Beställ infor­ma­tion om person­upp­gifter

Här kan du begära att få information om de eventuella person­uppgiftsbehandlingar vi har om dig, så kallat registerutdrag.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar (enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen). Om du vill begära ut sådan information behöver vi dina uppgifter för att hitta dig i våra register. Du kan endast begära ut uppgifter om dig själv, och eventuella register­utdrag kommer att skickas till din folkbokföringsadress. Av säkerhetsskäl kan vi inte mejla dem. Om vi däremot inte hittar några uppgifter om dig kommer vi att meddela dig det via mejl.

Registerutdraget är kostnadsfritt, men för ytterligare kopior får Migrationsverket ta ut en administrativ avgift.

Beställa allmänna hand­lingar, origi­nal­hand­lingar eller kopior

Observera att du ska använda andra formulär om du ska begära att få tillbaka originalhandlingar som du har lämnat in, beställa kopior av handlingar i ditt ärende eller begära ut allmänna handlingar.

Formulär för att beställa originalhandlingar eller kopior av handlingar i eget ärende

Formulär för att beställa allmänna handlingar

Välj nedan för att begära utdrag ur registret hos Migrationsverket * (obligatorisk)
Jag önskar få registerutdraget på följande sätt: * (obligatorisk)
Jag önskar få registerutdraget på följande sätt:För- och efternamn

Om du saknar personnummer, ange födelsedatum ååååmmdd-0000.
  • Om du har frågor kring registerutdrag är du välkommen att kontakta förvaltningsenhetenSidan senast uppdaterad: