Återvändandecenter

Om du får avslag på din ansökan om asyl blir du erbjuden en plats på ett återvändandecenter. Återvändandecenter är ett boende som ligger i närheten av en internationell flygplats.

Du som har fått ett beslut om avvisning, utvisning eller överföring till ett annat EU-land blir erbjuden en plats på ett återvändandecenter. Du kommer att bo på återvändandecentret tills du lämnar Sverige eller tills du inte längre har rätt till ekonomiskt stöd och boende. Det innebär samtidigt att Migrationsverket inte längre erbjuder något annat boende.

Familjer med barn

Familjer med barn som har ett beslut om utvisning, avvisning eller överföring som har börjat gälla har rätt till bostad tills de lämnar Sverige. Barnfamiljer som ska lämna landet blir erbjudna plats bo på ett av Migrationsverkets återvändandecenter om de är i behov av hjälp med boende.

Barn i skolålder har rätt att gå i skolan under tiden som de bor på återvändandecentret.

Stöd med återvändandet

Du som bor på Migrationsverkets återvändandecenter får stöd av Migrationsverkets personal att planera ditt återvändande och återetablering i ditt hemland. Det kan bland annat handla om hjälp med att boka resa, ordna resehandlingar eller få stöd i kontakt med ditt hemlands ambassad.

Du får information om de återvändandestöd som finns tillgängliga att söka och andra stödinsatser som ska bidra till en bra återetablering i hemlandet. Du kan även få komma i kontakt med den organisation i hemlandet som tillhandahåller insatsen för att få ökad kunskap kring vilket stöd som finns att få.

Det kommer också att finnas möjligheter att komma i kontakt med olika frivilligorganisationer som kan ge stöd och vägledning i återvändandet.

Läs mer om stödinsatser vid återvändande

Sidan senast uppdaterad: