Förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Du som har skydd enligt massflyktsdirektivet och vill stanna i Sverige skulle ansöka om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars 2024. Du som har ansökt om förlängt skydd i tid behåller din rätt till boende och ekonomiskt stöd medan du väntar på ett nytt beslut.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet är nu stängd.

Du som inte har ansökt om förläng­ning

Om du inte ansökte om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars, men vill stanna i Sverige, måste du ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet, och boende och ekonomiskt stöd, på nytt.

Migrationsverket börjar nu stoppa boende och ekonomiskt stöd för de personer som inte har ansökt om förlängt skydd i tid. Det är därför viktigt att du ansöker om skydd igen så snart som möjligt om du vill stanna i Sverige. Du har inte rätt att arbeta förrän du har fått ett nytt beslut.

Du kan använda e-tjänsten som finns för att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången, men du kan också besöka Migrationsverket.

Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

Du som har ansökt om förläng­ning

Du som har ansökt om förlängt skydd behåller alla de rättigheter som massflyktsdirektivet ger dig, inklusive rätten till ekonomiskt stöd och boende, samt rätten att arbeta. Din ansökan är komplett och Migrationsverket kan fatta beslut om du har bokat tid och skickat in din ansökan i e-tjänsten för att förlänga uppehållstillstånd, även om ditt bokade besök för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad sker efter 4 mars.

När du ansökte om förlängning fick du ett mejl med en bekräftelse som visar att du har ansökt i tid. Mejlet innehåller namn på alla personer som du har ansökt för. Du fick också ett mejl med bekräftelse på bokad tid för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck. Det är viktigt att alla som du har ansökt om förlängt tillstånd för kommer till den bokade tiden. Kontakta din mottagningsenhet om du behöver ekonomiskt stöd för resan till Migrationsverket. Observera att din ansökan är klar i tid även om du har fått en tid för besök senare än 4 mars.

Varje person som du har ansökt för får också ett eget brev med bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot ansökan några dagar efter att ni har gjort ansökan. Brevet innehåller personens namn och beteckningsnummer, och information om att hen behåller sin rätt till boende och ekonomiskt stöd i väntan på ett nytt beslut. Det kan vara bra att ha om du behöver visa för en myndighet eller arbetsgivare att du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd i tid.

Efter beslut

När vi har fattat beslut skickar vi det till dig med posten.

Om du får förlängt uppehållstillstånd behöver du ett nytt uppehållstillståndskort som bevis på din rätt att bo i Sverige. När du har lämnat fingeravtryck och blivit fotograferad kommer vi att tillverka uppehållstillståndskortet och skicka det till dig med post.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten Adressanmälan eller adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Blanketten Adressanmälan eller adressändring, nummer Mot93 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blan­ketten Adres­san­mälan eller adres­sänd­ring (Mot93)

Boende, ekono­miskt stöd och annan hjälp

Du som har, eller har ansökt om, skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Du har också rätt till visst annat stöd från det svenska samhället, till exempel skola för barn och viss sjukvård.

Du kan när som helst kontakta Migrationsverket och berätta om du behöver hjälp, även om du tidigare har ordnat ditt boende eller din försörjning själv. Om du har lämnat Sverige men kommit tillbaka är det viktigt att Migrationsverket får reda på att du åter befinner dig i Sverige, så att du kan få det stöd som du har rätt till.

Läs mer om boende

Läs mer om ekonomiskt stöd

Vanliga frågor och svar om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet

Sidan senast uppdaterad: