Förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Du som har skydd enligt massflyktsdirektivet och vill stanna i Sverige ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars 2024. Du som ansöker om förlängt skydd i tid behåller din rätt till boende och ekonomiskt stöd medan du väntar på ett nytt beslut.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Du kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet för dig och dina familjemedlemmar som är i Sverige. Ansökan ska göras i e‑tjänsten, som öppnar i början av 2024. I e-tjänsten ska du också boka tid för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till ditt nya uppehållstillståndskort.

Det tar bara några minuter att fylla i ansökan. Du behöver inte bifoga några dokument eller passkopior. Du behöver inte ha giltiga identitetshandlingar för att få förlängt uppehållstillstånd.

Du som har ansökt om förlängt skydd i e-tjänsten senast 4 mars behåller alla de rättigheter som massflyktsdirektivet ger dig, inklusive rätten till ekonomiskt stöd och boende, samt rätten att arbeta.

Din ansökan är komplett och Migrationsverket kan fatta beslut när du har bokat tid och skickat in din ansökan även om ditt bokade besök för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad sker efter 4 mars.

En ansökan per familj

Du kan ansöka för dig själv, två vuxna medsökande familjemedlemmar och upp till tio barn under 18 år som du är vårdnadshavare för. Barn kan bara vara medsökande till sina egna vårdnadshavare. Barn utan vårdnadshavare kan använda e‑tjänsten själva, och god man behöver inte bekräfta ansökan.

Exempel på uppehållstillståndskort med bild och uppgifter om en personFörstora bilden

Beteckningsnumret är inringat på bilden.

Du måste uppge beteckningsnummer för alla personer som du ansöker för. Du hittar beteckningsnumret på uppehållstillståndskortet eller i övre högra hörnet på beslutet från Migrationsverket.

Efter att du har gjort en ansökan i e‑tjänsten måste alla familjemedlemmar besöka Migrationsverket personligen för att bli fotograferade och lämna fingeravtryck till sina nya uppehållstillståndskort. Du bokar tid för besöket i e‑tjänsten i samband med att du gör ansökan.

Krav för att använda e‑tjänsten

För att kunna använda e‑tjänsten och ansöka om förlängt uppehållstillstånd behöver du ha

  • en mejladress
  • ett mobiltelefonnummer
  • beteckningsnummer för alla personer som du ska ansöka för.

Så loggar du in i e‑tjänsten

Du behöver inte e-legitimation för att använda e-tjänsten.

För att använda e-tjänsten behöver du ett konto. När du har klickat på knappen Ansök/Apply, ska du klicka på knappen Användarnamn och lösenord/Username and password under rubriken Konto/Account.

Om du inte har ett konto sedan tidigare ska du klicka på länken Skapa nytt konto/Create new account och fylla i dina uppgifter.

Du loggar in i kontot med ett användarnamn (din mejladress) och ett lösenord, samt en kod som skickas till ditt mobiltelefonnummer varje gång som du vill logga in.

Om du har ansökt enligt massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats tidigare har du redan ett konto och kan logga in genom att använda samma användarnamn (din mejladress), lösenord och mobiltelefonnummer som då. Om du inte har kvar samma mobiltelefonnummer som då behöver du antingen kontakta Migrationsverket för att ändra ditt telefonnummer, eller skapa ett nytt konto. Du kan inte skapa ett nytt konto med samma mejladress eller mobiltelefonnummer som du redan har använt.

För att ändra ditt telefonnummer, ring Migrationsverket på telefonnummer 0771‑235 235, tryck 1 för kontaktcenter, och sedan 7 för teknisk support. Du kan ringa måndag–fredag 09.00–15.00.

Ansökan öppnar i början av 2024.

Ansök innan ditt uppe­hålls­till­stånd slutar gälla

Alla som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som slutar gälla 4 mars 2024 måste ansöka om förlängt skydd senast det datumet. Det är viktigt att ansöka om förlängt uppehållstillstånd i tid. Om du skickar in din ansökan i e-tjänsten senast 4 mars har du ansökt i tid, även om du har fått en tid för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck senare. Du som ansöker om förlängt skydd i tid behåller din rätt till boende och ekonomiskt stöd medan du väntar ett nytt beslut.

Om du inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid måste du ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt. Om du ansöker för sent får du inte arbeta igen förrän du har fått ett nytt beslut.

Efter att du har skickat din ansökan

När du har gjort din ansökan i e-tjänsten senast 4 mars får du ett mejl med en bekräftelse som visar att du har ansökt i tid. Mejlet innehåller namn på alla personer som du har ansökt för. Mejlet innehåller också ett kontrollnummer som du kan använda för att kontrollera om ni har fått ett beslut.

Kontrollera om du har fått beslut på din ansökan

Du får också ett mejl med bekräftelse på bokad tid för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck. Det är viktigt att alla som du har ansökt om förlängt tillstånd för kommer till den bokade tiden. Kontakta din mottagningsenhet om du behöver ekonomiskt stöd för resan till Migrationsverket. Observera att din ansökan är klar i tid även om du har fått en tid för besök senare än 4 mars.

Varje person som du har ansökt för kommer också att få ett eget brev med bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot ansökan några dagar efter att ni har gjort ansökan. Brevet innehåller personens namn och beteckningsnummer, och information om att hen behåller sin rätt till boende och ekonomiskt stöd i väntan på ett nytt beslut. Det kan vara bra att ha om du behöver visa för en myndighet eller arbetsgivare att du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd i tid.

Efter beslut

När vi har fattat beslut skickar vi det till dig med posten.

Om du får förlängt uppehållstillstånd behöver du ett nytt uppehållstillståndskort som bevis på din rätt att bo i Sverige. När du har lämnat fingeravtryck och blivit fotograferad kommer vi att tillverka uppehållstillståndskortet och skicka det till dig med post.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten Adressanmälan eller adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Adressanmälan eller adressändring, blankett Mot93 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blan­ketten Adres­san­mälan eller adres­sänd­ring (Mot93)

Boende, ekono­miskt stöd och annan hjälp

Du som har, eller har ansökt om, skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Du har också rätt till visst annat stöd från det svenska samhället, till exempel skola för barn och viss sjukvård.

Du kan när som helst kontakta Migrationsverket och berätta om du behöver hjälp, även om du tidigare har ordnat ditt boende eller din försörjning själv. Om du har lämnat Sverige men kommit tillbaka är det viktigt att Migrationsverket får reda på att du åter befinner dig i Sverige, så att du kan få det stöd som du har rätt till.

Läs mer om boende

Läs mer om ekonomiskt stöd

Vanliga frågor och svar om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet

Sidan senast uppdaterad: