Norrköping – Servicecenter

tisdagar och torsdagar under perioden 15 juli–16 augusti 2019 kan vi inte ta emot obokade besök (drop-in) för frågor om

 • att flytta till någon i Sverige
 • att arbeta, besöka eller studera i Sverige
 • att bli svensk medborgare
 • EU-medborgare
 • främlingspass och resedokument
 • mottagningsfrågor.

Besöksadress

Slottsgatan 82

Norrköping

Öppettider

Måndag 09.00–15.00;Tisdag 09.00–15.00;Onsdag 09.00–15.00;Torsdag 09.00–15.00;Fredag 09.00–15.00

Särskilda öppettider under året

Bokningsbara ärenden

 • Ansöka om främlingspass/resedokument
 • Ansöka om särskilt bidrag
 • Förlänga turistbesök i Sverige
 • Lämna in en förlängningsansökan om uppehållstillstånd grundat på skydd (asyl)
 • Hämta främlingspass/resedokument
 • Hämta LMA-kort
 • Lämna fingeravtryck och bli fotograferad
 • Ansöka/anmäla om svenskt medborgarskap

Gå till bokningssidan för att boka tid för ditt besök

Typ av kontor

 • Förlänga uppehållstillstånd (asyl)
 • Mottagningsärenden
 • Servicecenter
 • Tillståndsärenden

Här kan du lämna in ansökningar och få hjälp med frågor under tiden du väntar på ett beslut.