Ta del av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Via formuläret på den här sidan kan du begära att få ta del av allmänna handlingar hos Migrationsverket.

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos Migrationsverket. Det är en grundlagsskyddad rättighet som finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. En handling är allmän om den förvaras på myndigheten samt har kommit in till myndigheten, arkiverats eller upprättats och expedierats från myndigheten. Många av de allmänna handlingarna som finns hos Migrationsverket omfattas helt eller delvis av sekretess. Om den allmänna handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter prövas utlämnandet efter offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Du kan använda dig av olika sätt för att ta del av eller få en kopia av den allmänna handlingen. Du kan använda formuläret på den här sidan. Du kan även skicka brev, e-post, besöka oss eller ringa oss.

Kontaktuppgifter till Migrationsverket

Beställa hand­lingar i ditt eget ärende

Om du vill beställa handlingar som rör ditt eget ärende eller ett ärende för en person där du har fullmakt är det bättre om du använder formuläret på sidan för originalhandlingar eller kopior. På den sidan kan du till exempel begära att få tillbaka ditt pass eller beställa kopior av handlingar som rör ditt ärende.

Läs mer om att beställa originalhandlingar eller kopior

Om du vill vara anonym

Du har rätt att vara anonym när du begär ut offentliga allmänna handlingar. Om du använder formuläret på den här sidan behöver du inte fylla i några fält som rör adress- eller personuppgifter förutom mejladress. Du bör därför inte använda en mejladress där ditt namn framgår.

Du kan också begära ut allmänna handlingar anonymt genom att ringa oss eller besöka något av våra kontor. 

Kontaktuppgifter till Migrationsverket

Avgift för kopior av hand­lingar

Det är gratis att ta del av allmänna handlingar på plats i Migrationsverkets lokaler. Men om du vill ha en kopia utgår avgift enligt avgiftsförordningen.

Avgiftsförordningen kräver att Migrationsverket tar ut en avgift om kopiorna är på 10 sidor eller fler. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar varje ny sida 2 kronor. Postens avgifter för postförskott och porto tillkommer.

Skyndsam hand­lägg­ning

Det är viktigt att du anger tillräckligt med information för att vi ska kunna hitta den information som du begär och för att din begäran ska kunna handläggas skyndsamt.

Om vi får tillräckligt med information och därmed kan identifiera vilken eller vilka handlingar du önskar kommer vi att handlägga din begäran om att få ut allmän handling skyndsamt. Om din begäran kräver en mer omfattande sekretessbedömning kan handläggningen ta extra tid.

Om du är osäker på vilka handlingar som finns i ärendet, och vilka av dem som du vill ta del av, kan du som ett första steg begära att få ut ett så kallat dagboksblad. Sådana finns i många av våra ärenden, men inte alla. Dagboksbladet visar en sammanställning av vilka handlingar som finns i ärendet. Utifrån uppgifterna i dagboksbladet kan det sedan vara lättare för dig att specificera vilken eller vilka handlingar du vill begära ut.

Samman­ställ­ningar av uppgifter

En myndighet har som huvudregel ingen skyldighet att göra en sammanställning, det vill säga framställa en ny handling som utgörs av uppgifter som finns hos myndigheten. Om sammanställningen kan göras med "rutinbetonade åtgärder", det vill säga en enkel arbetsinsats och utan större kostnader, så ska dock myndigheten göra en sådan och den är då att betrakta som en allmän handling.

Formulär för att ta del av allmän hand­ling


Var så specifik som möjligt med vilka handlingar du vill ta del av. Ange om möjligt till exempel ärendenummer, namn, födelsetid, nationalitet och vilka handlingar som efterfrågas.
4000


Spamskydd * (obligatorisk)

Sidan senast uppdaterad: