Migrationsverket logotyp

Besök oss

Här hittar du adresser och öppettider till våra kontor. Du kan även se vilka kontor du kan besöka beroende på vad ditt ärende handlar om.

Föränd­ringar med anled­ning av covid-19

Migrationsverket genomför löpande åtgärder i vår verksamhet för att minska risken för smittspridning av covid-19. Vi anpassar verksamheten efter de rekommendationer som meddelas av Folkhälsomyndigheten och regeringen, och har i de flesta län en nära dialog med smittskyddsläkare för att kunna vidta lämpliga anpassningar och åtgärder. Vi har bland annat minskat antalet personer som får visats i våra receptioner, satt upp plexiglas vid servicedeskar och i utredningsrum, och uppmanar alla som har minsta symptom på covid-19 att stanna hemma. Som ett led i detta kommer Migrationsverket under en period i större utsträckning att hänvisa till våra digitala kanaler i stället för fysiska besök. Detta kan leda till något längre väntetider för telefon- och mejlkontakt.

Vi ber er att ha förståelse för detta. De åtgärder som genomförs syftar till att bidra till minskad smittspridning i samhället.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?