Att tänka på innan du flyttar

Du som funderar på, eller har fattat ett beslut om, att återvandra till ditt hemland har säkert många frågor. Vi vill stödja dig i att fatta ett välgrundat beslut genom att berätta vilka saker som är viktiga att tänka på.

Din hälsa

 • Ta reda på hur sjukvården fungerar i landet som du planerar att flytta till.
 • Ta reda på om de mediciner som du behöver finns att köpa där.
 • Ta reda på om de hjälpmedel du kan komma att behöva går att få tag på där.
 • Ta reda på vilka vaccinationer du behöver innan du flyttar.
 • Begär ut kopior på dina läkarjournaler och samla annan medicinsk dokumentation som kan vara bra att ta med. Det kan vara bra att översätta dokumenten om du tror att du kommer att behöva dem i ditt hemland.

Arbete

 • Genom Arbetsförmedlingen kan du få hjälp att få en praktikplats på ett företag i Sverige där du kan få kunskaper som förbereder dig på den verksamhet som du vill bedriva i landet du flyttar till.
 • Samla, betyg, intyg och referenser som kan ha betydelse för dina framtida arbetsmöjligheter. Det kan vara bra att översätta dokumenten om du tror att du kommer att behöva dem i ditt hemland.
 • Gör en lista på kontakter som kan vara värdefulla att behålla i Sverige, till exempel arbete och skola.
 • Om du redan har fått ett erbjudande om jobb i landet som du ska flytta till bör du se till att få ett anställningsbevis från din nya arbetsgivare.

Skola

 • Kontakta myndigheter eller motsvarande administration i landet du flyttar till för att få information om landets utbildningssystem.
 • Komplettera de betyg som du behöver för att kunna fortsätta dina studier i det nya landet.
 • Se till att du får din svenska utbildning, praktik eller motsvarande, giltig eller bekräftad.
 • Samla och översätt intyg och betyg från svenska skolor eller kurser.

Säkerhet

 • Ta reda på hur du påverkas av gällande lagar i landet som du återvandrar till. För att få hjälp kan du ta kontakt med landets närmaste ambassad eller konsulat.
 • Ta reda på vad du har för rättigheter och skyldigheter i det nya landet.
 • Informera dig om eventuella risker i tidigare krigsområden, till exempel minor och granater.
 • Informera dig om etniska motsättningar och liknande som eventuellt lever kvar.

Bostaden i Sverige

Bostaden i landet du flyttar till

 • Ta reda på hur bostadsmarknaden ser ut.
 • Se till att du har ett ägarbevis eller hyreskontrakt för bostaden du ska flytta till och ordna med juridisk hjälp om du behöver det.
 • Ordna med nödvändiga reparationer av lägenheten eller huset i god tid.
 • Meddela din nya adress till vänner, bekanta och andra personer som du vill eller behöver hålla kontakten med.

Ekonomin i Sverige

 • Ta reda på Försäkringskassans regler för pensionssparande, sjukbidrag, barnbidrag och andra ersättningar vid återvandring. Ta också reda på vad som händer med dina förmåner om du inte är svensk medborgare.
 • Betala av eventuella lån, eller gör överenskommelser om avbetalning innan avresan.
 • Ansök om bistånd för återvandring från kommunen där du bor.
 • Ansök om rese- och återvandringsbidrag för hemresan från Migrationsverket. Läs mer om bidrag för hemresan

Ekonomin i landet som du flyttar till

 • Ta reda på hur socialförsäkringssystemet fungerar i landet som du ska flytta till, till exempel avtal, pension och bidrag.
 • Ta reda på hur utbildningssystemet fungerar, till exempel om det är kostnadsfritt eller om det finns studiemedel eller stipendiemöjligheter.
 • Ta reda på om du är behörig för subventioner eller bidrag för till exempel boende, att starta eget företag eller en kooperativ rörelse.
 • Undersök om det finns frivilligorganisationer i det nya landet som du kan ta hjälp av.

Resan

 • Planera resan och transporten av möbler i god tid innan avresan.
 • Ordna de försäkringar som är nödvändiga för resan och transporter.
 • Samla de dokument som du behöver ta med dig, till exempel pass, personbevis, identitetshandlingar, körkort, meritförteckning (CV), de senaste deklarationerna, tullhandlingar med mera.

Förvänt­ningar på att åter­vandra

Tala öppet inom familjen om återvandringsplanerna och de förväntningar som var och en har. Det är särskilt viktigt att du pratar med barnen. De kanske har vuxit upp i Sverige och kan behöva din hjälp att förstå.

Det är också viktigt att du förbereder din familj och andra närstående i det nya landet på att du ska återvandra. Att informera familj och vänner om dina tankar före avresan kan underlätta planeringen.

Diskutera även vilka konsekvenserna blir om det inte går att genomföra beslutet att återvandra, eller om allt inte går som du tänkt.

Sidan senast uppdaterad: