Viktiga dokument när du ska återvända

Det finns dokument som kan vara bra för dig att skaffa innan du lämnar Sverige. Här är en lista över dokument som du eller ditt barn kan behöva när ni har kommit till hemlandet eller det land som du eller ni återvänder till.

Regis­terut­drag om barns födelse

Du ska ha fått ett registerutdrag från Skatteverket om ditt barn när det föddes. Det underlättar registrering och skolgång i ditt hemland eller det land du återvänder till. Du kan också behöva ett registerutdrag när du ska ordna en resehandling för ditt barn. Kontrollera att uppgifterna i registerutdraget stämmer innan ni reser. Om uppgifterna inte stämmer, eller om du behöver ett nytt registerutdrag, ska du kontakta Skatteverket.

Mer information hittar du på Skatteverkets sida om barn som föds i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utdrag ur belast­nings­re­gistret

Polismyndigheten ansvarar för belastningsregistret. Det här registret innehåller uppgifter om den som har begått brott.

Du har rätt att få ett registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister när du ber om det. Registerutdraget visar om du förekommer i registret, alltså om du har begått brott eller inte i Sverige. Du kan behöva visa upp ett registerutdrag i ett annat land. Dokumentet kan till exempel behövas när du ska återvända och bosätta dig, eller ansöka om arbete i ditt hemland. Mer information hittar du på polisens sida om belastningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Betyg/​intyg från skola

För att du eller ditt barn ska kunna visa vilken utbildning ni har gått i Sverige, kan du behöva visa upp betyg eller intyg. Det kan till exempel vara när ni ska börja skolan eller söka utbildningar i ert hemland. För att få betyg och intyg ska du kontakta den skola i Sverige där ni har fått utbildning. Mer information hittar du på din kommuns hemsida.

Läka­rintyg och doku­ment om din hälsa

I Sverige ansvarar regionerna för sjukvården. För att få läkarintyg eller andra dokument som beskriver hälsotillstånd ska du ta kontakt med din vårdcentral eller det sjukhus där du har fått vård. Mer information hittar du på din regions hemsida som du når via www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ytterligare information om hälsa finns också på www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Över­sätt­ning av dina doku­ment

Det kan finnas anledning att få dina dokument översatta till engelska eller hemlandets språk. För att få hjälp med det här kan du vända dig till den inrättning som utfärdat dokumentet. I vissa fall kan även Migrationsverket hjälpa dig med översättningar.

Sidan senast uppdaterad: