Migrationsverket logotyp

Kristianstad

Viktig infor­ma­tion för dig som ska besöka Migra­tions­verket i ​​​Kristi­an­stad

Migrationsverket anpassar kontinuerligt sin verksamhet utifrån utvecklingen av pandemin. Våra åtgärder kan därför komma att justeras över tid, utifrån Folkhälsomyndighetens råd och utvecklingen av smittspridning i samhället. Håll dig uppdaterad om vad som gäller inför ditt besök på vår webbplats.

Vi vill påminna om att undvika besök på våra kontor i den mån det går och i första hand kontakta oss via mejl, telefon eller någon av våra e-tjänster. Avstå helt från att besöka oss om du har minsta symptom på covid-19.

Tillsammans bromsar vi smittan!

Ändringar för kontoret i Kristi­an­stad med anled­ning av coro­na­vi­ruset

  • Du kan inte boka tid för att hämta ditt LMA-kort. Du kommer istället att få ditt LMA-kort hemskickat.
  • Du kan inte boka tid för att ansöka om särskilt bidrag. Om du vill ansöka om särskilt bidrag ska du fylla i ansökan om särskilt bidrag och posta din ansökan till: Migrationsverket, Box 214, 291 23 Kristianstad.
  • Högst 12 personer åt gången får besöka våra lokaler. Du kan därför behöva vänta utanför en stund innan du får komma in.
  • Du kan behöva beskriva ditt ärende för en servicevärd på plats eller för en handläggare per telefon innan du får komma in i väntrummet. Vi kommer så långt det är möjligt försöka hjälpa dig med ditt ärende via telefon, brev och e-post.
  • Du kan ringa oss på 010‑485 44 65 under de här tiderna: 09.00–12.00 och 13.00–15.00.

Besöksadress

Björkhemsvägen 15 F

Kristianstad

Öppettider

Bokade besök:;Måndag 09.00–13.00;Tisdag 09.00–13.00;Onsdag 09.00–13.00;Torsdag 09.00–13.00;Fredag 09.00–13.00

Särskilda öppettider under året

Gå till bokningssidan för att boka tid för ditt besök

Typ av kontor

  • Mottagningsärenden

Här kan du som är asylsökande få hjälp under tiden du väntar på ett beslut. Kontoret hjälper även dig som har fått ett avslag på din ansökan om asyl och som ska återvända till ditt hemland.