Beställa origi­nal­hand­lingar eller kopior

På den här sidan kan du bland annat begära att få tillbaka originalhandlingar som du har lämnat in och beställa kopior av handlingar i ditt eget ärende. Om du har en fullmakt från en person kan du även beställa handlingar i den personens ärende.

Via formuläret på den här sidan kan du beställa handlingar som rör ditt ärende. Om du har en fullmakt från en annan person kan du även begära att få ut handlingar i den personens ärende. Du kan inte bifoga fullmakten i samband med att du skickar in formuläret, utan kommer att uppmanas att göra det efter att vi har tagit emot din beställning.

Ta del av allmänna handlingar

Om du vill ta del av allmänna handlingar i ett ärende som rör någon annan än dig själv och du saknar fullmakt ska du istället använda de kontaktvägar som beskrivs på sidan för allmänna handlingar.

Ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen

Få tillbaka pass

Du som lämnat in ditt pass i samband med en ansökan kan begära att få tillbaka det om du behöver det under handläggningstiden. Använd ett särskilt formulär för detta.

Få tillbaka pass

Avgift för kopior av hand­lingar

Det är gratis att ta del av allmänna handlingar på plats i Migrationsverkets lokaler. Men om du vill ha en kopia utgår avgift enligt avgiftsförordningen.

Avgiftsförordningen kräver att Migrationsverket tar ut en avgift om kopiorna är på 10 sidor eller fler. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar varje ny sida 2 kronor. Postens avgifter för postförskott och porto tillkommer.

Skyndsam hand­lägg­ning

Det är viktigt att du anger tillräckligt med information för att vi ska kunna hitta den information som du begär och för att din begäran ska kunna handläggas skyndsamt.

Om vi får tillräckligt med information och därmed kan identifiera vilken eller vilka handlingar du önskar kommer vi att handlägga din begäran om att få ut allmän handling skyndsamt. Om din begäran kräver en mer omfattande sekretessbedömning kan handläggningen ta extra tid.

Om du är osäker på vilka handlingar som finns i ärendet, och vilka av dem som du vill ta del av, kan du som ett första steg begära att få ut ett så kallat dagboksblad. Sådana finns i många av våra ärenden, men inte alla. Dagboksbladet visar en sammanställning av vilka handlingar som finns i ärendet. Utifrån uppgifterna i dagboksbladet kan det sedan vara lättare för dig att specificera vilken eller vilka handlingar du vill begära ut.

Vi skickar hand­lingarna med post

Migrationsverket skickar originalhandlingar, till exempel id-handlingar i original, med rekommenderad post. Handlingarna skickas till din folkbokföringsadress, men du måste hämta ut brevet hos ditt postombud. Om du beställer originalhandlingar som ombud för en person skickas handlingarna med rekommenderad post till dig. När du ska hämta ut brevet behöver du ha en godkänd legitimation.

Om du beställer kopior av handlingar i ditt ärende, till exempel kopior av beslut, skickas kopiorna med vanlig post till din folkbokföringsadress eller till den adress som finns registrerad hos Migrationsverket. Om du beställer kopior som ombud för en person skickas kopiorna till din adress.

Läs på Postnords webbplats vad som räknas som en godkänd legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Formulär för att beställa origi­nal­hand­lingar och hand­lingar i ett eget ärende

Min begäran gäller: * (obligatorisk)
Min begäran gäller:
4000


(Om du inte har ett personnummer, skriv 0000 som fyra sista siffror)
Kontaktuppgifter
Om du gör beställningen som ombud för en annan person anger du dina (ombudets) kontaktuppgifter.Sidan senast uppdaterad: