Stöd till återetablering i hemlandet

Om du har fått avslag på din ansökan om asyl och ska återvända till ditt hemland kan du få stöd av Migrationsverket. Du kan ansöka om kontantstöd, men också få hjälp med att komma tillbaka in i samhället i ditt hemland genom andra stödinsatser.

Kontant­stöd till åter­e­ta­ble­ring

Kontantstöd, så kallat återetableringsstöd, betalas ut till dig som ska återvända till ett land där förutsättningarna för att du ska kunna återetablera dig är begränsade på grund av säkerhetsläget.

Du kan få stödet om du ska åter­vända till något av dessa länder:

Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, Elfenbenskusten, Eritrea, Irak, Jemen, Liberia, Libyen, Mali, Sierra Leone, Somalia, Staten Palestina, Sudan, Sydsudan, Syrien, Tchad.

Läs mer om kontantstöd och hur du ansöker

Andra stödinsatser

Du kan också få hjälp med att komma tillbaka in i samhället i ditt hemland genom andra stödinsatser. Dessa stödinsatser erbjuds dig som ska återvända till ditt hemland och som till exempel behöver hjälp med att komma in på arbetsmarknaden eller behöver juridisk rådgivning.

Stödet erbjuds just nu till dig som återvänder till följande länder:

Afghanistan, Irak (Kurdistan), Irak (centrala och södra), Marocko, Pakistan, Nigeria, Somalia och Somaliland.

Läs mer om andra stödinsatser och hur du ansöker

Till­fäl­ligt stopp för stöd vid åter­vän­dande till Somalia och Soma­li­land

Migrationsverket tar just nu inte emot ansökningar om detta stöd för dig som vill återvända till Somalia eller Somaliland. Det går fortfarande bra att ansöka om kontantstöd för återetablering.

Informationen uppdateras löpande.

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-24