Migrationsverket logotyp

Vänersborg

Viktig infor­ma­tion för dig som ska besöka Migra­tions­verket i Vänersborg

Migrationsverket anpassar kontinuerligt sin verksamhet utifrån utvecklingen av pandemin. Våra åtgärder kan därför komma att justeras över tid, utifrån Folkhälsomyndighetens råd och utvecklingen av smittspridning i samhället. Håll dig uppdaterad om vad som gäller inför ditt besök på vår webbplats.

Vi vill påminna om att undvika besök på våra kontor i den mån det går och i första hand kontakta oss via mejl, telefon eller någon av våra e-tjänster. Avstå helt från att besöka oss om du har minsta symptom på covid-19.

Tillsammans bromsar vi smittan!

Ändringar för Väners­borgs service­center med anled­ning av coro­na­vi­ruset

 • Högst tio personer åt gången får besöka vårt servicecenter. Du kan därför behöva vänta utanför en stund innan du får komma in.
 • Du som är boende på Restad Gård kan boka tid för att komma och hämta ditt LMA-kort i receptionen. Du som bor i eget boende eller i Migrationsverkets lägenheter kommer att få ditt LMA-kort hemskickat.
 • Du kan inte boka tid för att ansöka om särskilt bidrag. Om du vill ansöka om särskilt bidrag ska du fylla i ansökan om särskilt bidrag och posta din ansökan till: Mottagningsenheten, Box 243, 462 23 Vänersborg.
 • Eftersom vi har många besökare behöver vi använda tiden klokt och ber er därför att ta en nummerlapp per person om ni är flera i samma sällskap.
 • Kom förberedd till vårt servicecenter med ifyllda blanketter.
 • Om du har en bokad tid ska du visa din bokningsbekräftelse för vakten så blir du insläppt.

Avvi­kande öppet­tider

 • Torsdag 21 januari stängt
 • Torsdag 18 februari stängt
 • Torsdag 18 mars stängt
 • Torsdag 22 april stängt
 • Torsdag 20 maj stängt
 • Torsdag 17 juni stängt

Besöksadress

Märta Posses väg 3

Vänersborg

Öppettider

Måndag 09.00–12.00;Tisdag 12.00–15.00;Onsdag 09.00–12.00;Torsdag 09.00–12.00;Fredag 09.00–12.00

Särskilda öppettider under året

Bokningsbara ärenden

 • Hämta LMA-kort

Gå till bokningssidan för att boka tid för ditt besök

Typ av kontor

 • Mottagningsärenden

Här kan du som är asylsökande få hjälp under tiden du väntar på ett beslut. Kontoret hjälper även dig som har fått ett avslag på din ansökan om asyl och som ska återvända till ditt hemland.