Frågor och svar om massflyktsdirektivet för dig från Ukraina

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar som rör dig som har flytt från kriget i Ukraina.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Här listar vi vanliga frågor och svar som rör massflyktsdirektivet för personer som kommer från Ukraina. För mer generell information om situationen i Ukraina och hur Migrationsverket arbetar med frågan, besök sidan Situationen i Ukraina.

Massflyktsdirektivet – ansökan och regler

Vistas i Sverige i 90 dagar

Ukrainska medborgare med biometriska hemlandspass eller Schengenvisum har möjlighet att vistas i Sverige i 90 dagar och behöver inte kontakta Migrationsverket efter inresa så länge som de 90 dagarna inte har passerat.

Massflyktsdirektivet

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att du som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger dig möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Läs mer om vilka som omfattas av massflyktsdirektivet och hur du ansöker

Asyl

Du som kommer från Ukraina kommer i första hand att få tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. En person som är i behov av skydd, men som inte uppfyller kraven för tillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om asyl. En ansökan om asyl prövas alltid individuellt.

Läs mer om hur du ansöker om asyl

Andra grunder för uppehållstillstånd

Andra grunder för att få bo i Sverige är till exempel uppehållstillstånd för arbete, studier eller för att bo med din familj i Sverige. Kraven för att få uppehållstillstånd ser olika ut beroende på vilket tillstånd du ansöker om. I de flesta fall behöver du befinna dig utanför Sverige för att beviljas uppehållstillståndet. Mer information om olika uppehållstillstånd finns under menyingången Privatpersoner här på vår webbplats.

Du som är medborgare i Ukraina, befinner dig i Sverige och har ett giltigt pass eller annan id-handling kan ansöka om tillstånd enligt massflyktsdirektivet på webben. Du som inte kan använda e-tjänsten eller som behöver akut hjälp med mat och boende kan besöka oss.

Läs mer om hur och var du ansöker om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Nej, du måste befinna dig i Sverige för att kunna ansöka.

När du ansöker om tillstånd enligt massflyktsdirektivet måste du visa vem du är. Om du inte har ett pass eller nationellt id-kort kan du visa andra handlingar där din identitet framgår. Det kan till exempel vara körkort, födelsebevis, medborgarskapsbevis eller militärbok. Sådana handlingar kan hjälpa till att göra det sannolikt att du är en person som har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet.

Om din familjemedlem kan ta sig till Sverige och har ett biometriskt pass eller ett Schengenvisum har hen rätt att vistas här i upp till 90 dagar utan uppehållstillstånd.

Din familjemedlem har också möjlighet att ansöka om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om vilka som omfattas av direktivet och hur du ansöker

De familjemedlemmar som har ett uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige kan skriva upp sig på utrikesdepartementets svensklista.

Läs mer om svensklistan på Sweden Abroad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din familjemedlem inte har ett uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige kan hen i vissa fall ha rätt till uppehållstillstånd på anknytning till dig som bor i Sverige. Det finns inga särskilda regler för personer från Ukraina, utan här gäller samma regler för alla som ansöker om familjeanknytning.

Läs mer om reglerna för familjeanknytning

Om du har husdjur med dig när du reser in i Sverige måste du anmäla det till tullpersonalen eller veterinär vid den svenska gränsen. Sedan görs en bedömning från fall till fall. Du kan läsa mer om vad som gäller på Jordbruksverkets webbplats. De har även information om husdjur på engelska och ukrainska.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har tagit med dig ett husdjur utan att anmäla det till tullpersonal vid gränsen måste du så fort som möjligt ta med djuret till en veterinär för bedömning av djurets rabiesstatus. Tänk på att djuret inte får träffa andra djur eller människor.

Frågor och svar om rabies – angående sällskapsdjur från Ukraina (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej, Migrationsverket behåller inte ditt pass. Du behöver passet för att identifiera dig under din vistelse i Sverige.

Om du saknar egna pengar kan du få ekonomiskt stöd från Migrationsverket när du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet. Du måste lämna in din ansökan om ekonomiskt stöd personligen eller genom att skicka in en underskriven blankett till Migrationsverket.

Läs mer om ekonomiskt stöd från Migrationsverket

Sveriges regering har bestämt att även personer som kom till Sverige före 24 februari ska kunna få skydd enligt massflyktsdirektivet. Det krävs att du reste in i Sverige 30 oktober 2021 eller senare och har stannat kvar i Sverige

Om du redan har ansökt om asyl behöver du inte göra något. Migrationsverket kommer att pröva din ansökan och i första hand att ge dig tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet om du uppfyller kraven.

Boende

Du som har uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet och behöver någonstans att bo ska besöka Migrationsverkets kontor för att få hjälp. Migrationsverket tar reda på vilken kommun som har plats åt dig och ger den kommunen i uppdrag att ordna en bostad åt dig. Kommunen har då en månad på sig att ordna en bostad. När det är klart får du information från Migrationsverket om var du ska bo. Under tiden vi väntar på att kommunen ska ordna en bostad åt dig får du bo på ett av Migrationsverkets tillfälliga boenden.

Den 1 juli får kommunerna ansvar att ordna boende åt de personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som idag bor i något av Migrationsverkets boenden. Det gäller bara dig som har fått uppehållstillstånd och som har fått Migrationsverkets hjälp med boende. Kommunen har inte ansvar att ordna ett boende åt någon som inte själv har bett Migrationsverket om hjälp med någonstans att bo.

För att Sveriges alla kommuner ska dela på ansvaret kommer många personer som idag bor hos Migrationsverket att behöva flytta från en kommun där det bor många personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, till en kommun där det bor färre. Migrationsverket arbetar för att så många som möjligt ska få bo kvar i samma kommun som de bor i nu, men det kommer inte att vara möjligt för alla.

Alla som bor hos Migrationsverket behöver inte flytta till en annan kommun. Vissa kommer att kunna stanna kvar i samma kommun, men de flesta kommer att behöva flytta från Migrationsverkets boende till en annan bostad som tillhör kommunen.

De personer som behöver flytta från sin nuvarande bostad kommer snart att få mer information från Migrationsverket om vad som gäller dem. Om du är orolig för vad som gäller dig och din familj kan du prata med din mottagningsenhet.

Personer som bor i vårdboenden kommer inte att behöva flytta. Migrationsverket kommer att fortsätta att ansvara för boende för dessa personer.

I vissa fall kommer personer som bor hos Migrationsverket att kunna bo kvar i sin bostad genom att kommunen tar över hyreskontraktet för ett anläggningsboende som Migrationsverket hyr av ett privat företag. Det kan också gälla en del personer som bor i en lägenhet som Migrationsverket idag hyr av kommunen.

Om du kan bo kvar i samma bostad kommer du att få mer information om vad som gäller dig och din familj så snart det är möjligt.

Du får bo var du vill om du kan ordna ditt boende på egen hand, eller med hjälp av privatpersoner eller frivilligorganisationer. Det är bara du som behöver Migrationsverkets hjälp med boende som kan behöva flytta när kommunen tar över ansvaret att ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Migrationsverket arbetar för att så många som möjligt ska få bo kvar i samma kommun som de bor i nu, men för att Sveriges kommuner ska dela jämnt på ansvaret kommer många personer att behöva flytta.

I de kommuner där det bor fler personer än vad kommunen har fått uppdrag att ordna boende åt kommer Migrationsverket att arbeta för att dessa grupper få stanna i kommunen i första hand:

  • ensamkommande barn som har fyllt 18 år (och eventuella anhöriga)
  • familjer med barn i skolåldern
  • familjer där en vuxen arbetar i området.

Familjen är en viktig faktor när vi bestämmer vem som ska bo i vilken kommun. Vi kommer inte att dela på en familj. Om din familj är stor och det inte finns tillräckligt många lediga platser i den kommun ni bor i får hela familjen flytta tillsammans till en annan kommun.

Om du behöver hjälp med boende ska du besöka Migrationsverket. Du kommer att erbjudas en bostad där det finns plats, och vi kan inte garantera att du kan stanna kvar i den kommun du bor nu. Om det finns plats i kommunen är ensamkommande barn som har fyllt 18 år (och eventuella anhöriga), familjer med barn i skolåldern och familjer där en vuxen arbetar i området prioriterade för att få bostad i samma kommun där de har bott tidigare.

Från och med 1 juli börjar Migrationsverket successivt att lämna över ansvaret att ordna boende till kommunerna. När vi har bestämt vilken kommun som ska ansvara för att ordna boende åt en person har den kommunen en månad på sig att ordna en bostad. När det är klart kommer du att få ett brev med ett erbjudande om en ny bostad. I brevet finns information om adress till den nya bostaden och ett datum då du får flytta in. Det går till på samma sätt oavsett om du ska flytta till en annan kommun, eller om du får flytta till en ny bostad i samma kommun.

Det kommer att ta tid att lämna över ansvaret för alla de personer med skydd enligt massflyktsdirektivet som idag bor hos Migrationsverket. Vissa personer får flytta under sommaren, och andra får flytta i höst. Migrationsverket prioriterar att försöka låta familjer med barn i skolåldern flytta när barnen är lediga från skolan. Om du har barn i skolålder innebär det att du och din familj kan behöva flytta innan sommarlovet är slut. Familjer med barn som inte är i skolåldern och personer utan barn kan få vänta med att flytta till efter sommaren.

Om en flytt överhuvudtaget blir nödvändig kommer du som bor hos Migrationsverket att få ett brev med ett erbjudande om en ny bostad. I brevet finns information om adress till den nya bostaden och ett datum då du får flytta in.

Om du inte behöver flytta får du besked om att du får stanna kvar i din nuvarande bostad så snart Migrationsverket har kommit överens med kommunen om detta.

Om du inte vill flytta till den bostad som du blir erbjuden får du ordna ditt boende på egen hand.

Om du har särskilda behov som bara kan tillgodoses i vissa kommuner försöker vi ta hänsyn till det när vi bestämmer vilken kommun som ska erbjuda dig ett boende. Sådana behov kan till exempel vara att du behöver bo i närheten av ett visst sjukhus för att få regelbunden specialistvård. Berätta för din mottagningsenhet så snart som möjligt om du har sådana behov.

När du flyttar från Migrationsverkets boende är det flera saker som du behöver göra:

  • Städa lägenheten som du flyttar ut från.
  • Ta med dina personliga saker. Du kan inte vara säker på att få tillbaka saker som du har lämnat kvar när du har flyttat. Kvarglömda eller kvarlämnade saker kan komma att slängas, skänkas eller lämnas till polisen som hittegods.
  • Lämna tillbaka nyckeln till Migrationsverkets personal.

När du flyttar från boendet sker resan ofta med tåg eller buss. Mängden bagage du kan ta med dig är begränsad. Kontakta Migrationsverkets personal för mer information om hur hanteringen av bagage vid flytt går till.

Frågor och svar – efter beslut

Du kan få ett uppehållstillstånd som gäller från det datum du blir beviljad tillståndet till den 4 mars 2023.

Ja, men du kan börja söka arbete först när du har blivit beviljad ett uppehållstillstånd.

Ja, personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Det innebär att de har rätt till skola för barn, vård som inte kan vänta, arbete och visst ekonomiskt stöd.

Du som beviljas tillstånd enligt massflyktsdirektivet får ett uppehållstillståndskort (UT-kort). På UT-kortet framgår det att du har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd, samt att du omfattas av LMA och har rätt att arbeta.

UT-kortet tillverkas åt dig efter att Migrationsverket har fattat beslut om uppehållstillstånd. Innan vi kan beställa kortet åt dig behöver du bli fotograferad och lämna fingeravtryck. Om du blev fotograferad och lämnade fingeravtryck i samband med att du ansökte om skydd eller boende behöver du inte göra något. Om du ansökte om skydd i e-tjänsten och inte har lämnat fingeravtryck och blivit fotograferad ännu måste du boka tid för att göra det.

Boka tid innan du besöker oss

När UT-kortet är klart kommer vi att skicka kortet till dig med post, eller kontakta dig och berätta var du kan hämta ditt kort. Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten Adressanmälan/Adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Blankett för att meddela din nya adress: Adressanmälan/adressändring (Mot93) Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nej, personer som fått tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet blir inte folkbokförda och har därmed inte rätt till ett personnummer.

Läs mer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När Migrationsverket har beslutat att du ska få ekonomiskt stöd kommer du att få ett bankkort och information om hur det fungerar. Vi skickar bankkortet till dig med post eller kontaktar dig och berättar var du kan hämta bankkortet.

Läs mer om ekonomiskt stöd från Migrationsverket

Ja, du får lämna Sverige och komma tillbaka så länge ditt uppehållstillstånd är giltigt. Du som har uppehållstillstånd i Sverige har rätt att resa fritt inom EU i upp till 90 dagar under en sexmånadersperiod.

Du kan förlora din rätt till bistånd enligt LMA (det vill säga boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket) om du lämnar Sverige, men om du återvänder till Sverige medan ditt tillstånd fortfarande är giltigt kan du ha rätt till bistånd enligt LMA igen. Om du behöver hjälp med boende när du kommer tillbaka finns det ingen garanti för att du får bo på samma ort där du tidigare bodde.

Nej, Migrationsverket återkallar inte ett uppehållstillstånd på grund av skydd enligt massflyktsdirektivet. Däremot kan du förlora din rätt till bistånd enligt LMA (det vill säga boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket) om du lämnar Sverige. Ditt uppehållstillstånd slutar att gälla om du flyttar till ett annat EU-land och ansöker om uppehållstillstånd där.

Ja, du kan resa upp till 90 dagar under en sexmånadersperiod inom EU utan att förlora ditt uppehållstillstånd. Däremot kan du förlora din rätt till LMA (det vill säga boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket) om du lämnar Sverige.

Det uppehållstillstånd som du får från svenska Migrationsverket ger dig bara rätt att bo i Sverige. Om du vill flytta till ett annat EU-land måste du registrera dig enligt massflyktsdirektivet i det landet. Om du får uppehållstillstånd i ett annat EU-land gäller inte ditt svenska tillstånd längre. Du kan bara ha tillstånd i ett land i taget.

Om du vill bo i Sverige måste du ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet hos svenska Migrationsverket.

Till dig som har kommit till Sverige före Ryss­lands inva­sion

Så länge ditt uppehållstillstånd gäller behöver du inte göra något. När ditt uppehållstillstånd är på väg att ta slut ska du ansöka om förlängning om du fortfarande har samma anledning till att vilja bo kvar i Sverige.

Om du inte uppfyller kraven för att ansöka om förlängt tillstånd, till exempel om dina studier eller ditt förhållande har tagit slut, men du inte kan återvända till Ukraina på grund av kriget, kan du ansöka om skydd. Om du kom till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare kan du ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Om du inte uppfyller kraven för att få skydd enligt massflyktsdirektivet, kan du istället ansöka om asyl. Besök närmaste ansökningsenhet om du vill ansöka om asyl.

Adresser och öppettider till Migrationsverkets kontor

Sidan senast uppdaterad: