Ring oss

När du ringer till Migrationsverket kan du välja att få prata med vårt kontaktcenter eller vår växel. Kontaktcenter svarar både på frågor i pågående ärenden och på allmänna frågor. Växeln kopplar ditt samtal till rätt person eller avdelning för din fråga.

Innan du kontaktar oss

När får jag ett beslut?

Migrationsverket kan inte säga exakt när du kommer att få ditt beslut. Alla ansökningar är olika och tar olika lång tid. I tjänsten Tid till beslut finns statistik om väntetider.

Du kan inte få mer information om väntetider i ditt ärende genom att ringa, mejla eller besöka Migrationsverket.

Hur lång tid det tar att få beslut beror på flera saker. Väntetiderna påverkas bland annat av hur många ansökningar som Migrationsverket handlägger. Olika ansökningar är också olika utredningskrävande.

Innan vi kan nå beslut i ditt ärende kan Migrationsverket behöva genomföra ett eller flera av följande steg:

  • Kontrollera dokument, uppgifter och pass.
  • Ibland ställa frågor och begära mer information.
  • Göra kontroller med andra myndigheter.
  • Genomföra intervju på ambassad (endast vissa typer av ansökningar).
  • Om ansökan gäller förlängt uppehållstillstånd behöver vi säkerställa att villkoren för det nya tillståndet uppfylls, men också att de har varit uppfyllda under föregående tillståndsperiod.
  • Om flera familjemedlemmar ansöker samtidigt kan väntetiden för en familjemedlem påverkas av handläggningen av en annan familjemedlems ansökan (endast vissa typer av ansökningar).

Vissa moment kan inte Migrationsverket påverka, till exempel hur lång tid det tar att få information från eller genomföra utredning eller kontroller hos andra myndigheter.

Att vänta på beslut kan vara påfrestande och Migrationsverket arbetar ständigt med att försöka korta ner väntetiderna.

Om du har gjort en webbansökan och har skapat ett konto på Min sida kan du själv se aktuell information om din ansökan, exempelvis om ansökan har registrerats hos Migrationsverket, om den behöver kompletteras eller om beslut har fattats.

Allmän information hur en ansökan behandlas steg för steg och vanliga frågor och svar finns på aktuell webbsida för den ansökan som du har gjort, se länkar nedan:

Vanliga frågor och svar om mass­flykts­di­rek­tivet

Vanliga frågor och svar för EU/​​EES-medbor­gare och varak­tigt bosatta

Vanliga frågor och svar om att flytta till någon i Sverige

Vanliga frågor och svar om svenskt medbor­gar­skap

Vanliga frågor och svar om arbets­till­stånd

Vanliga frågor och svar om att besöka Sverige

Vanliga frågor och svar om att studera i Sverige

Vanliga frågor och svar om förläng­ning av tids­be­grän­sade uppe­hålls­till­stånd för tidi­gare asyl­sö­kande och deras familjer

Om du inte hittar svar på din fråga så är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

I tjänsten Tid till beslut finns statistik om väntetider. Du kan inte få mer information om förväntad väntetid i ditt ärende genom att ringa, mejla eller besöka Migrationsverket.

Migrationsverket kontaktar dig om ditt ärende behöver kompletteras. Du blir i så fall kontaktad via post eller mejl, beroende på om du ansökte på blankett eller om du gjorde en webbansökan. Har du ett ombud som representerar dig i ditt ärende så blir istället den personen kontaktad. Om du har ett konto på Min sida så kommer det synas där om Migrationsverket har bett dig att komplettera ansökan.

Har du eller ditt ombud (om du har ett ombud) inte blivit kontaktade ber vi dig att vänta med att skicka fler handlingar eller dokument än de du skickade med vid ansökningstillfället. Du får inte ditt beslut snabbare genom att skicka in fler handlingar eller dokument som vi inte har efterfrågat.

Om dina förutsättningar ändras

Det finns tillfällen där det kan vara aktuellt att skicka information till Migrationsverket även om du inte blivit ombedd att göra det. Detta gäller när förutsättningarna för din pågående ansökan eller nuvarande tillstånd har ändrats. Till exempel om

  • relationen som ligger till grund för din pågående ansökan eller tillstånd har upphört
  • du säger upp dig eller blir uppsagd från en anställning som ligger till grund för din pågående ansökan eller tillstånd
  • du under pågående handläggning får ett nytt hemlandspass som inte är samma som vid ansökningstillfället.

Du kan skicka uppdaterade dokument eller handlingar som visar på förändringen till Migrationsverket. Du hittar våra postadresser här: Postadresser

Vanliga frågor och svar

Vi svarar gärna på dina frågor via Min sida, på telefon, mejl eller på något av våra servicecenter. Innan du kontaktar oss rekommenderar vi att du läser våra vanliga frågor och svar för att se om du kan få din fråga besvarad redan här på webbplatsen.

Telefonnummer

Tele­fon­tider

Kontaktcenter: måndag–fredag 09.00–15.00

Växeln: måndag–fredag 09.00–15.00

När är det bäst att ringa till oss?

Det är många som ringer till oss och vid en del tider kan det vara svårare att nå oss.

Tabellen visar vilka tider det är lättare att nå oss och vilka tider det är många som ringer.

09.00–10.15

Svårast att nå oss

10.15–11.15

Lättare att nå oss

11.15–13.00

Svårare att nå oss

13.00–14.30

Lättare att nå oss

14.30–15.00

Svårare att nå oss

Avvi­kande öppet­tider under 2024

Stängt 2024

Torsdag 6 juni (Sveriges nationaldag)
Fredag 7 juni
Fredag 21 juni (Midsommarafton)
Tisdag 24 december (Julafton)
Onsdag 25 december (Juldagen)
Torsdag 26 december (Annandag jul)
Tisdag 31 december (Nyårsafton)

Särskilda öppettider telefon

Fredag 1 november (Alla helgons afton): 09.00–11.00

För dig som har en funk­tions­ned­sätt­ning

Du kan få stöd genom att ringa oss via

Bildtelefoni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (för dig som vill ha teckenspråkstolk)
Texttelefoni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (för dig som använder en texttelefon)
Teletal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (för dig som vill ha talstöd och minnesstöd)

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Projekt ska öka andelen besva­rade tele­fon­samtal

Den 1 april 2023 startades projektet ”Förbättrad service – Kontaktcenter”. I projektet ska man stärka resurserna inom kontaktcenters telefonservice, med målet att öka andelen besvarade telefonsamtal. Projektet finansieras av EU:s Asyl-,migrations-och integrationsfond (AMIF).

Läs mer om projektet Förbättrad service KC

Sidan senast uppdaterad: