Frågor och svar om massflyktsdirektivet för dig från Ukraina

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar som rör dig som har flytt från kriget i Ukraina.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Ansökan om förlängt skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet är nu stängd.

Migrationsverket räknar med att i princip alla som har ansökt om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet ska få beslut innan maj månad är slut.

Om du inte ansökte om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars, måste du ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt.

Du kan ansöka om skydd i samma e-tjänst som används av personer som nyligen har kommit till Sverige och vill ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången, men du kan också besöka Migrationsverket personligen. Det är viktigt att du ansöker så snart som möjligt.

Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

När du gjorde din ansökan i e-tjänsten fick du ett mejl med en bekräftelse som visar att du ansökte i tid. Mejlet innehåller namn på alla personer som du har ansökt för. Mejlet innehåller också ett kontrollnummer som du kan använda för att kontrollera om ni har fått ett beslut.

Varje person som du har ansökt för får också ett eget brev med bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot ansökan några dagar efter att ni har gjort ansökan. Brevet innehåller personens namn och beteckningsnummer, och information om att hen behåller sin rätt till boende och ekonomiskt stöd i väntan på ett nytt beslut. Det kan vara bra att ha om du behöver visa för en myndighet eller arbetsgivare att du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd i tid.

Ja, om du gjorde din ansökan och bokade tid i e-tjänsten för att förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har du ansökt i tid. Migrationsverket kan fatta beslut om uppehållstillstånd innan du har lämnat fingeravtryck och blivit fotograferad.

Ja, om du behöver ekonomiskt stöd kan du tala med din mottagningsenhet för att ansöka om ersättning för resekostnaden.

Nej, tiden med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i Sverige kan inte leda till permanent uppehållstillstånd. När EU:s massflyktsdirektiv inte längre gäller kan den som vill stanna kvar i Sverige ansöka om ett uppehållstillstånd enligt svensk lag. Då gäller samma krav som för alla andra som ansöker om till exempel arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för att bo med en partner i Sverige. Den som får ett sådant uppehållstillstånd kan börja räkna tiden mot ett permanent uppehållstillstånd.

Nej, så länge massflyktsdirektivet gäller kommer du att få ett sådant tillstånd i första hand, oavsett vad du ansöker om. Migrationsverket har beslutsstopp i asylärenden, och kan inte avgöra ansökningar om asyl eller statusförklaring i dagsläget.

Nej, så länge massflyktsdirektivet gäller kommer alla som omfattas av direktivet att få ett sådant tillstånd. Det är inte möjligt att välja att ansöka om ett annat tillstånd.

Nej, om man har arbetstillstånd och uppfyller kraven för förlängt arbetstillstånd kan man få det. Om man däremot har haft arbetstillstånd men inte uppfyller kraven för förlängt arbetstillstånd kan man ansöka om skydd i stället för att återvända till Ukraina.

Massflyktsdirektivet – ansökan och regler

Vistas i Sverige i 90 dagar

Ukrainska medborgare med biometriska hemlandspass eller Schengenvisum har möjlighet att vistas i Sverige i 90 dagar och behöver inte kontakta Migrationsverket efter inresa så länge som de 90 dagarna inte har passerat.

Massflyktsdirektivet

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att du som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger dig möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

Asyl

Du som kommer från Ukraina kommer i första hand att få tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. En person som är i behov av skydd, men som inte uppfyller kraven för tillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om asyl. En ansökan om asyl prövas alltid individuellt.

Läs mer om hur du ansöker om asyl

Andra grunder för uppehållstillstånd

Andra grunder för att få bo i Sverige är till exempel uppehållstillstånd för arbete, studier eller för att bo med din familj i Sverige. Kraven för att få uppehållstillstånd ser olika ut beroende på vilket tillstånd du ansöker om. I de flesta fall behöver du befinna dig utanför Sverige för att beviljas uppehållstillståndet. Mer information om olika uppehållstillstånd finns under menyingången Privatpersoner här på vår webbplats.

Du som är medborgare i Ukraina, befinner dig i Sverige och har ett giltigt pass eller annan id-handling kan ansöka om tillstånd enligt massflyktsdirektivet på webben. Du som inte kan använda e‑tjänsten eller som behöver akut hjälp med mat och boende kan besöka oss.

Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

Nej, du måste befinna dig i Sverige för att kunna ansöka.

