Åstorp – Förvar

Besöksadress

Malmövägen 7

Åstorp

Typ av kontor

  • Förvar

Ett förvar är ett låst boende där en person som tagits i förvar vistas. Du får själv kontakta den som du ska besöka på förvaret och boka tid för besöket.