Förlora eller behålla svenskt medborgarskap

Du som har blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands. Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. Här får du veta hur du ansöker om att få behålla det.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

  • är född utanför Sverige
  • aldrig har bott här och
  • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om detta skulle leda till att du blir statslös.

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har bott i Sverige eller om du regelbundet har besökt Sverige.

Lämna in en ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, 302021. Lämna in ansökan till din närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, blankett 302021 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du är på besök i Sverige kan du skicka din ansökan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Du betalar ingen avgift när du ansöker om att få behålla ditt svenska medborgarskap.

Efter beslut

Migrationsverket skickar hem beslutet till dig eller till den svenska ambassaden eller konsulatet om du bor utomlands.

Sidan senast uppdaterad: