Vissel­blåsa

Att visselblåsa innebär att en person slår larm om allvarliga missförhållanden i en verksamhet. Det kan handla om saker som är olagliga eller oetiska. Här kan du läsa om vad visselblåsarlagen innebär och hur du gör en visselblåsning.

Migrationsverkets verksamhet ska vara fri från korruption, oegentligheter och andra allvarliga missförhållanden. Det är viktigt att sådant som kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi har därför en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla arbetsrelaterade missförhållanden.

Vem kan visselblåsa?

De som kan rapportera enligt visselblåsarlagen, utöver anställda inom Migrationsverket, är arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, konsulter eller andra personer som utför eller har utfört arbete på uppdrag av Migrationsverket och som fått ta del av information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Visselblåsarskyddet omfattar också andra än den som rapporterar, till exempel personer som bistår den rapporterande och juridiska personer som den rapporterande arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

Vad kan du visselblåsa om?

Du kan visselblåsa om en oegentlighet eller ett missförhållande på Migrationsverket som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse av att missförhållandet i det du rapporterar kommer fram. Exempel på missförhållande av allmänintresse är överträdelse av unionsrätten (EU-rätt), kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, jäv, brott mot myndighetsföreskrifter eller allmänt oetiska ageranden.

Så gör du för att visselblåsa

Med anledning av sekretesskäl kan Migrationsverket inte ta emot din rapport digitalt. Om du vill rapportera om ett missförhållande på Migrationsverket ska du därför skicka ett brev till adressen:

Visselblåsarfunktionen
Migrationsverket
601 70 Norrköping

Om visselblåsarlagen

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen utgår från EU:s visselblåsardirektiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning.

Lagen ger bland annat ett stärkt skydd för dig som rapporterar missförhållanden som har ett allmänintresse. Till exempel skyddas dina identitetsuppgifter av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och du som rapporterar är också skyddad mot repressalier från arbetsgivare.

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Länk till annan webbplats.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: