Migrationsverket logotyp

Mejla oss

Här kan du kontakta oss via ett mejlformulär. Välj formulär utifrån vilken fråga du har.

Vad gäller din fråga?

Vanliga frågor och svar

Du som har sökt asyl och fått uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen kan få permanent uppehållstillstånd om du har en anställning eller ett eget företag och kan visa att du kan försörja dig.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd för anställd eller egen företagare

Om du lever med en partner som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd kan du få uppehållstillstånd på grund av anknytning till din partner. Om ni har levt tillsammans i minst två år kan du få permanent uppehållstillstånd, annars får du ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i upp till två år.

Läs mer om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en partner i Sverige

Kvotflyktingar beviljas permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om vad en kvotflykting är

Asylsökande med flyktingstatus har möjlighet att återförenas med sin kärnfamilj. (Som kärnfamilj räknas make/maka, sambo, registrerad partner och barn under 18 år, eller föräldrar till barn under 18 år).

Läs mer om de olika skyddsstatusarna

Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja familjemedlemmen som kommer hit, och ska ha en bostad som är tillräckligt stor för familjen.

Läs mer om försörjningskravet

Hur lång tid du behöver vänta beror bland annat på om din ansökan är komplett eller ej, samt vilken typ av ärende du har. Observera att Migrationsverket inte kan säga exakt när ett beslut kan komma att fattas eftersom det är många faktorer som spelar in.

Läs mer om tid till beslut

Du kan själv kontrollera om det har fattats ett beslut i ditt ärende.

Kontrollera om beslut har fattats i ditt ärende

Flera handläggare eller assistenter kan arbeta med ett ärende till en början. Deras arbete innebär till exempel att samla in information, kontrollera inkomna dokument och göra vissa rutinkontroller med andra myndigheter. Den insamlade informationen används sedan som underlag för den handläggare som ska utreda och fatta beslut om ansökan. Migrationsverket kommer att kontakta dig om ytterligare information krävs. Om du har frågor angående din ansökan kan du kontakta vårt kontaktcenter via telefon eller e-post.

Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige. Det är däremot inte förbjudet att komma på besök i väntan på beslut. Du kan ansöka om visum för att tillfälligt besöka Sverige. Det är ambassaden i det land där du bor som prövar din ansökan om visum och det görs alltid en individuell bedömning. Om du blir beviljad ett visum för besök är det viktigt att du återvänder hem när det har slutat att gälla och där väntar på beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan normalt inte beviljas om du befinner dig i Sverige. Om du kan besöka Sverige utan visum rekommenderar vi att du informerar Migrationsverket om ditt besök.

Du ska meddela Migrationsverket vilka datum du planerar att resa utomlands. Om du har skickat in ditt pass till oss kan du begära tillbaka ditt pass.

Du ska inte skicka in passet förrän Migrationsverket begär det. Vi kommer att kontakta dig per brev.

För att få tillbaka ditt pass ska du fylla i ett formulär på migrationsverket.se. Om du inte behöver ditt pass just nu vill vi att du väntar med att begära tillbaka ditt pass.

Begäran om att få tillbaka pass i samband med en ansökan om svenskt medborgarskap

Du kan skicka brev, ringa eller besöka oss och lämna informationen. Förklara gärna hur du känner till informationen. Tänk på att inte ta med information om dig som avsändare om du vill förbli helt anonym. Som tjänstemän är vi skyldiga att anteckna allt vi vet om källan till informationen, alltså även uppgifter om dig som avsändare.

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?