Vanliga frågor och svar till Migrationsverket

Många kontaktar oss på telefon och mejl. Vi hjälper dig gärna att svara på dina frågor, men ta gärna en titt bland vanliga frågor som kommer in till oss för att se om du hittar svaret på din fråga här.

Innan du kontaktar oss

Ta gärna en titt bland de vanligaste frågorna som kommer in till Migrationsverket och se om du hittar ditt svar där, innan du kontaktar oss.

När du får beslut i ditt ärende beror bland annat på om din ansökan är komplett och vilken typ av ärende du har. Migrationsverket kan inte säga exakt när du kommer att få ditt beslut.

När Migrationsverket har tagit beslutet får du ett brev med beslutet hemskickat. Det kan ta några dagar innan brevet når dig.

På sidan Kontrollera din ansökan utan inloggning kan du också se om det har fattats beslut i ditt ärende.

Du kan även få svar på om du har fått ett beslut genom att logga in på Min sida.

På sidan Tid till beslut kan du se hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. Tyvärr kan ingen tid visas för dig som har ansökt om asyl.

När en utredande handläggare är tilldelad ditt ärende kommer hon eller han bara att kontakta dig om vi behöver någon ytterligare information eller har en fråga. När beslutet är fattat står handläggarens namn i beslutsdokumentet.

När Migrationsverket har tagit beslutet får du ett brev med beslutet hemskickat. Det kan ta några dagar innan brevet når dig.

Så här kan du också få ett svar på den här frågan

Du kan kontakta oss för att få veta vad beslutet blev, men vi får inte berätta om skälen till beslutet för dig innan du själv har läst beslutet som du har fått hemskickat.

På webbsidan för den typ av ansökan som du ska göra hittar du information om vilka uppgifter och handlingar som du behöver skicka med din ansökan. Om du har gjort en webbansökan kan du räkna med att du har skickat in de uppgifter som du ska eftersom det annars inte går att slutföra webbansökan. När din handläggare har börjat arbeta med ditt ärende kan han eller hon begära in ytterligare information från dig om vi behöver det för att kunna fatta beslut i ditt ärende. Du blir i så fall kontaktad via post eller mejl, beroende på om du ansökt på blankett eller gjort en webbansökan.

I Min sida kan du också se om Migrationsverket begär mer information från dig och att vi mottagit dina inskickade handlingar.

Om du har övriga frågor om kompletteringar kan du kontakta oss via telefon eller meddelanden i Min sida.

Min sida

Ring oss

Du kan inte överklaga ett beslut innan du har fått det skickat via post. I beslutet kan du läsa om du kan överklaga eller inte. I beslutet finns också information om hur du gör för att överklaga.

Sidan senast uppdaterad: