Migrationsverket logotyp

Halmstad

Viktig infor­ma­tion för dig som ska besöka Migra­tions­verket i Halm­stad

Migrationsverket anpassar kontinuerligt sin verksamhet utifrån utvecklingen av pandemin. Våra åtgärder kan därför komma att justeras över tid, utifrån Folkhälsomyndighetens råd och utvecklingen av smittspridning i samhället. Håll dig uppdaterad om vad som gäller inför ditt besök på vår webbplats.

Vi vill påminna om att undvika besök på våra kontor i den mån det går och i första hand kontakta oss via mejl, telefon eller någon av våra e-tjänster. Avstå helt från att besöka oss om du har minsta symptom på covid-19.

Tillsammans bromsar vi smittan!

Ändringar för Halm­stad service­center med anled­ning av coro­na­vi­ruset

  • Högst tio personer åt gången får besöka vårt servicecenter. Du kan därför behöva vänta utanför en stund innan du får komma in.
  • Du ska inte boka tid för att hämta ditt LMA-kort. Du kommer istället att få ditt LMA-kort hemskickat. OBS! Du som är boende på Spenshult kan boka tid för att komma och hämta ditt LMA-kort i receptionen.
  • Om du vill ansöka om särskilt bidrag ska du fylla i ansökan om särskilt bidrag och lämna den i receptionen eller i postlådan utanför receptionen. Du kan också posta din ansökan till: Mottagningsenheten, Box 21, 313 21 Oskarström.
  • Kom förberedd till vårt servicecenter med ifyllda blanketter.

Avvi­kande öppet­tider

  • 25 februari stängt

Besöksadress

Spenshult 101

Halmstad

Öppettider

Måndag 09.00–12.00;Tisdag 12.00–15.00;Onsdag 09.00–12.00; Torsdag 09.00–12.00;Fredag 09.00–12.00;

Särskilda öppettider under året

Bokningsbara ärenden

  • Ansöka om särskilt bidrag
  • Hämta LMA-kort

Gå till bokningssidan för att boka tid för ditt besök

Typ av kontor

  • Mottagningsärenden

Här kan du som är asylsökande få hjälp under tiden du väntar på ett beslut. Kontoret hjälper även dig som har fått ett avslag på din ansökan om asyl och som ska återvända till ditt hemland.