Migrationsverket logotyp

Vanliga frågor och svar om svenskt medborgarskap

Nej, det ska du inte. Migrationsverket kommer kontakta dig om vi behöver ha ditt pass.

Nej, det ska du inte. Så snart din ansökan är registrerad får du ett kvitto från oss via post.

Du kan göra ett test för att se om du kan bli svensk medborgare. Gå till sidan Testa om du kan bli svensk medborgare. Svara på frågorna och få svar på om du verkar uppfylla kraven på svenskt medborgarskap.

Vi arbetar med ansökningarna om svenskt medborgarskap i Norrköping.

Om det saknas något i ditt ärende kommer din handläggare att kontakta dig när han eller hon börjar arbeta med ditt ärende.

Ja, det ska du göra.

Om din adress inte stämmer ska du vända dig till Skatteverket för att ändra din folkbokföringsadress. Om ditt telefonnummer inte stämmer ska du kontakta Migrationsverket.

Vi kontaktar dig via brev under handläggningen.

Om du får barn under handläggningstiden eller har glömt att ta med barnet i din ansökan ska du och barnets andra vårdnadshavare meddela Migrationsverket att ni vill att barnet ska bli svensk medborgare tillsammans med dig genom ett brev som ni båda skrivit under.

Nej, det påverkar inte väntetiden. Du behåller din plats i kön.

För att få tillbaka ditt pass ska du fylla i ett formulär på migrationsverket.se. Om du inte behöver ditt pass just nu vill vi att du väntar med att begära tillbaka ditt pass.

Få tillbaka pass i samband med en ansökan om svenskt medborgarskap

Från och med den 3 maj 2019 skriver vi inte under medborgarskapsbevis.

Medborgarskapsenheten skickar bara ut medborgarskapsbeviset en gång. Du kan däremot begära att få en kopia av ditt bevis via ett formulär här på webbplatsen.

Läs mer om hur du gör för att begära ut en kopia av ditt medborgarskapsbevis

Om du upplever att handläggningstiden för din ansökan tar lång tid, kan du skicka in en skriftlig begäran om att Migrationsverket ska avgöra ärendet. För att kunna skicka in en begäran till Migrationsverket måste det ha gått sex månader sedan du skickade in din ansökan. Migrationsverket ska då, inom fyra veckor, antingen avgöra ditt ärende eller avslå din begäran.

För att begära att Migrationsverket ska avgöra ditt ärende ska du fylla i blanketten Begäran om att avgöra ett ärende, nummer 270011, och skicka den till Migrationsverket.

En begäran kan endast skickas in en gång i varje ärende.

Begäran om att avgöra ett ärende, 270011PDF

Vi skickar tillbaka dina originalhandlingar med rekommenderat brev inom tre veckor från beslutets datum.

Nej, men du kan signera din ansökan med BankID om du bara ansöker för dig själv och har loggat in med BankID.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?