Stödinsatser

Om du ska återvända till ditt hemland har du möjlighet att ansöka om stödinsatser för att komma tillbaka in i samhället igen. Dessa stödinsatser ordnas av en organisation i ditt hemland och sker inom det europeiska samarbetsprogrammet ERRIN (European Return and Reintegration Network).

Stödinsatserna som du kan få är framförallt tjänster som ska leda till arbete och egen försörjning, och de är anpassade efter dina behov.

Du kan få stödet om du ska åter­vända till något av dessa länder:

Afghanistan, Etiopien, Marocko, Irak (Kurdistan), Irak (centrala och södra), Pakistan, Nigeria.

Till Afghanistan, Etiopien, Marocko, Irak (Kurdistan), Irak (centrala och södra), Pakistan, Nigeria kan du få stödet både om du återvänder självmant eller med tvång.

Typ av stödin­satser

Det stöd som erbjuds till dig som ska återvända anpassas efter dina behov och kan omfattas av

 • mottagande vid ankomst på flygplats i hemlandet
 • tillfälligt boende
 • bidrag för att starta eget
 • hjälp med att ta sig in på arbetsmarknaden
 • utbildning (inklusive yrkesutbildning)
 • jobbrådgivning
 • stöd vid kontakt med myndigheter
 • juridisk rådgivning
 • medicinsk vård.

Villkor för att få stödet

Du kan, både som vuxen och barn, få stödet om du

 • har fått avslag på din ansökan om asyl eller om du har återtagit din ansökan om asyl i Sverige
 • sannolikt kommer att tas emot i det land du tänker återvända till och har för avsikt att återetablera dig där
 • befinner dig i Sverige när du gör din ansökan.

Om du är utvisningsdömd har du inte rätt till stödet.

Ansökan och beslut

Du kan ansöka om stödet när du har fått avslag på din ansökan om asyl eller när du har återtagit din ansökan om asyl. Om ditt ärende handläggs av Migrationsverket ansöker du hos din mottagningshandläggare och det är då Migrationsverket som fattar beslut om du kan få stödet eller inte. Om ditt ärende handläggs av polisen ansöker du hos polisen, som då fattar beslut. Beslutet kan inte överklagas.

Stödets storlek

Om du väljer att återvända självmant kan du få stödinsatser motsvarade en summa av 2 500 euro. Om polisen har fått ansvaret för att avvisa eller utvisa dig kan du i vissa länder få stödinsatser motsvarade en summa av 2 000 euro. För dig som är barn utan vårdnadshavare minskar inte summan om polisen har fått ansvaret för att avvisa eller utvisa dig.

Mer infor­ma­tion om stödet

Du kan få mer information om stödet genom att kontakta den organisation som ordnar stödet i ditt hemland. Organisationen kan berätta mer om vad de olika stödinsatserna innebär och vad du kan förvänta dig när du återvänder.

Om du vill ansöka om stödet kan du kontakta den aktuella organisationen per telefon eller via mejl innan du lämnar Sverige för att få mer information. Kontaktuppgifter hittar du i informationsbroschyrerna som organisationerna har tagit fram.

Sidan senast uppdaterad: