Förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Du som har skydd enligt massflyktsdirektivet och vill stanna i Sverige ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars 2023.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Du kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet för dig och dina familjemedlemmar som är i Sverige. Ansökan ska göras i e‑tjänsten, som är öppen från 1 februari till 4 mars 2023. Det tar bara några minuter att fylla i ansökan. Du behöver inte bifoga några dokument eller passkopior. Du behöver inte ha giltiga identitetshandlingar för att få förlängt uppehållstillstånd.

En ansökan per familj

Du kan ansöka för dig själv, två vuxna medsökande familjemedlemmar och upp till tio barn under 18 år som du är vårdnadshavare för. Barn kan bara vara medsökande till sina egna vårdnadshavare. Barn utan vårdnadshavare kan använda e‑tjänsten själva, och god man behöver inte bekräfta ansökan.

Exempel på uppehållstillståndskort med bild och uppgifter om en person

Beteckningsnumret är inringat på bilden.

Du måste uppge beteckningsnummer för alla personer som du ansöker för. Du hittar beteckningsnumret på uppehållstillståndskortet eller i övre högra hörnet på beslutet från Migrationsverket.

Efter att du har gjort en ansökan i e‑tjänsten måste alla familjemedlemmar besöka Migrationsverket personligen för att bli fotograferade och lämna fingeravtryck till sina nya uppehållstillståndskort. Du bokar tid för besöket i e‑tjänsten i samband med att du gör ansökan. Besöket kan ske från 6 februari till 5 maj.

Krav för att använda e‑tjänsten

För att kunna använda e‑tjänsten och ansöka om förlängt uppehållstillstånd behöver du ha

  • en mejladress
  • en mobiltelefon
  • beteckningsnummer för alla personer som du ska ansöka för.

Så loggar du in i e‑tjänsten

Du behöver inte e-legitimation för att använda e-tjänsten.

För att använda e-tjänsten behöver du ett konto. När du har klickat på knappen Ansök/Apply, ska du klicka på knappen Användarnamn och lösenord/Username and password.

Om du ansökte om ditt första uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats förra året kan du använda samma mejladress och lösenord som då.

Om du inte har ett konto sedan tidigare ska du klicka på länken Skapa nytt konto/Create new account och fylla i dina uppgifter.

Ansök innan ditt uppe­hålls­till­stånd slutar gälla

Det är viktigt att ansöka om förlängt uppehållstillstånd i tid, det vill säga senast 4 mars 2023. Om du inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid måste du ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt. Om du ansöker för sent får du inte arbeta igen förrän du har fått ett nytt beslut.

Efter att du har skickat din ansökan

När du har gjort din ansökan får du ett mejl med en bekräftelse som visar att du har ansökt i tid. Mejlet innehåller namn på alla personer som du har ansökt för. Mejlet innehåller också ett kontrollnummer som du kan använda för att kontrollera om ni har fått ett beslut.

Kontrollera om du har fått beslut på din ansökan

Du får också ett mejl med bekräftelse på bokad tid för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck. Det är viktigt att alla som du har ansökt om förlängt tillstånd för kommer till den bokade tiden. Kontakta din mottagningsenhet om du behöver ekonomiskt stöd för resan till Migrationsverket.

Varje person som du har ansökt för kommer också att få ett eget kvitto på att Migrationsverket har tagit emot ansökan. Kvittot kommer med posten några dagar efter att ni har gjort ansökan. Kvittot innehåller namn och beteckningsnummer och kan vara bra att ha om du behöver visa för en myndighet eller arbetsgivare att du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd i tid.

Efter beslut

När vi har fattat beslut skickar vi det till dig med posten.

Om du får förlängt uppehållstillstånd behöver du ett nytt uppehållstillståndskort som bevis på din rätt att bo i Sverige. När du har lämnat fingeravtryck och blivit fotograferad kommer vi att tillverka uppehållstillståndskortet och skicka det till dig med post.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten "Adressanmälan/Adressändring (Mot93)" till närmaste mottagningsenhet.

Blanketten Adressanmälan/Adressändring, nummer Mot93 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blan­ketten Adres­san­mälan/​Adres­sänd­ring (Mot93)

Boende, ekono­miskt stöd och annan hjälp

Du som har, eller har ansökt om, skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Du har också rätt till visst annat stöd från det svenska samhället, till exempel skola för barn och viss sjukvård.

Du kan när som helst kontakta Migrationsverket och berätta om du behöver hjälp, även om du tidigare har ordnat ditt boende eller din försörjning själv. Om du har lämnat Sverige men kommit tillbaka är det viktigt att Migrationsverket får reda på att du åter befinner dig i Sverige, så att du kan få det stöd som du har rätt till.

Läs mer om boende

Läs mer om ekonomiskt stöd

Vanliga frågor och svar om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet

Sidan senast uppdaterad: