistik från tidigare perioder

Här presenteras översikter och jämförelser för kortare och längre tidsperioder. Statistik från tidigare år finns som pdf och Excel.

För muspekaren över staplarna eller klicka på dem för att se exakta siffror.

Statistik från tidigare år som pdf och Excel

År

Statistik från tidigare år

Pdf

Excel

2020

Beviljade uppehållstillstånd anknytning 2020

PdfPDF

ExcelExcel

2019

Beviljade uppehållstillstånd anknytning 2019

PdfPDF

ExcelExcel

2018

Beviljade uppehållstillstånd anknytning 2018

PdfPDF

ExcelExcel

2009–2019

Översikt av beviljade uppehållstillstånd 2009–2019

PdfPDF

ExcelExcel

1986–2014

Beviljade uppehållstillstånd anknytning 1986–2014

PdfPDF

ExcelExcel

1984–2014

Uppehållstillstånd till adoptivbarn 1984–2014

PdfPDF

ExcelExcel

Scrolla i sidled för att se hela tabellen.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-01