E-tjänster

Här hittar du Migrationsverkets e-tjänster.

Arbetstagare och arbetsgivare


Besöka Sverige


Bli svensk medborgare


Boka tid


EU-medborgare


Uppehållsstatus för brittiska medborgare


Flytta till någon i Sverige


Kontrollera din ansökan


Skydd och asyl i Sverige


Studera i Sverige


Tid till beslut


Kommuner


Regioner


Offentliga biträden

För att göra en ny ansökan, välj den e-tjänst på sidan som stämmer överens med ditt ärende.

Du som redan har en pågående ansökan hos Migrationsverket kan logga in i Min sida för att få information om ditt ärende.

Privatpersoner

Uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Förlänga uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd för artister

Uppehållstillstånd för au-pairer

EU-blåkort

Uppehållstillstånd för feriearbete

Uppehållstillstånd för forskare

Uppehållstillstånd efter forskning

ICT-tillstånd

Arbetstillstånd för idrottare och tränare

Arbetstillstånd för praktikanter – internationellt utbyte

Uppehållstillstånd för praktikanter – högre utbildning

Arbetstillstånd för säsongsarbetare

Uppehållstillstånd för dig som har eget företag

Förlängning av uppehållstillstånd för dig som har eget företag

Uppe­hålls­till­stånd för högkva­li­fi­ce­rade personer för att söka arbete eller starta företag

Uppehållstillstånd för dig som är familjemedlem till en egenföretagare

Uppehållstillstånd för dig som är familjemedlem till en person med arbetstillstånd

Besöka Sverige kortare än 90 dagar (visum)

Besöka Sverige längre än 90 dagar

Ansök om medbor­gar­skap

Boka, omboka eller avboka tid för besök

Uppehållstillstånd för dig som är EU-medborgare och gift, registrerad partner eller sambo med någon i Sverige

Uppehållstillstånd för dig som är EU-medborgare och planerar att gifta dig eller bli sambo med någon i Sverige

Uppehållstillstånd för dig som är EU-medborgare och nära anhörig med ett särskilt beroendeförhållande till någon i Sverige

Frågeformulär för dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige

Förlänga uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Uppe­hålls­kort för EES-medbor­gares familj som inte är EES-medbor­gare

Intyg för perma­nent uppe­hålls­rätt för EES-medbor­gare

Perma­nent uppe­hålls­kort för EES-medbor­gares famil­je­med­lemmar som är medbor­gare i ett land utanför EES

Uppe­hålls­kort enligt EU/​EES-regler för familj till nordisk medbor­gare

Uppehållsstatus

Gränsarbetare

Uppehållstillstånd för att flytta till make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige

Uppehållstillstånd för dig som planerar att gifta dig eller bli sambo

Uppehållstillstånd för barn som föds i Sverige

Uppehållstillstånd för barn som ska flytta till en förälder i Sverige

Uppehållstillstånd för förälder eller annan familjemedlem

Uppehållstillstånd för förälder till ett ensamkommande barn i Sverige

Förlänga uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Fråge­for­mu­lär för dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige

Främlingspass

Resedokument

Förlänga uppehållstillstånd för tidigare asylsökande och deras familjer

Uppehållstillstånd för att studera vid högre utbildning

Uppehållstillstånd för doktorandstudier

Uppehållstillstånd för familj till den som studerar

Förlänga uppehållstillstånd för att studera vid högre utbildning

Förlänga uppehållstillstånd för doktorandstudier

Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Uppehållstillstånd för att studera som utbyteselev på gymnasium

Uppehållstillstånd för övriga studier

Uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier

Tid till beslut

Andra aktörer

E-tjänst för att anställa någon från ett land utanför EU

E-tjänst för att anställa artister

E-tjänst för att anställa au pairer

E-tjänst för att anställa bärplockare

Uppehålls- och arbetstillstånd för bärplockare via ombud

E-tjänst för att anställa person med EU-blåkort

Anställa forskare

E-tjänst för att anställa person med ICT-tillstånd

E-tjänst för att anställa idrottare och tränare

E-tjänst för att anställa praktikanter – praktikantorganisationer

E-tjänst för att anställa praktikanter – högre utbildning

E-tjänst för att anställa säsongsarbetare

E-tjänst för att lämna anmälan om att representera ett företag

Ansök om statlig ersättning

Se och ändra ansvar för ensamkommande barn

Administrera behörigheter för e-tjänster

E-tjänst för regioner

E-tjänst för biträden

Sidan senast uppdaterad: