Medborgarskapsförklaring

Är det oklart om du är svensk medborgare? Då kan du ansöka om en skriftlig medborgarskapsförklaring som visar om du är svensk medborgare.

Om du inte vet om du har fått eller förlorat svenskt medborgarskap kan du ansöka om en medborgarskapsförklaring. Det kan till exempel vara oklart om

 • du blev svensk medborgare när du föddes
 • du har förlorat ditt svenska medborgarskap på grund av att du är född utomlands och aldrig bott i Sverige
 • du har förlorat ditt svenska medborgarskap när du har fått ett annat medborgarskap.

Ansökan

Du gör en skriftlig ansökan i form av ett vanligt brev. Brevet ska bland annat innehålla uppgifter om

 • när du föddes
 • var du föddes
 • hur du fick ditt svenska och eventuellt ditt utländska medborgarskap
 • du är född utomlands (om du är född utomlands ska du uppge under vilka år och under vilka tider du besökt Sverige innan du fyllde 22 år)
 • namn och födelsetid eller personnummer på dina föräldrar
 • vilket eller vilka medborgarskap dina föräldrar har och datum för när de fick sina medborgarskap
 • dina föräldrar är eller har varit gifta; när de i så fall gifte sig och datum för eventuell skilsmässa
 • någon av dina föräldrar har varit bosatt i Sverige vill vi veta när han eller hon flyttade från Sverige
 • din svenska förälder är född utomlands vill vi även ha namn och födelsetid eller personnummer på dennes föräldrar.

För att vi ska pröva din ansökan måste du skriva:

”Uppgifterna i ansökan lämnar jag på heder och samvete” och din underskrift.

Din ansökan ska du lämna in vid en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

Om du bor i Sverige ska du istället skicka din ansökan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Sidan senast uppdaterad: