Vissel­blåsa

Du som jobbar eller har jobbat på Migrationsverket kan rapportera vissa typer av missförhållanden, om du har upplevt dem i verksamheten. Det gör du via vår visselblåsarfunktion.

Så gör du för att visselblåsa

Av sekretesskäl kan Migrationsverket inte ta emot din rapport digitalt. Om du vill rapportera om ett missförhållande på Migrationsverket ska du därför skicka ett brev till adressen:

Visselblåsarfunktionen
Migrationsverket
601 70 Norrköping

Om visselblåsarlagen

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen utgår från EU:s visselblåsardirektiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning.

Lagen ger bland annat ett stärkt skydd för dig som rapporterar missförhållanden som har ett allmänintresse. Till exempel skyddas dina identitetsuppgifter av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och du som rapporterar är också skyddad mot repressalier från arbetsgivare.

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Länk till annan webbplats.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: