Avgifter för ansökan och anmälan om svenskt medbor­gar­skap

Typ av ansökan

Avgift

Ansökan om medborgarskap

1 500 kr

Adoptivbarn under 15 år

175 kr

Observera att du behöver inte betala avgift för barn under 18 år som omfattas av din ansökan.

Typ av anmälan

Avgift

Anmälan för barn under 18 år

175 kr

Anmälan för personer mellan 18 och 21 år

175 kr

Återfå svenskt medborgarskap

175 kr

Återfå svenskt medborgarskap som du förlorat före 2001

475 kr

Behålla svenskt medborgarskap

Ingen avgift

Befrias från svenskt medborgarskap

Ingen avgift

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan eller anmälan.

Undantag

Du behöver inte betala avgift om du är

  • statslös och har fått flyktingförklaring/flyktingstatusförklaring 
  • statslös och har fått resedokument av Migrationsverket på grund av att du är flykting.

Ansökan på webben

När du gör en webbansökan betalar du avgiften med kontokort i samband med ansökan. Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

Om du inte har möjlighet att betala med ett kontokort kan du få ett inbetalningskort från något av Migrationsverkets servicecenter.

Ansökan eller anmälan på blan­kett

Om du inte ansöker på webben betalar du avgiften via bankgironummer 5223-6999. IBAN-kontonummer är SE59 1200 0000 0128 1010 6894 och BIC/SWIFT-koden är DABASESX (Danske Bank). I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer. Om du betalar avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer. Om du har med barn under 18 år i din ansökan ska du inte betala avgift för dem. Skriv på ansökningsblanketten när och på vilket sätt du har betalat avgiften. När du skickar in ansökan ska du skicka med kvitto på betald avgift.

Anmälan om svenskt medbor­gar­skap till Läns­sty­relsen

Du som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge och ska lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap betalar avgiften till Länsstyrelsen där du lämnar in din anmälan. Kontakta den aktuella Länsstyrelsen för mer information.

Om du har betalat in fel ansök­nings­av­gift

Du kan få tillbaka pengar om du har betalat in fel ansökningsavgift. Det kan till exempel vara så att du av misstag har betalat in avgiften två gånger. Om du har ansökt på webben eller blankett måste du kontakta Migrationsverket för att begära pengarna tillbaka. Om du har lämnat in en ansökan på en utlandsmyndighet ska du i stället vända dig dit.

När du begär att få tillbaka en avgift bör du skriva

  • ditt för- och efternamn
  • ditt personnummer eller födelsedatum
  • din adress
  • varför du ska få tillbaka avgiften
  • vilket ärende-/kontrollnummer som avgiften gäller
  • i vilken bank och på vilket konto pengarna ska sättas in.

Du ska också bifoga ett kontoutdrag eller kvitto där det tydligt syns att du har betalat en avgift till Migrationsverket. Skicka detta i ett brev till Migrationsverket, 601 70 Norrköping.

Sidan senast uppdaterad: