Sociala medier

Du som är intresserad av migrationsfrågor har möjlighet att ta del av information och nyheter i Migrationsverkets sociala medie-kanaler.

Migrationsverket finns på internet för att ge dig som är intresserad av Migrationsverket en möjlighet att ta del av bland annat information om vår verksamhet, vårt uppdrag och nyheter. Förutom vår webbplats kan du också följa oss på våra sociala medier: Facebook, X (före detta Twitter), LinkedIn och Youtube.

Migra­tions­verket i sociala medier

Migrationsverket finns i sociala medier för att förklara myndighetens uppdrag och dela kunskap om migrationen till Sverige. Detta gör vi genom att publicera texter, filmer och grafik som ett komplement till den fakta som finns på vår webbplats. Vi svarar på generella frågor men har inte möjlighet att gå in i alltför detaljerade diskussioner eller svara på frågor som rör enskilda personer. Om du har personliga frågor eller frågor om ditt ärende kan du kontakta oss via mejl eller telefon.

Mejla oss

Ring oss

Face­book

På Facebook publicerar vi nyheter och fakta om myndighetens uppdrag och om migrationen till Sverige och svarar på frågor.

Migrationsverket på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

X

Migrationsverkets finns på X (före detta Twitter) för att följa debatten om migration. Kontot modereras inte och vi svarar därför inte på några frågor på X.

Migrationsverkets konto på X Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LinkedIn

Migrationsverket ser LinkedIn som en kanal för att berätta om myndigheten som arbetsgivare och arbetsplats.

Migrationsverket på LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LinkedIn – Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fonden

​EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) berättar om fondens arbete och medfinansierade projekt på sin LinkedIn-sida.

AMIF:s LinkedIn-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Youtube

På Youtube visas filmer på flera olika språk som beskriver de olika stegen i asylprocessen. En film handlar till exempel om hur det går till vid asylutredningen.

Migrationsverkets Youtubekanal​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller på våra sociala medier?

Gör gärna egna inlägg och skriv kommentarer till våra inlägg. Vi svarar på frågor och kommentarer under arbetstid på vardagar, men vi svarar inte på enskilda ärenden eller andra frågor som rör enskilda personer. Har du personliga frågor eller frågor om ditt ärende hänvisar vi till våra e-tjänster, brev eller telefon. Tänk på att dina uppgifter kan vara känsliga och kan omfattas av sekretess. Så välj en säker kommunikationskanal utifrån detta.

Inlägg ska hållas till sakfrågan och hålla en god ton. Visa eventuella debattmotståndare respekt.

Face­book och Linkedin

Vi raderar inget av det som skrivs på Migrationsverkets Facebook- eller Linkedinsida av dig eller någon annan, med undantag för aktiviteter som 

  • bryter mot svensk lag eller mot det sociala mediets regler.
  • innehåller information som kan vara känslig. Det kan till exempel vara personnummer, ärendenummer, mejladress eller namn på en person som inte har samtyckt till att nämnas offentligt.
  • innehåller känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) eller är stötande, uppviglande eller kränker enskildas personliga integritet.
  • saknar relevans för sidans ämne.
  • anses vara spam. Spam är när samma typ av inlägg återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal avsändare.
  • är huvudsakligen ett reklambudskap i marknadsföringssyfte från annan organisation än Migrationsverket.

Upprepade brott mot dessa regler kan leda till blockering av funktioner eller åtkomst till sidan.

Om du ser något som bryter mot dessa regler får du gärna anmäla det med hjälp av det sociala mediets egna funktioner.

Ansvar och allmän hand­ling

Det som skrivs på Migrationsverkets sociala medier kan bli allmän handling. Lämna aldrig ut personlig information som personnummer, dossiernummer eller annat som berör enskilt ärende här, kontakta oss istället på telefon för personlig service eller via post för kommunikation av känsliga uppgifter.

Om någon annan än Migrationsverket eller våra experter i tjänst svarar på en fråga tar vi inte ansvar för det inlägget.

Om du trots allt ställer frågor om ett ärende eller skriver personlig information som har betydelse för ett ärendes handläggning kommer dessa uppgifter att tillföras ärendet.

Person­upp­gifts­an­svar, rättslig grund och ändamål

Det är det sociala mediet som är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker på sociala mediet. Genom att registrera dig som användare och göra inlägg samtycker du till personuppgiftsbehandlingen på det sociala mediet.

Migrationsverket är personuppgiftsansvarigt för den personuppgiftsbehandling som sker vid moderering, analys, hantering av tips, hantering av hot och ifall personuppgifterna måste tillföras ett ärende.

Så hanterar Migrationsverket personuppgifter

Migrationsverket använder ett ärendesystem för att på ett effektivt och enkelt sätt besvara och hantera inlägg och kommentarer i Migrationsverkets sociala kanaler. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden ”allmänt intresse”, enligt dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (GDPR). Viss behandling sker även med stöd av journalistiskt ändamål.

Ärendesystemet speglar de inlägg som finns i Migrationsverkets sociala kanaler. Det innebär att de personuppgifter som finns i systemet är ditt användarnamn och det som du eventuellt skriver i ditt inlägg eller din kommentar. Migrationsverket lägger inte in några andra personuppgifter i systemet. I systemet analyserar och följer vi upp vilka och omfattningen av frågor som ställs till myndigheten i sociala medier och hur Migrationsverkets service ser ut när det gäller till exempel svarsfrekvens och svarstid.

Migrationsverket behandlar i vissa fall även personuppgifter i form av skärmdumpar av inlägg i den mån att någon lämnar ett tips eller ett hot som måste utredas.

Migrationsverket säkerställer avidentifiering av de skärmdumpar som sparas för utbildning.

Rättig­heter

Nedanstående rättigheter gäller den personuppgiftsbehandling som sker efter att inlägg har lämnats, det vill säga för ändamålen analys, utredning av tips eller hot och för de personuppgifter som måste tillföras ett ärende.

Regelverket ger dig rätt att begära att Migrationsverket rättar eller raderar uppgifter som handlar om dig om vi behandlar dem felaktigt. Du har också rätt att få information om de personuppgifter som finns om dig, ett så kallat registerutdrag. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Beställa information om personuppgifter

Du kan även kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud ifall du har frågor eller tycker att personuppgiftsbehandlingen är felaktig. Dataskyddsombuden nås via dataskyddsombud@migrationsverket.se

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du tycker att Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Migrationsverkets finns på sociala medier för att ge dig som är intresserad av migrationsfrågor en möjlighet att ta del av information och nyheter.

Sidan senast uppdaterad: