Återfå svenskt medborgarskap

Om du har förlorat eller befriats från ditt svenska medborgarskap kan du under vissa förutsättningar få tillbaka det genom en anmälan. Reglerna ser olika ut beroende på i vilket land du har medborgarskap i dag.

Förlorat svenskt medbor­gar­skap före 1 juli 2001

Tidigare regler avsåg att undvika dubbelt medborgarskap. Från och med 1 april 2015 kan du återfå ditt svenska medborgarskap genom anmälan om du

 • blivit av med ditt svenska medborgarskap på grund av att du genom ansökan eller samtycke blivit medborgare i ett annat land, eller
 • blivit av med ditt svenska medborgarskap när du gått i allmän tjänst i ett annat land, eller
 • blivit av med ditt svenska medborgarskap på grund av att du vid tidpunkten när din förälder fick annat medborgarskap var ett barn under 18 år - och du då fick samma medborgarskap som din förälder.

Samtycke krävs

Om anmälan gäller ett barn under 18 år ska föräldrarna eller vårdnadshavarna till barnet skriva under anmälan. Har du ensam vårdnad om ditt barn räcker det med din underskrift.

Barn som har fyllt 12 år måste själva skriva under på att de vill bli svenska medborgare. Undantag kan göras i de fall barn inte kan lämna sitt samtycke på grund av varaktig psykisk störning eller något liknande förhållande.

Lämna in en anmälan

Du fyller i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land, 320011.

Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land, blankett 320011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Skicka anmälan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Om den anmälan gäller har barn

Om personen anmälan gäller har ogifta barn under 18 år som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare genom samma anmälan om

 • personen har ensam vårdnad eller
 • den andra vårdnadshavaren är svensk medborgare eller
 • den andra vårdnadshavaren blir svensk samtidigt.

Efter beslut

Migrationsverket skickar hem beslutet till dig. Om du har blivit svensk medborgare och vill skaffa svenskt pass, ska du vända dig till polisen.

Nordiska medbor­gare

Du som i dag är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge kan få tillbaka ditt svenska medborgarskap om du

 • varit medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge sedan du förlorade ditt svenska medborgarskap
 • i dag bor och är folkbokförd i Sverige.

Lämna in en anmälan

Du fyller i blanketten Anmälan om att återfå svenskt medborgarskap, 305021 och skickar den till länsstyrelsen i det län där du är folkbokförd. Det är länsstyrelsen som fattar beslut.

Anmälan om att återfå svenskt medborgarskap, blankett 305021 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter och länkar till alla länsstyrelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kostar 475 kronor att återfå ett svenskt medborgarskap. Hur du ska betala får du reda på om du kontaktar den länsstyrelse där du ska lämna din anmälan.

Efter beslut

Länsstyrelsen skickar hem beslutet till dig. Om du har blivit svensk medborgare och vill ansöka om svenskt pass, ska du vända dig till polisen. 

Medbor­gare i övriga länder

Du kan få tillbaka ditt svenska medborgarskap om du

 • har fyllt 18 år
 • har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • har bott i Sverige under sammanlagt tio år och
 • sedan två år bor och är folkbokförd i Sverige.

Lämna in en anmälan

Du fyller i blanketten Anmälan om att återfå svenskt medborgarskap, 305021.

Anmälan om att återfå svenskt medborgarskap, blankett 305021 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Skicka anmälan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Efter beslut

Migrationsverket skickar hem beslutet till dig. Om du har blivit svensk medborgare och vill skaffa svenskt pass, ska du vända dig till polisen.

Sidan senast uppdaterad: