Beställ handlingar från Migrationsverket

På den här sidan hittar du information om hur du gör för att beställa handlingar från Migrationsverket. Du kan till exempel begära tillbaka originalhandlingar från ditt ärende, ta del av allmänna handlingar eller begära ut ett registerutdrag om personuppgifter.

Blan­ketter

Du hittar alla Migrationsverkets blanketter på denna sida. Alla blanketter går att spara ner till din dator som pdf. Du kan fylla i den på din dator och sedan skriva ut den för underskrift.

Migrationsverkets blanketter

Beställ origi­nal­hand­lingar eller kopior från ditt ärende

Du kan begära att få tillbaka originalhandlingar som du har lämnat in eller beställa kopior av handlingar i ditt eget ärende. Om du har en fullmakt från en person kan du även beställa handlingar i den personens ärende.

Beställ originalhandlingar eller kopior från ett ärende

Ta del av allmänna hand­lingar

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Läs om vad som är en allmän handling och hur du kan begära ut den från Migrationsverket.

Ta del av allmänna handlingar

Beställ infor­ma­tion om person­upp­gifter (regis­terut­drag)

Migrationsverket behandlar personuppgifter inom flera olika verksamhetsgrenar. Det finns generella regler om personuppgiftsbehandling i EU:s dataskyddsförordning. Den kompletteras av nationella dataskyddsbestämmelser och av särskilda registerförfattningar.

Du kan begära ett registerutdrag med dina personuppgifter hos Migrationsverket.

Beställ information om personuppgifter

Få till­baka pass

Du som har lämnat in ditt pass i original i samband med din ansökan och behöver få tillbaka ditt pass kan fylla i vårt formulär för att begära ut passet.

Få tillbaka pass

Sidan senast uppdaterad: