Kontantstöd till återetablering

Du som ska återvända till ditt hemland har möjlighet att ansöka om kontantstöd från Migrationsverket, så kallat återetableringsstöd. Stödet riktar sig till dig som ska återvända till ett land där det är svårt att återetablera sig på grund av säkerhetsläget. Du ansöker om stödet medan du befinner dig i Sverige.

Du kan få stödet om du ska återvända till något av dessa länder:

Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, El Salvador, Eritrea, Irak, Jemen, Libyen, Nigeria, Pakistan, Somalia, Palestina, Sudan, Sydsudan, Etiopien, Libanon.

Villkor för att få stödet

Syftet med stödet är att du ska kunna återetablera dig i det land som du ska återvända till. Du kan både som barn och vuxen få stödet om du

  • har fått avslag på din ansökan om asyl eller om du har återtagit din ansökan om asyl i Sverige
  • självmant tänker återvända till ett land där förutsättningarna för att du ska kunna återetablera dig är begränsade på grund av säkerhetsläget
  • sannolikt kommer att tas emot i det land du tänker återvända till
  • befinner dig i Sverige när du gör din ansökan
  • gör din ansökan i nära anslutning till att du har fått avslag på din asylansökan eller återtagit den.

Stöd till din familj

Dina familjemedlemmar som ska återvända med dig till hemlandet kan också få stödet: din make, maka, sambo, barn under 18 år eller andra nära anhöriga som lever tillsammans med dig. För att kunna få stödet måste dina familjemedlemmar också befinna sig i Sverige när ni lämnar in er ansökan.

Ansökan och beslut

Du ska ansöka om stödet i nära anslutning till att du har fått beslut om avslag på din asylansökan, eller att din asylansökan har avskrivits för att du har återkallat den. Din ansökan bör komma in inom två månader efter Migrationsverkets beslut.

Du kan ansöka om återetableringsstöd hos din mottagningshandläggare och det är Migrationsverket som fattar beslut om att du får stödet eller inte. Migrationsverkets beslut om återetableringsstöd kan inte överklagas.

Stödet betalas ut i ditt hemland

Migrationsverket samarbetar med IOM (International Organization for Migration) som finns representerat i de flesta av de länder där återetableringsstödet delas ut. I dessa fall är det IOM som kommer att betala ut pengarna. Innan du lämnar Sverige kommer du att få telefonnummer till IOM:s kontor i ditt hemland. Du ringer dit och bokar tid för utbetalning av återetableringsstödet när du har kommit fram till hemlandet.

Hela summan betalas ut vid ett tillfälle. När du hämtar ut pengarna ska du visa upp pass eller kopia av din tillfälliga resehandling och en kopia på beslutet om att du har beviljats återetableringsstöd. IOM erbjuder även en stödlinje för de som har frågor kring utbetalningen av stödet inför resan till hemlandet. Stödlinjen är öppen vardagar och tillgänglig på flera språk.

Om du återvänder till Centralafrikanska Republiken, Eritrea, Jemen eller Palestina betalas stödet i stället ut genom bankkontoöverföring efter att du har återvänt till ditt hemland.

Läs mer om IOM (International Organization for Migration) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödets storlek

Återetableringsstödet motsvarar 30 000 svenska kronor för varje person över 18 år och 15 000 kronor för barn under 18 år. En familj kan få högst 75 000 kronor.

Om du lämnar oriktiga uppgifter

Migrationsverket får besluta om att du ska betala tillbaka stödet helt eller delvis om du

  • inte återvänder självmant eller om du reser in olagligt i Sverige efter att du har återvänt
  • har lämnat oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp.

Sidan senast uppdaterad: