Frågor och svar om massflyktsdirektivet för dig från Ukraina

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar som rör dig som har flytt från kriget i Ukraina.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Här listar vi vanliga frågor och svar som rör massflyktsdirektivet för personer som kommer från Ukraina. För mer generell information om situationen i Ukraina och hur Migrationsverket arbetar med frågan, besök sidan Situationen i Ukraina.

Massflyktsdirektivet – ansökan och regler

Vistas i Sverige i 90 dagar

Ukrainska medborgare med biometriska hemlandspass eller Schengenvisum har möjlighet att vistas i Sverige i 90 dagar och behöver inte kontakta Migrationsverket efter inresa så länge som de 90 dagarna inte har passerat.

Massflyktsdirektivet

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att du som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger dig möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Läs mer om vilka som omfattas av massflyktsdirektivet och hur du ansöker

Asyl

Du som kommer från Ukraina kommer i första hand att få tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. En person som är i behov av skydd, men som inte uppfyller kraven för tillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om asyl. En ansökan om asyl prövas alltid individuellt.

Läs mer om hur du ansöker om asyl

Andra grunder för uppehållstillstånd

Andra grunder för att få bo i Sverige är till exempel uppehållstillstånd för arbete, studier eller för att bo med din familj i Sverige. Kraven för att få uppehållstillstånd ser olika ut beroende på vilket tillstånd du ansöker om. I de flesta fall behöver du befinna dig utanför Sverige för att beviljas uppehållstillståndet. Mer information om olika uppehållstillstånd finns under menyingången Privatpersoner här på vår webbplats.

Du som är medborgare i Ukraina, befinner dig i Sverige och har ett giltigt pass eller annan id-handling kan ansöka om tillstånd enligt massflyktsdirektivet på webben. Du som inte kan använda e-tjänsten eller som behöver akut hjälp med mat och boende kan besöka oss.

Läs mer om hur och var du ansöker om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Nej, du måste befinna dig i Sverige för att kunna ansöka.

När du ansöker om tillstånd enligt massflyktsdirektivet måste du visa vem du är. Om du inte har ett pass eller nationellt id-kort kan du visa andra handlingar där din identitet framgår. Det kan till exempel vara körkort, födelsebevis, medborgarskapsbevis eller militärbok. Sådana handlingar kan hjälpa till att göra det sannolikt att du är en person som har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet.

Du har rätt till ekonomiskt stöd efter att du har fått beslut om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Om din familjemedlem kan ta sig till Sverige och har ett biometriskt pass eller ett Schengenvisum har hen rätt att vistas här i upp till 90 dagar utan uppehållstillstånd.

Din familjemedlem har också möjlighet att ansöka om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om vilka som omfattas av direktivet och hur du ansöker

De familjemedlemmar som har ett uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige kan skriva upp sig på utrikesdepartementets svensklista.

Läs mer om svensklistan på Sweden Abroad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din familjemedlem inte har ett uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige kan hen i vissa fall ha rätt till uppehållstillstånd på anknytning till dig som bor i Sverige. Det finns inga särskilda regler för personer från Ukraina, utan här gäller samma regler för alla som ansöker om familjeanknytning.

Läs mer om reglerna för familjeanknytning

Om du har husdjur med dig när du reser in i Sverige måste du anmäla det till tullpersonalen när du kommer till gränsen. Sedan görs en bedömning från fall till fall. Du kan läsa mer om vad som gäller på Jordbruksverkets webbplats. De har även information om husdjur på engelska och ukrainska.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har tagit med dig ett husdjur utan att anmäla det till tullpersonal vid gränsen måste du så fort som möjligt ta med djuret till en veterinär för bedömning av djurets rabiesstatus.

Frågor och svar om rabies – angående sällskapsdjur från Ukraina (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej, Migrationsverket behåller inte ditt pass. Du behöver passet för att identifiera dig under din vistelse i Sverige.

När du har fått uppehållstillstånd omfattas du av lagen om mottagning av asylsökande m.fl., LMA, och kan få dagersättning om du saknar egna ekonomiska medel.

Dagersättning kan inte beviljas innan du har fått ditt uppehållstillstånd, men du kan ansöka om det redan i samband med att du ansöker om uppehållstillstånd. När du har fått uppehållstillstånd kommer Migrationsverket att hantera din ansökan om dagersättning.

Om du är i behov av mat och boende kan du få den hjälpen redan när du ansöker om uppehållstillstånd.

Sveriges regering har bestämt att även personer som kom till Sverige före 24 februari ska kunna få skydd enligt massflyktsdirektivet. Det krävs att du reste in i Sverige 30 oktober 2021 eller senare och har stannat kvar i Sverige

Om du redan har ansökt om asyl behöver du inte göra något. Migrationsverket kommer att pröva din ansökan och i första hand att ge dig tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet om du uppfyller kraven.

Frågor och svar – efter beslut

Du kan få ett uppehållstillstånd som gäller från det datum du blir beviljad tillståndet till den 4 mars 2023.

Ja, men du kan börja söka arbete först när du har blivit beviljad ett uppehållstillstånd.

Ja, personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Det innebär att de har rätt till skola för barn, vård som inte kan vänta, arbete och visst ekonomiskt stöd.

Du som beviljas tillstånd enligt massflyktsdirektivet får ett uppehållstillståndskort (UT-kort). På UT-kortet framgår det att du har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd, samt att du omfattas av LMA och har rätt att arbeta.

UT-kortet tillverkas åt dig efter att Migrationsverket har fattat beslut om uppehållstillstånd. Innan vi kan beställa kortet åt dig behöver du bli fotograferad och lämna fingeravtryck. Om du blev fotograferad och lämnade fingeravtryck i samband med att du ansökte om skydd eller boende behöver du inte göra något. Om du ansökte om skydd i e-tjänsten och inte har lämnat fingeravtryck och blivit fotograferad ännu måste du boka tid för att göra det.

Boka tid innan du besöker oss

När UT-kortet är klart kommer vi att skicka kortet till dig med post, eller kontakta dig och berätta var du kan hämta ditt kort. Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten Adressanmälan/Adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Blankett för att meddela din nya adress: Adressanmälan/adressändring (Mot93) Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nej, personer som fått tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet blir inte folkbokförda och har därmed inte rätt till ett personnummer.

Läs mer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När Migrationsverket har beslutat att du ska få ekonomiskt stöd kommer du att få ett bankkort och information om hur det fungerar. Vi skickar bankkortet till dig med post eller kontaktar dig och berättar var du kan hämta bankkortet.

Läs mer om ekonomiskt stöd

Ja, du får lämna Sverige och komma tillbaka så länge ditt uppehållstillstånd är giltigt. Du som har uppehållstillstånd i Sverige har rätt att resa fritt inom EU i upp till 90 dagar under en sexmånadersperiod.

Du kan förlora din rätt till bistånd enligt LMA (det vill säga boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket) om du lämnar Sverige, men om du återvänder till Sverige medan ditt tillstånd fortfarande är giltigt kan du ha rätt till bistånd enligt LMA igen. Om du behöver hjälp med boende när du kommer tillbaka finns det ingen garanti för att du får bo på samma ort där du tidigare bodde.

Nej, Migrationsverket återkallar inte ett uppehållstillstånd på grund av skydd enligt massflyktsdirektivet. Däremot kan du förlora din rätt till bistånd enligt LMA (det vill säga boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket) om du lämnar Sverige. Ditt uppehållstillstånd slutar att gälla om du flyttar till ett annat EU-land och ansöker om uppehållstillstånd där.

Ja, du kan resa upp till 90 dagar under en sexmånadersperiod inom EU utan att förlora ditt uppehållstillstånd. Däremot kan du förlora din rätt till LMA (det vill säga boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket) om du lämnar Sverige.

Det uppehållstillstånd som du får från svenska Migrationsverket ger dig bara rätt att bo i Sverige. Om du vill flytta till ett annat EU-land måste du registrera dig enligt massflyktsdirektivet i det landet. Om du får uppehållstillstånd i ett annat EU-land gäller inte ditt svenska tillstånd längre. Du kan bara ha tillstånd i ett land i taget.

Om du vill bo i Sverige måste du ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet hos svenska Migrationsverket.

Till dig som har kommit till Sverige före Ryss­lands inva­sion

Så länge ditt uppehållstillstånd gäller behöver du inte göra något. När ditt uppehållstillstånd är på väg att ta slut ska du ansöka om förlängning om du fortfarande har samma anledning till att vilja bo kvar i Sverige.

Om du inte uppfyller kraven för att ansöka om förlängt tillstånd, till exempel om dina studier eller ditt förhållande har tagit slut, men du inte kan återvända till Ukraina på grund av kriget, kan du ansöka om skydd. Om du kom till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare kan du ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Om du inte uppfyller kraven för att få skydd enligt massflyktsdirektivet, kan du istället ansöka om asyl. Besök närmaste ansökningsenhet om du vill ansöka om asyl.

Adresser och öppettider till Migrationsverkets kontor

Sidan senast uppdaterad: