Migrationsverket logotyp

Norrköping – Servicecenter

Viktig infor­ma­tion för dig som ska besöka Migra­tions­verket i Norr­kö­ping

Migrationsverket anpassar kontinuerligt sin verksamhet utifrån utvecklingen av pandemin. Våra åtgärder kan därför komma att justeras över tid, utifrån Folkhälsomyndighetens råd och utvecklingen av smittspridning i samhället. Håll dig uppdaterad om vad som gäller inför ditt besök på vår webbplats.

Vi vill påminna om att undvika besök på våra kontor i den mån det går och i första hand kontakta oss via mejl, telefon eller någon av våra e-tjänster. Avstå helt från att besöka oss om du har minsta symptom på covid-19.

Tillsammans bromsar vi smittan!

Ändringar för Norr­kö­pings service­center med anled­ning av coro­na­vi­ruset

 • Självserviceterminalerna är stängda.
 • Drop-in är öppet 09.00–12.00 måndag–fredag.
 • Myndighetsdisken som tar emot besökare till anställda på myndigheten är öppen 08.00–16.00 måndag–fredag.
 • Du kan inte boka tid för att hämta ditt LMA-kort. Du kommer istället att få ditt LMA-kort hemskickat.
 • Du kan inte boka tid för att förlänga besök i Sverige. Skicka istället din ansökan via post. Läs mer om hur du förlänger besök.
 • Högst 50 personer åt gången får vistas i vårt servicecenter. Du kan därför behöva vänta utanför en stund innan du får komma in.
 • Om du har allmänna frågor ber vi dig kontakta vårt kontaktcenter via 0771‑235 235 eller email till, migrationsverket@migrationsverket.se.
 • Du kan inte boka tid för att ansöka om särskilt bidrag. Om du vill ansöka om särskilt bidrag ska du fylla i ansökan om särskilt bidrag och lämna den i brevlådan utanför servicecentret eller posta din ansökan till: Migrationsverket, Nationellt servicecenter, Slottsgatan 82, 601 70 Norrköping.
 • Du måste boka tid för att ansöka om och hämta främlingspass eller resedokument.
 • Du måste boka tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad.
 • Vid brådskande ärenden kan du behöva beskriva ditt ärende för personal i vår myndighetsdisk.

Besöksadress

Slottsgatan 82

Norrköping

Öppettider

Drop-in:;Måndag 09.00–12.00;Tisdag 09.00–12.00;Onsdag 09.00–12.00;Torsdag 09.00–12.00;Fredag 09.00–12.00; ;Bokade besök:;Måndag 09.00–15.00;Tisdag 09.00–15.00;Onsdag 09.00–15.00;Torsdag 09.00–15.00;Fredag 09.00–15.00

Särskilda öppettider under året

Bokningsbara ärenden

 • Ansöka om främlingspass/resedokument
 • Ansöka om särskilt bidrag
 • Hämta främlingspass/resedokument
 • Lämna fingeravtryck och bli fotograferad

Gå till bokningssidan för att boka tid för ditt besök

Typ av kontor

 • Mottagningsärenden
 • Servicecenter
 • Tillståndsärenden

Här kan du lämna in ansökningar och få hjälp med frågor under tiden du väntar på ett beslut.