Göteborg – Förvar

Besöksadress

Aminogatan 27, Mölndal

Göteborg

Typ av kontor

  • Förvar

Andra kontor på orten

Till dig som ska besöka någon i Migra­tions­ver­kets förvar

Alla besök ska bokas i förväg. Du måste själv kontakta den du ska besöka på förvaret, eftersom det bara är hen som kan boka tid för besöket. Migrationsverket tillåter i normalfallet som mest två vuxna besökare åt gången. I vissa fall kan Migrationsverket fatta beslut om att besöket ska övervakas. Det innebär att Migrationsverkets personal kommer att närvara under besöket. Migrationsverket kan i vissa fall neka den förvarstagne att ta emot besök.

På förvaret finns låsbara skåp där du som besökare får lämna eventuella ytterkläder, medhavda väskor eller andra föremål, innan ditt besök kan påbörjas. Du kommer att få information på plats om förvarets lokala regler och rutiner.

Allt du tar med dig ska godkännas

Allt du tar med dig för att ge till någon som är tagen i förvar måste godkännas av Migrationsverket. En person som är tagen i förvar får inte utan tillstånd ha alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller föremål som man kan skada någon med eller skada sig på.