Förlora eller återfå ett medborgarskap

Du som har blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands. Om du är svensk medborgare och född och bosatt utomlands kan du i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år.

Läs mer om att behålla ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 och är född och bor utomlands

Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap. I vissa fall kan du förlora ditt utländska medborgarskap om du blir svensk medborgare.

Läs mer om att förlora ditt utländska medborgarskap om du blir svensk medborgare

Om du har förlorat eller befriats från ditt svenska medborgarskap kan du under vissa förutsättningar få tillbaka det.

Läs mer om hur du kan återfå svenskt medborgarskap

Läs om hur du gör om du inte längre vill ha svenskt medborgarskap

Sidan senast uppdaterad: