Frivillig åter­vand­ring

Precis som du har rätt att söka skydd i Sverige om du drabbas av krig eller något annat som påverkar dig svårt, har du också rätt att flytta tillbaka till ditt hemland när du vill.

Här kan du läsa mer om det ekonomiska bidrag Migrationsverket kan ge dig när du ska återvandra.

Du kan söka om ekono­miskt bidrag

När du har bestämt dig för att flytta till ditt hemland kan du ansöka om att få pengar från Migrationsverket för dig och din familj. Du kan också ansöka om att få pengar om du vill flytta till ett annat land än ditt hemland.

Vem kan få bidraget?

Du kan ansöka om återvandringsbidrag om du har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige som

 • flykting
 • kvotflykting
 • alternativt skyddsbehövande
 • eller har tillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Om famil­je­med­lemmar

När du ansöker om bidrag till dig själv kan du samtidigt ansöka om bidrag för din familj (make/maka och barn under 18 år). Du kan också ansöka om bidrag för andra personer som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Det kan till exempel vara ett barn som idag är vuxet men som bor med din familj.

Du kan bara ansöka om återvandringsbidrag för din sambo om det finns särskilda skäl.

Vem kan inte få bidraget?

Du kan inte få bidrag om du

 • är svensk medborgare
 • har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet
 • har tillräckligt med egna pengar som gör att du kan betala resan själv
 • har skulder i Sverige.

Hur stort är bidraget?

Som mest kan du och familjen få 40 000 kronor i återvandringsbidrag. Ni kan få högst 10 000 kronor för varje vuxen person och högst 5 000 kronor för varje barn som är under 18 år.

Du kan också få resebidrag för resor med flyg, tåg, buss eller egen bil. Du kan inte få bidrag för att besöka hemlandet eller för transport av möbler.

Vad behöver du tänka på när du ansöker?

 • Du måste ha ett giltigt hemlandspass (det går inte att resa med resedokument eller främlingspass som är utfärdade av en svensk myndighet).
 • Om du vill flytta till ett annat land än hemlandet måste du ha ett tillstånd att bo i det landet.
 • Du ska ha visum till de länder som du passerar på hemresan om det behövs.
 • När du har flyttat från Sverige återkallar Migrationsverket ditt permanenta uppehållstillstånd och din skyddsstatusförklaring om du har en sådan.

Så ansöker du om rese­bi­drag

Du ansöker om resebidrag genom att fylla i blanketten Ansökan om bidrag för resa från Sverige för bosättning i annat land.

Ansökan om bidrag för resa från Sverige för bosättning i annat land, blankett 4453 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Skicka din ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Du behöver också skicka med

 • kopior på sidor i ditt pass där giltighetstiden och dina personuppgifter framgår. Om din familj ska följa med dig ska du även skicka med kopior på deras pass
 • kopia på det senaste slutskattebeskedet från Skatteverket för dig och de i din familj som är över 18 år
 • skriftligt samtycke. Om ni har gemensam vårdnad och barnen ska lämna landet med en förälder ska den förälder som är kvar i Sverige lämna sitt samtycke
 • kopia på överenskommelse eller avbetalningsplan om du/ni har skulder
 • kopia på beslut eller liknande som visar att du har rätt att bo i det land dit du ska flytta, om du ska flytta till ett annat land än ditt hemland.

Utbe­tal­ning av bidraget

Bidraget betalas ut till ditt bankkonto i samband med utresan.

Flytta från Sverige

När Migrationsverket har fattat ett beslut skickar vi det till din folkbokföringsadress. Om du får återvandringsbidrag ska du gå till ditt lokala skattekontor och anmäla permanent flyttning, sedan ska du skicka en kopia av din flyttanmälan till Migrationsverket. Migrationsverket beställer resan, skickar biljetten till dig och betalar ut bidraget.

Tala om i god tid vilket datum du vill resa så att vi kan ordna resan enligt ditt önskemål. Du anger önskat datum i ansökningsblanketten. Datumet stämmer vi sedan av med dig när vi handlägger ditt ärende.

Nej, ditt bidrag betalas ut i samband med att du lämnar Sverige. Om någon i familjen stannar kvar betalas bidraget för den personen ut i samband med att han eller hon lämnar Sverige.

Migrationsverket återkallar ditt uppehållstillstånd när du flyttar för att bosätta dig i ett annat land.

Nej, du får inte behålla ditt permanenta uppehållstillstånd om du återvandrar utan att ansöka om bidraget.

Läs mer på Resa från Sverige med uppehållstillstånd

Om du har beviljats en skyddsstatusförklaring så som flykting eller alternativt skyddsbehövande kan även den återkallas när du ansöker om återvandringsbidrag för att flytta till ditt hemland. En person som frivilligt återvänder för att bosätta sig i sitt hemland kan vanligen inte anses vara i behov av skydd.

När vi har tagit emot din ansökan och du samtidigt har en skyddsstatusförklaring så inleder vi ett ärende om att återkalla din skyddsstatusförklaring. Vi skickar då ett brev till dig där vi ber dig redogöra för om du har något att invända emot att vi återkallar din statusförklaring. Om du inte svarar på detta brev tolkar Migrationsverket det som att du inte har något att invända och vi kommer att återkalla din statusförklaring.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd igen. Ansökan lämnas till närmaste svenska konsulat eller ambassad. Tillståndet måste vara klart innan du reser in i Sverige. Att du tidigare har fått återvandringsbidrag från Migrationsverket har ingen betydelse när vi prövar ditt ärende.

Sidan senast uppdaterad: