Göteborg – Servicecenter

Besöksadress

Vestagatan 2

Göteborg

Öppettider

Måndag 08.30–15.00;Tisdag 08.30–15.00;Onsdag 08.30–15.00;Torsdag 08.30–15.00;Fredag 08.30–15.00; ;Nummerlappar för drop-in delas ut 08.30–11.00.

Särskilda öppettider under året

Andra kontor på orten

Bokningsbara ärenden

  • Ansöka om främlingspass/resedokument
  • Ansöka om särskilt bidrag
  • Förlänga turistbesök i Sverige
  • Lämna in en förlängningsansökan om uppehållstillstånd grundat på skydd (asyl)
  • Hämta främlingspass/resedokument
  • Hämta LMA-kort
  • Lämna fingeravtryck och bli fotograferad

Gå till bokningssidan för att boka tid för ditt besök

Typ av kontor

  • Förlänga uppehållstillstånd (asyl)
  • Servicecenter
  • Tillståndsärenden

Här kan du lämna in ansökningar och få hjälp med frågor under tiden du väntar på ett beslut.