Min sida

Min sida är din personliga ingång till Migrationsverket där du kan ta del av information och tjänster kopplat till din ansökan.

Logotyp Europeiska unionen – asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Logga in i Min sida

Det här kan du se och göra i Min sida

Du kan logga in i Min sida på olika sätt för att få information om din ansökan eller ärende. Min sida visar olika mängd information beroende på hur du loggar in, e-legitimation är det säkraste inloggningssättet där du kan se mest information.

Läs hur du loggar in i våra e-tjänster

Genom att klicka på den ansökan som väntar på beslut kan du se när vissa händelser i ditt ärende ägt rum. Du kan till exempel se när din ansökan registrerades och när vi har bett dig om mer information.

Ansökan regi­strerad

Det kan ta ett dygn efter att du har ansökt innan du kan se att din ansökan är registrerad. Registreringsdatum är dock alltid samma dag som din ansökan har kommit in till Migrationsverket eller ambassaden, oavsett om du ansökte på webben eller på papper.

Komplet­te­ring

Om vi har kontaktat dig för att vi behöver mer information kan du se vilket datum vi begärde in uppgifter från dig. Om du har möjlighet att komplettera ditt ärende digitalt kan du göra det via Min sida. Här kan du också se när vi har tagit emot din komplettering.

Dokument

Du kan kontrollera att antalet dokument stämmer överens med de du har lämnat in tillsammans med din ansökan men du kan inte se själva dokumenten.

Observera att du bara kan se de dokument du skickade med din senaste ansökan. eller dokument som du har skickat in när Migrationsverket har bett dig om mer information.

Om du har flera ärenden hos Migrationsverket sedan tidigare syns inte dokumenten för dem.

Tänk på att även om ett dokument är registrerat som en viss handling så betyder det inte att dokumentet är godkänt av handläggaren.

Medsökande familjemedlemmar

Om du har ansökt på webben kan du se de familjemedlemmar som ansökt tillsammans med dig. Ett konto i Min sida kan ha olika så kallade tillitsnivåer, beroende på vilken tillitsnivå ditt konto har kan du se olika mycket information om dina familjemedlemmar – till exempel namn, kontrollnummer och om deras respektive ansökan har registrerats eller avgjorts.

Beslut

Du kan se om vi har fattat beslut i ditt ärende och vad utfallet blev men av säkerhetsskäl visar vi inte hela beslutet. Det beror på att en ansökan kan innehålla känsliga uppgifter. Hela beslutet med motivering skickar vi hem till dig.

Du kan skicka säkra meddelanden till Migrationsverket och ställa frågor om ditt ärende. Denna funktion är endast tillgänglig för dig som loggar in med en e-legitimation. Eftersom du är inloggad vet Migrationsverket vem du är och kan ge dig personlig service. Hela konversationen sparas i Min sida och du kan läsa dina tidigare frågor och svar. Du kan även välja att få en avisering till din mejladress när Migrationsverket har svarat på ett meddelande. Du måste själv aktivera avisering under menyvalet Profil i Min sida.

Du kan se vilka kontaktuppgifter du lämnade i din senaste ansökan. Meddela Migrationsverket om någon uppgift inte stämmer. Kontakta i första hand Migrationsverket genom att skicka ett meddelande i Min sida. Observera att namn och adress bara kan ändras hos Skatteverket

Läs om folkbokföring hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar hur många ansökningar som väntar på beslut i din ärendekategori, men det går inte att se när ditt ärende kommer att handläggas. Du kan också se hur många beslut Migrationsverket har fattat de senaste 12 månaderna i din ärendekategori.

Här finns en del övrig information i ditt ärende. Beteckningsnumret är kopplat till dig som person. När du kontaktar oss på telefon är det ofta det handläggaren frågar efter. Kontrollnummer är det nummer din ansökan har.