Migrationsverket logotyp

E-tjänster

Här hittar du Migrationsverkets e-tjänster.

Min sida – inloggning med e-legitimation

Du behöver godkänna användarvillkoren
Fond-finansierad

”Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.”

Fond-finansierad

Privatpersoner

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd för artister

Uppehållstillstånd för au-pairer

EU-blåkort

Uppehållstillstånd för feriearbete

Uppehållstillstånd för forskare

Uppehållstillstånd efter forskning

ICT-tillstånd

Arbetstillstånd för idrottare och tränare

Arbetstillstånd för praktikanter – internationellt utbyte

Uppehållstillstånd för praktikanter – högre utbildning

Arbetstillstånd för säsongsarbetare

Uppehållstillstånd för dig som har eget företag

Förlängning av uppehållstillstånd för dig som har eget företag

Uppehållstillstånd för dig som är familjemedlem till en egenföretagare

Uppehållstillstånd för dig som är familjemedlem till en person med arbetstillstånd

Visum för att besöka släkt och vänner

Visum för affärs- eller konfe­rens­besök

Visum för turist­besök

Visum för att besöka Sverige för medi­cinsk behand­ling

Visum för att besöka Sverige i reli­giöst syfte

Visum för att besöka Sverige för studier och forsk­ning

Visum för volon­tär­ar­bete eller praktik

Följ ditt visumärende – för dig som har ansökt om visum via webben

Medborgarskap för dig som har barn eller för dig som inte kan logga in med BankID

Medborgarskap för dig som har fyllt 18 år, är utan barn och kan logga in med BankID

Medborgarskap för barn

Medborgarskap för barn med en svensk förälder

Medborgarskap för nordiska medborgare

Medborgarskap för statslösa barn under 18 år som är födda i Sverige

Medborgarskap för unga vuxna mellan 18 år och 21 år

Boka tid

Uppehållstillstånd för dig som är EU-medborgare och gift, registrerad partner eller sambo med någon i Sverige

Uppehållstillstånd för dig som är EU-medborgare och planerar att gifta dig eller bli sambo med någon i Sverige

Uppehållstillstånd för dig som är EU-medborgare och nära anhörig med ett särskilt beroendeförhållande till någon i Sverige

Frågeformulär för dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige

Förlänga uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Uppehållstillstånd för att flytta till make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige

Uppehållstillstånd för dig som planerar att gifta dig eller bli sambo

Uppehållstillstånd för barn som föds i Sverige

Uppehållstillstånd för barn som har adopterats eller ska bli adopterade

Uppehållstillstånd för barn som ska flytta till en förälder i Sverige

Uppehållstillstånd för barn som vill flytta till någon annan i Sverige än sin förälder

Uppehållstillstånd för dig som är förälder till ett ensamkommande barn i Sverige

Uppehållstillstånd för förälder eller annan familjemedlem

Förlänga uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Fråge­for­mu­lär för dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige

Kontrollera din ansökan

Förlänga uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

Uppehållstillstånd för att studera vid högre utbildning

Uppehållstillstånd för doktorandstudier

Uppehållstillstånd för familj till den som studerar

Förlänga uppehållstillstånd för att studera vid högre utbildning

Förlänga uppehållstillstånd för doktorandstudier

Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Uppehållstillstånd för att studera som utbyteselev på gymnasium

Uppehållstillstånd för övriga studier

Uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier

Tid till beslut

Andra aktörer

Anställningserbjudande till någon från ett land utanför EU

Anställningserbjudande till artister

Anställningserbjudande till au pairer

Anställningserbjudande till bärplockare

Uppehålls- och arbetstillstånd för bärplockare via ombud

Anställningserbjudande till arbetstagare med EU-blåkort

Anställa forskare

Anställningserbjudande för arbetstagare med ICT-tillstånd

Anställningserbjudande till idrottare och tränare

Anställningserbjudande till praktikanter – praktikantorganisationer

Anställningserbjudande till praktikanter – högre utbildning

Anställningserbjudande till säsongsarbetare

Ansök om statlig ersättning

Se och ändra ansvar för ensamkommande barn

Administrera behörigheter för e-tjänster

E-tjänst för regioner

E-tjänst för biträden

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?