När du ansöker om tillstånd enligt massflyktsdirektivet måste du visa vem du är. Om du inte har ett pass eller nationellt id-kort kan du visa andra handlingar där din identitet framgår. Det kan till exempel vara körkort, födelsebevis, medborgarskapsbevis eller militärbok. Sådana handlingar kan hjälpa till att göra det sannolikt att du är en person som har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet.

Om din familjemedlem kan ta sig till Sverige och har ett biometriskt pass eller ett Schengenvisum har hen rätt att vistas här i upp till 90 dagar utan uppehållstillstånd.

Din familjemedlem har också möjlighet att ansöka om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

De familjemedlemmar som har ett uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige kan skriva upp sig på utrikesdepartementets svensklista.

Läs mer om svensklistan på Sweden Abroad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din familjemedlem inte har ett uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige kan hen i vissa fall ha rätt till uppehållstillstånd på anknytning till dig som bor i Sverige. Det finns inga särskilda regler för personer från Ukraina, utan här gäller samma regler för alla som ansöker om familjeanknytning.

Läs mer om reglerna för familjeanknytning

Om du har med dig din hund, katt eller annat sällskapsdjur från Ukraina behöver du ta reda på vilka regler som gäller för att ta in djuret till Sverige. Du kan läsa mer om vad som gäller på Jordbruksverkets webbplats. De har även information om husdjur på engelska och ukrainska.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej, Migrationsverket behåller inte ditt pass. Du behöver passet för att identifiera dig under din vistelse i Sverige.

Om du saknar egna pengar kan du få ekonomiskt stöd från Migrationsverket när du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet. Du måste lämna in din ansökan om ekonomiskt stöd personligen eller genom att skicka in en underskriven blankett till Migrationsverket.

Läs mer om ekonomiskt stöd från Migrationsverket

Sveriges regering har bestämt att även personer som kom till Sverige före 24 februari ska kunna få skydd enligt massflyktsdirektivet. Det krävs att du reste in i Sverige 30 oktober 2021 eller senare och har stannat kvar i Sverige

Om du redan har ansökt om asyl behöver du inte göra något. Migrationsverket kommer att pröva din ansökan och i första hand att ge dig tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet om du uppfyller kraven.

Boende

Du som har uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet och behöver någonstans att bo ska besöka Migrationsverkets kontor för att få hjälp. Migrationsverket tar reda på vilken kommun som har plats åt dig och ger den kommunen i uppdrag att ordna en bostad åt dig. Kommunen har då en månad på sig att ordna en bostad. När det är klart får du information från Migrationsverket om var du ska bo. Under tiden vi väntar på att kommunen ska ordna en bostad åt dig får du bo på ett av Migrationsverkets tillfälliga boenden.

Det är inte säkert att du får stanna i den kommun där du bor nu.

Eftersom det idag bor många skyddsbehövande personer i vissa kommuner och färre i andra, så måste en del personer flytta för att fördelningen ska bli jämnare.

När vi bestämmer vilken kommun som ska ordna en bostad åt dig använder vi oss av den information som du gav oss när du bad om hjälp med boende. Om din situation har förändrats sedan dess, till exempel om du har börjat arbeta, ska du höra av dig till din mottagningsenhet och berätta det.

När du ber om hjälp med boende ska du berätta för Migrationsverkets personal om hur din familj ser ut och vem du vill bo tillsammans med. Det behöver inte vara din närmaste familj, utan kan även vara andra släktingar, eller andra personer som är mycket viktiga för dig.

Familj och släkt är en viktig faktor när vi bestämmer vem som ska bo i vilken kommun. Vi kommer inte att dela på släktingar som vill bo tillsammans. Om din familj är stor och det inte finns tillräckligt många lediga platser i den kommun ni bor i får hela familjen flytta tillsammans till en annan kommun.

Du kan också berätta om du vill bo nära släktingar som redan har flyttat till ett boende som kommunen ordnar. Vi kommer att ta hänsyn till det om det är möjligt när vi bestämmer var ni ska bo, men det finns inga garantier.

Om du behöver hjälp med boende ska du besöka Migrationsverket. När du ber om hjälp med boende kan du berätta för Migrationsverket om du önskar att få bo i en särskild kommun, och vad dina skäl är. Vi tar med de skäl du berättat om när vi beslutar om vilken kommun som ska ansvara för ditt boende, men det finns inga garantier att du kommer att få plats där i den kommun du önskar.

Om du måste flytta kommer du som bor hos Migrationsverket att få ett erbjudande om en ny bostad via brev eller ett samtal med personal från Migrationsverket. Du får information om adressen till den nya bostaden och ett datum då du får flytta in. Migrationsverket kan hjälpa dig med resan.

Om du inte vill flytta till den bostad som du blir erbjuden får du ordna ditt boende på egen hand. Meddela Migrationsverket så snart som möjligt när du har fått erbjudandet så att vi kan erbjuda bostaden till någon annan.

Om du inte lyckas ordna ett boende på egen hand får du flytta till ett av Migrationsverkets tillfälliga boenden. Då kan du inte välja var i landet du ska bo utan får flytta dit det finns en plats ledig.

Berätta för din mottagningsenhet så snart som möjligt om varför du behöver bo kvar. Om det framkommer ny information som Migrationsverket inte kände till när vi bestämde vilken kommun som ska ansvara för ditt boende kan vi i vissa särskilda fall ändra beslutet. Då krävs det att du tillhör någon av de grupper som är prioriterade för att få stanna kvar, att du uppfyller flera villkor, och att det finns plats kvar i kommunen där du bor.

Migrationsverket försöker ordna så att de med störst behov kan bo kvar i den kommun där de redan bor, men det kommer inte att bli möjligt för alla. Om det inte finns lediga platser i den kommun där du vill bo kan du behöva flytta till en annan kommun där det finns lediga platser, även om du har särskilda skäl.

Om du tackar nej till den erbjudna platsen och efter det behöver Migrationsverkets hjälp med boende ännu en gång får du plats i Migrationsverkets tillfälliga boende. Du kommer inte att bli erbjuden en ny plats av en annan kommun.

Du som bor på ett av Migrationsverkets tillfälliga boenden får bo där det finns plats och kan inte välja var i landet du ska bo.

Om du har särskilda behov som bara kan tillgodoses i vissa kommuner försöker vi ta hänsyn till det när vi bestämmer vilken kommun som ska erbjuda dig ett boende. Sådana behov kan till exempel vara att du behöver bo i närheten av ett visst sjukhus för att få regelbunden specialistvård. Berätta för din mottagningsenhet så snart som möjligt om du har sådana behov.

När du flyttar från Migrationsverkets boende är det flera saker som du behöver göra:

  • Städa lägenheten som du flyttar ut från.
  • Ta med dina personliga saker. Du kan inte vara säker på att få tillbaka saker som du har lämnat kvar när du har flyttat. Kvarglömda eller kvarlämnade saker kan komma att slängas, skänkas eller lämnas till polisen som hittegods.
  • Lämna tillbaka nyckeln till Migrationsverkets personal.

När du flyttar från boendet sker resan ofta med tåg eller buss. Mängden bagage du kan ta med dig är begränsad. Kontakta Migrationsverkets personal för mer information om hur hanteringen av bagage vid flytt går till.

När du flyttar till ett boende som kommunen har erbjudit dig genom Migrationsverket påverkas inte din rätt till ekonomiskt stöd, även om bostaden ligger i ett område med sociala och ekonomiska utmaningar. Det är bara när du ordnar ditt boende på egen hand som din rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket påverkas av vilket område du bor i.

Efter beslut

Om du beviljas uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv gäller ditt tillstånd till den 4 mars 2024. Om säkerhetsläget i Ukraina inte förbättras innan dess kan Migrationsverket besluta att förlänga tillståndet.

Om säkerhetsläget i Ukraina däremot förbättras så mycket att EU beslutar att massflyktsdirektivet ska upphöra innan 4 mars 2024, kommer Migrationsverket att återkalla ditt tillstånd. Om det händer kommer du att få information om det innan tillståndet slutar gälla.

Ja, men du kan börja söka arbete först när du har blivit beviljad ett uppehållstillstånd.

Ja, från 1 juni 2023 kan kommuner erbjuda sfi – kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Mer information finns på Skolverkets webbplats: Rätt till sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Det innebär att de har rätt till skola för barn, vård som inte kan vänta, arbete och visst ekonomiskt stöd.

Du som beviljas tillstånd enligt massflyktsdirektivet får ett uppehållstillståndskort (UT-kort). På UT-kortet framgår det att du har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd, samt att du omfattas av LMA och har rätt att arbeta.

UT-kortet tillverkas åt dig efter att Migrationsverket har fattat beslut om uppehållstillstånd. Innan vi kan beställa kortet åt dig behöver du bli fotograferad och lämna fingeravtryck. Om du blev fotograferad och lämnade fingeravtryck i samband med att du ansökte om skydd eller boende behöver du inte göra något. Om du ansökte om skydd i e‑tjänsten och inte har lämnat fingeravtryck och blivit fotograferad ännu måste du boka tid för att göra det.

Boka tid innan du besöker oss

När UT-kortet är klart kommer vi att skicka kortet till dig med post, eller kontakta dig och berätta var du kan hämta ditt kort. Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten Adressanmälan/Adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Blankett för att meddela din nya adress: Adressanmälan/adressändring (Mot93) Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nej, personer som fått tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet blir inte folkbokförda och har därmed inte rätt till ett personnummer.

Läs mer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När Migrationsverket har beslutat att du ska få ekonomiskt stöd kommer du att få ett bankkort och information om hur det fungerar. Vi skickar bankkortet till dig med post eller kontaktar dig och berättar var du kan hämta bankkortet.

Läs mer om ekonomiskt stöd från Migrationsverket

Ja, du får lämna Sverige och komma tillbaka så länge ditt uppehållstillstånd är giltigt. Du som har uppehållstillstånd i Sverige har rätt att resa fritt inom EU i upp till 90 dagar under en sexmånadersperiod.

Du kan förlora din rätt till bistånd enligt LMA (det vill säga boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket) om du lämnar Sverige, men om du återvänder till Sverige medan ditt tillstånd fortfarande är giltigt kan du ha rätt till bistånd enligt LMA igen. Om du behöver hjälp med boende när du kommer tillbaka finns det ingen garanti för att du får bo på samma ort där du tidigare bodde.

Nej, Migrationsverket återkallar inte ditt uppehållstillstånd om du reser tillbaka till Ukraina. Din rätt till ekonomiskt stöd och boende slutar dock att gälla när du lämnar Sverige. Om du behöver komma tillbaka till Sverige kan du ansöka om boende och ekonomiskt stöd igen.

Nej, Migrationsverket återkallar inte ditt uppehållstillstånd om du flyttar från Sverige, men du har bara rätt till stöd enligt massflyktsdirektivet i ett land i taget. Om du flyttar till ett annat EU-land och ansöker om uppehållstillstånd där kommer Migrationsverket att få veta det och stoppar då din rätt till boende och ekonomiskt stöd i Sverige.

Ja, du kan resa upp till 90 dagar under en sexmånadersperiod inom EU utan att förlora ditt uppehållstillstånd. Däremot kan du förlora din rätt till LMA (det vill säga boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket) om du lämnar Sverige.

Det uppehållstillstånd som du får från svenska Migrationsverket ger dig bara rätt att bo i Sverige. Om du vill flytta till ett annat EU-land måste du registrera dig enligt massflyktsdirektivet i det landet. Om du får uppehållstillstånd i ett annat EU-land gäller inte ditt svenska tillstånd längre. Du kan bara ha tillstånd i ett land i taget.

Alla EU-länder delar information om personer som får skydd enligt massflyktsdirektivet i en gemensam databas. Om du får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i ett annat EU-land kommer Migrationsverket att få information om det och vi stoppar då ditt boende och ekonomiska stöd.

Om du vill bo i Sverige måste du ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet hos svenska Migrationsverket.

Om du får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i Sverige kommer Migrationsverket att ladda upp dina personuppgifter i en EU-gemensam databas. Myndigheterna i det land där du fick skydd först kommer att få information om att du har fått uppehållstillstånd i Sverige, och kommer då att stoppa sitt stöd till dig.

Nej, du som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan inte få resebidrag eller annan hjälp från Migrationsverket för att flytta tillbaka hem till Ukraina.

Till dig som har kommit till Sverige före Ryss­lands inva­sion

Så länge ditt uppehållstillstånd gäller behöver du inte göra något. När ditt uppehållstillstånd är på väg att ta slut ska du ansöka om förlängning om du fortfarande har samma anledning till att vilja bo kvar i Sverige.

Om du inte uppfyller kraven för att ansöka om förlängt tillstånd, till exempel om dina studier eller ditt förhållande har tagit slut, men du inte kan återvända till Ukraina på grund av kriget, kan du ansöka om skydd. Om du kom till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare kan du ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Om du inte uppfyller kraven för att få skydd enligt massflyktsdirektivet, kan du istället ansöka om asyl. Besök närmaste ansökningsenhet om du vill ansöka om asyl.

Adresser och öppettider till Migrationsverkets kontor

Sidan senast uppdaterad: