Uppehållstillståndskort

Du som får uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort som är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige. Kortet har ett datachip som innehåller dina fingeravtryck och foto på dig. Du ska alltid ha ditt uppehållstillståndskort med dig vid kontakter med till exempel myndigheter och sjukvården.

Bli fotograferad och lämna fingeravtryck

Alla som ska få ett uppehållstillståndskort ska fotograferas. Barn under sex år behöver inte lämna fingeravtryck. De som av fysiska skäl inte kan, till exempel om de har permanenta skador på fingrarna, behöver inte heller lämna fingeravtryck.

Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip och sparas ingen annanstans. Därför behöver du bli fotograferad på nytt och lämna nya fingeravtryck varje gång du behöver ett nytt uppehållstillståndskort. Det kostar ingenting att få ett uppehållstillståndskort utöver ansökningsavgiften för tillståndet.

Om du är utanför Sverige

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt, om du inte gjorde detta i samband med att du visade upp ditt pass. Du behöver bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom uppgifterna inte kan sparas.

Det är inte alla ambassader som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Läs mer på ambassadens eller generalkonsulatets webbplats före ditt besök.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige ska bli fotograferad och lämna fingeravtryck i Sverige. Du ska besöka Migrationsverket så snart som möjligt efter det att du har fått uppehållstillstånd och kommit till Sverige.

Om du är i Sverige

Om du ska förlänga ett tillstånd i Sverige eller om du behöver ett nytt uppehållstillståndskort ska du besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck, om du inte redan har gjort det i samband med att du blev uppmanad att visa ditt pass. Det gäller också dig som söker skydd i Sverige och inte har något tillstånd här.

När du besöker Migrationsverket ska du ta med ditt pass. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige. Det är därför viktigt att du kan uppge din adress i Sverige när du besöker Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck

Adresser och öppettider till Migrationsverket

Om du har bytt adress

Om ditt uppehållstillståndskort ska skickas hem till dig behöver vi din adress. Om du har flyttat kan du uppge din nya adress vid besöket. Kom ihåg att berätta om du bor hos någon annan och har en c/o-adress.

När uppe­hålls­till­stånds­kortet är klart

Du som har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på en ambassad eller generalkonsulat kommer att få kortet av dem. Fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de skickar det till dig eller om du ska hämta det. När du har fått beslutet om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor att tillverka kortet och skicka det till ambassaden eller generalkonsulatet.

Om du har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på Migrationsverket kommer ditt kort att skickas hem till dig inom en-två veckor.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast sex veckor innan uppehållstillståndet börjar gälla.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Uppehållstillståndskort

Uppgifter som kortet innehåller

Uppehållstillståndskortet innehåller bland annat uppgifter om vilken typ av tillstånd du har fått och hur länge ditt kort gäller. Dina individuppgifter finns också med på kortet. På baksidan av vissa kort står texten ”Får arbeta” med. Det gäller i de fall det inte direkt av ditt beslut framgår att du har rätt att arbeta, som till exempel för dig som har fått permanent uppehållstillstånd. Om du däremot har fått arbetstillstånd i Sverige så står det i beslutet att du har fått arbetstillstånd och därför kommer ditt kort inte att ha texten ”Får arbeta” på baksidan. För barn kommer texten att finnas med på kortet från och med 16 års ålder.

Kontrollera uppgifterna på ditt kort

Kontrollera alltid att namnet på ditt uppehållstillståndskort är samma som namnet i ditt pass. Om det står fel namn på ditt kort ska du besöka Migrationsverket eller ambassaden för att få ett nytt. Ta i så fall med dig ditt pass.

Om du byter namn ska du först kontakta Skatteverket som har hand om folkbokföringen för att registrera ditt nya namn. Sen ska du besöka Migrationsverket för att få ett nytt uppehållstillståndskort.

När du ska resa 

När du reser ska du visa uppehållstillståndskortet tillsammans med ditt pass. Med pass och uppehållstillståndskort kan du resa in i och röra dig fritt inom Schengenområdet i 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Om du reser till ett land utanför Schengen kan du behöva visum.

Uppehållstillståndskortet kan inte användas som identitetshandling eller resehandling.

Kortets giltig­hetstid

Ett uppehållstillståndskort för permanent uppehållstillstånd gäller i tre år, men om du har ett tillstånd som varaktigt bosatt i EU gäller ditt uppehållstillståndskort i fem år. Fem års giltighetstid gäller också uppehållstillståndskort som är utfärdade innan 1 januari 2022.

Du får ett nytt uppehållstillståndskort varje gång du får nytt eller förlängt uppehållstillstånd. När du behöver ett nytt uppehållstillståndskort ska du bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck igen. Ta alltid med ditt gamla uppehållstillståndskort när du kommer till Migrationsverket för att få ett nytt kort.

Om du förlorar kortet

Om du tappar bort ditt uppehållstillståndskort eller om det blir stulet ska du först anmäla det till polisen. Sedan ska du besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck för ett nytt kort. Ta med dig en kopia av polisanmälan som du har fått på posten eller på polisstationen.

Om du inte har fått ditt kort

Har du väntat länge på att få ditt uppehållstillståndskort? Det kan bero på att ditt kort har skickats tillbaka till Migrationsverket. Det kan hända om Migrationsverket har fel adress till dig. Kontakta Migrationsverket om du har frågor kring detta.

Kontaktuppgifter till Migrationsverket

Sidan senast uppdaterad: