Frågor och svar om massflyktsdirektivet för dig från Ukraina

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar som rör dig som har flytt från kriget i Ukraina.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Ansökan om förlängt skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet är nu stängd.

Migrationsverket räknar med att i princip alla som har ansökt om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet ska få beslut innan maj månad är slut.

Om du inte ansökte om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars, måste du ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt.

Du kan ansöka om skydd i samma e-tjänst som används av personer som nyligen har kommit till Sverige och vill ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången, men du kan också besöka Migrationsverket personligen. Det är viktigt att du ansöker så snart som möjligt.

Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

När du gjorde din ansökan i e-tjänsten fick du ett mejl med en bekräftelse som visar att du ansökte i tid. Mejlet innehåller namn på alla personer som du har ansökt för. Mejlet innehåller också ett kontrollnummer som du kan använda för att kontrollera om ni har fått ett beslut.

Varje person som du har ansökt för får också ett eget brev med bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot ansökan några dagar efter att ni har gjort ansökan. Brevet innehåller personens namn och beteckningsnummer, och information om att hen behåller sin rätt till boende och ekonomiskt stöd i väntan på ett nytt beslut. Det kan vara bra att ha om du behöver visa för en myndighet eller arbetsgivare att du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd i tid.

Ja, om du gjorde din ansökan och bokade tid i e-tjänsten för att förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har du ansökt i tid.

Ja, om du behöver ekonomiskt stöd kan du tala med din mottagningsenhet för att ansöka om ersättning för resekostnaden. Du kan boka tid på vilken ort du vill, men du kan bara få ekonomiskt stöd för att resa till den ort som ligger närmast där du bor.

Nej, tiden med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i Sverige kan inte leda till permanent uppehållstillstånd.

Massflyktsdirektivet kan bara ge tillfälligt skydd i max tre år och kan inte förlängas efter 4 mars 2025. Regeringen utreder vilka regler som ska gälla för dem som inte kan återvända till Ukraina efter det datumet. Vi kommer att kontakta personer som har skydd enligt massflyktsdirektivet och berätta hur de ska göra i god tid innan deras tillfälliga uppehållstillstånd slutar gälla.

Om regeringens beslut att fler personer ska kunna få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Beslutet innebär att fler personer än idag kommer att kunna få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Främst rör beslutet personer från Ukraina som sökte skydd i Sverige före den 30 oktober 2021, och därför hittills inte har omfattats av massflyktsdirektivet. De flesta av dessa vistas idag i Sverige som asylsökande. Även andra personer från Ukraina kan komma att beröras av beslutet om de befann sig lagligt i Sverige före den 22 december 2023 och ansöker om skydd.

Du som är asylsökande behöver inte göra någonting. Migrationsverket kommer att gå igenom din ansökan om asyl och bedöma om du omfattas av massflyktsdirektivet eller inte.

Om du omfattas av massflyktsdirektivet kommer du inom kort att få ett brev med ett beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och information om vad det innebär för dig.

Nej, du ska följa den information du får om att ansöka om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Regeringens beslut kan gälla dig som kommer från Ukraina men inte tidigare har omfattats av massflyktsdirektivet, till exempel därför att du kom till Sverige före 30 oktober 2021. Det krävs då att du befann dig lagligt i Sverige före 22 december 2023 och inte är dömd för ett brott som kan ge minst två års fängelse.

Du som är asylsökande eller har ansökt om verkställighetshinder behöver inte göra någonting. Migrationsverket kommer att gå igenom din ansökan och bedöma om du kan få skydd enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om vem som omfattas av massflyktsdirektivet

Under vissa omständigheter kan det räknas som laglig vistelse om man har ansökt om verkställighetshinder och beviljats en ny prövning. Migrationsverket analyserar just nu vad som gäller i detta fall och återkommer med mer information.

Alla som har ansökt om skydd kommer att få ett beslut om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet om de omfattas av massflyktsdirektivet.

Om du har individuella skyddsskäl kan du ansöka om att få en flyktingstatusförklaring, även om du redan har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Migrationsverket kommer då att utreda din ansökan på samma sätt som en ansökan om asyl. En individuell asylutredning kräver en personlig intervju och tar tid. Under tiden behåller du dina rättigheter enligt massflyktsdirektivet.

Det är viktigt att veta att om du får flyktingstatusförklaring så är utgångspunkten att du inte har för avsikt att återvända till Ukraina. Om du återvänder till Ukraina kan du förlora din flyktingstatus. Personer som har tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet kan besöka Ukraina utan att tillståndet påverkas.

Alla som har ansökt om skydd kommer att få ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet om de omfattas av det. Du som redan har ansökt om asyl behöver inte göra något. Migrationsverket kommer att gå igenom din ansökan och bedöma om du omfattas av massflyktsdirektivet.

Sedan kommer du att få ett brev med information om vad det skulle innebära att få en statusförklaring, och få svara på om du vill att Migrationsverket ska utreda din ansökan. Migrationsverket kommer då att utreda din ansökan på samma sätt som en ansökan om asyl. En individuell asylutredning kräver en personlig intervju och tar tid. Under tiden behåller du dina rättigheter enligt massflyktsdirektivet.

Ja, personer som varken omfattas av massflyktsdirektivet eller har individuella asylskäl kan utvisas till Ukraina.

Du kan ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet när ditt nuvarande tillstånd slutar gälla, eller i samband med att du får ett beslut om avslag på din ansökan om förlängning. Migrationsverket kommer då att pröva om du uppfyller kraven för massflyktsdirektivet.

Läs mer om vem som omfattas av massflyktsdirektivet

Massflyktsdirektivet – ansökan och regler

Vistas i Sverige i 90 dagar

Ukrainska medborgare med biometriska hemlandspass eller Schengenvisum har möjlighet att vistas i Sverige i 90 dagar och behöver inte kontakta Migrationsverket innan de 90 dagarna har passerat.

Massflyktsdirektivet

Massflyktsdirektivet innebär att du som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger dig möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

Asyl

Du som kommer från Ukraina kommer i första hand att få tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. En person som är i behov av skydd, men som inte uppfyller kraven för tillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om asyl. En ansökan om asyl prövas alltid individuellt.

Läs mer om hur du ansöker om asyl

Andra grunder för uppehållstillstånd

Andra grunder för att få bo i Sverige är till exempel uppehållstillstånd för arbete, studier eller för att bo med din familj i Sverige. Kraven för att få uppehållstillstånd ser olika ut beroende på vilket tillstånd du ansöker om. I de flesta fall behöver du befinna dig utanför Sverige för att beviljas uppehållstillståndet. Mer information om olika uppehållstillstånd finns under menyingången Privatpersoner här på vår webbplats.

Du som är medborgare i Ukraina, befinner dig i Sverige och har ett giltigt pass eller annan id-handling kan ansöka om tillstånd enligt massflyktsdirektivet på webben. Du som inte kan använda e‑tjänsten eller som behöver akut hjälp med mat och boende kan besöka oss.

Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

Nej, du måste befinna dig i Sverige för att kunna ansöka.

När du ansöker om tillstånd enligt massflyktsdirektivet måste du visa vem du är. Om du inte har ett pass eller nationellt id-kort kan du visa andra handlingar där din identitet framgår. Det kan till exempel vara körkort, födelsebevis, medborgarskapsbevis eller militärbok. Sådana handlingar kan hjälpa till att göra det sannolikt att du är en person som har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet.

Om din familjemedlem kan ta sig till Sverige och har ett biometriskt pass eller ett Schengenvisum har hen rätt att vistas här i upp till 90 dagar utan uppehållstillstånd.

Din familjemedlem har också möjlighet att ansöka om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

Om din familjemedlem inte har ett uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige kan hen i vissa fall ha rätt till uppehållstillstånd på anknytning till dig som bor i Sverige. Det finns inga särskilda regler för personer från Ukraina, utan här gäller samma regler för alla som ansöker om familjeanknytning.

Läs mer om reglerna för familjeanknytning

Om du har med dig din hund, katt eller annat sällskapsdjur från Ukraina behöver du ta reda på vilka regler som gäller för att ta in djuret till Sverige. Du kan läsa mer om vad som gäller på Jordbruksverkets webbplats. De har även information om husdjur på engelska och ukrainska.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej, Migrationsverket behåller inte ditt pass. Du behöver passet för att identifiera dig under din vistelse i Sverige.

Om du saknar egna pengar kan du få ekonomiskt stöd från Migrationsverket när du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet. Du måste lämna in din ansökan om ekonomiskt stöd personligen eller genom att skicka in en underskriven blankett till Migrationsverket.

Om du får ekonomiskt stöd från Migrationsverket är det viktigt att du berättar för Migrationsverket om din ekonomi förändras, till exempel om du får ett arbete, eller om du byter boende.

Läs mer om ekonomiskt stöd från Migrationsverket

Boende

Du som har uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet och behöver någonstans att bo ska besöka Migrationsverkets kontor för att få hjälp. Migrationsverket tar reda på vilken kommun som har plats åt dig och ger den kommunen i uppdrag att ordna en bostad åt dig. Kommunen har då en månad på sig att ordna en bostad. När det är klart får du information från Migrationsverket om var du ska bo. Under tiden vi väntar på att kommunen ska ordna en bostad åt dig får du bo på ett av Migrationsverkets tillfälliga boenden.

Efter beslut

Om du beviljas uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv gäller ditt tillstånd till den 4 mars 2025. Innan dess kommer du att få information om vad du ska göra när ditt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet slutar gälla.

Om säkerhetsläget i Ukraina förbättras så mycket att EU beslutar att massflyktsdirektivet ska upphöra före 4 mars 2025, kommer Migrationsverket att återkalla ditt tillstånd. Om det händer kommer du att få information om det innan tillståndet slutar gälla.

Ja, personer som har fyllt 16 har rätt att arbeta från den dagen som de har fått beslut om skydd enligt massflyktsdirektivet. Meddela Migrationsverket om du börjar arbeta, eftersom det kan påverka din rätt till ekonomiskt stöd.

Vissa kommuner erbjuder sfi (svenska för invandrare) för dig från Ukraina. Ta kontakt med den kommun du bor i för att ta reda på om de erbjuder sfi.

Mer information finns på Skolverkets webbplats: Rätt till sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Det innebär att de har rätt till skola för barn, vård som inte kan vänta, arbete och visst ekonomiskt stöd.

Du som beviljas tillstånd enligt massflyktsdirektivet får ett uppehållstillståndskort (UT-kort). På UT-kortet framgår det att du har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd.

UT-kortet tillverkas åt dig efter att Migrationsverket har fattat beslut om uppehållstillstånd. Innan vi kan beställa kortet åt dig behöver du bli fotograferad och lämna fingeravtryck. Om du blev fotograferad och lämnade fingeravtryck i samband med att du ansökte om skydd eller boende behöver du inte göra något. Om du ansökte om skydd i e‑tjänsten och inte har lämnat fingeravtryck och blivit fotograferad ännu måste du boka tid för att göra det.

Boka tid innan du besöker oss

När UT-kortet är klart kommer vi att skicka kortet till dig med post, eller kontakta dig och berätta var du kan hämta ditt kort. Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten Adressanmälan eller adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Blankett för att meddela din nya adress: Adressanmälan eller adressändring (Mot93) Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nej, personer som fått tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet blir inte folkbokförda och har därmed inte rätt till ett personnummer. Det finns dock undantag, till exempel om du är partner till en EES-medborgare som är folkbokförd i Sverige, eller om du blev folkbokförd på grund av att du hade ett annat uppehållstillstånd innan massflyktsdirektivet var aktuellt.

Om du blir folkbokförd har du inte längre rätt till ekonomiskt stöd och boende från Migrationsverket.

Om du tidigare har varit folkbokförd men har lämnat Sverige för en period längre än sex månader, och Skatteverket har registrerat dig som utrest, så är du inte längre folkbokförd. Om du kommer tillbaka till Sverige har du rätt till ekonomiskt stöd och boende från Migrationsverket så länge som du inte blir folkbokförd igen.

När Migrationsverket har beslutat att du ska få ekonomiskt stöd kommer du att få ett bankkort och information om hur det fungerar. Vi skickar bankkortet till dig med post eller kontaktar dig och berättar var du kan hämta bankkortet.

Läs mer om ekonomiskt stöd från Migrationsverket

Ja, du får lämna Sverige och komma tillbaka så länge ditt uppehållstillstånd är giltigt. Du som har uppehållstillstånd i Sverige har rätt att resa fritt inom EU i upp till 90 dagar under en sexmånadersperiod.

Du kan förlora din rätt till bistånd enligt LMA (det vill säga boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket) om du lämnar Sverige, men om du återvänder till Sverige medan ditt tillstånd fortfarande är giltigt kan du ha rätt till bistånd enligt LMA igen. Om du behöver hjälp med boende när du kommer tillbaka finns det ingen garanti för att du får bo på samma ort där du tidigare bodde.

Nej, Migrationsverket återkallar inte ditt uppehållstillstånd om du reser tillbaka till Ukraina. Din rätt till ekonomiskt stöd och boende slutar dock att gälla när du lämnar Sverige. Om du behöver komma tillbaka till Sverige kan du ansöka om boende och ekonomiskt stöd igen.

Nej, Migrationsverket återkallar inte ditt uppehållstillstånd om du flyttar från Sverige, men du har bara rätt till stöd enligt massflyktsdirektivet i ett land i taget. Om du flyttar till ett annat EU-land och ansöker om uppehållstillstånd där kommer Migrationsverket att få veta det och stoppar då din rätt till boende och ekonomiskt stöd i Sverige.

Ja, du kan resa upp till 90 dagar under en sexmånadersperiod inom EU utan att förlora ditt uppehållstillstånd. Däremot kan du förlora din rätt till LMA (det vill säga boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket) om du lämnar Sverige.

Det uppehållstillstånd som du får från svenska Migrationsverket ger dig bara rätt att bo i Sverige. Om du vill flytta till ett annat EU-land måste du registrera dig enligt massflyktsdirektivet i det landet.

Alla EU-länder delar information om personer som får skydd enligt massflyktsdirektivet i en gemensam databas. Om du får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i ett annat EU-land kommer Migrationsverket att få information om det och vi stoppar då ditt boende och ekonomiska stöd.

Ditt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet i ett EU-land gäller inte automatiskt i andra EU-länder. Olika EU-länder kan ha lite olika regler om vem som kan få skydd enligt massflyktsdirektivet. Om du vill bo i Sverige måste du ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet hos svenska Migrationsverket.

Läs om vem som kan få skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige

Om du får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet i Sverige kommer Migrationsverket att ladda upp dina personuppgifter i en EU-gemensam databas. Myndigheterna i det land där du fick skydd först kommer att få information om att du har fått uppehållstillstånd i Sverige, och kommer då att stoppa sitt stöd till dig.

Nej, du som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan inte få resebidrag eller annan hjälp från Migrationsverket för att flytta tillbaka hem till Ukraina.

Sidan senast uppdaterad: