Kaarka oggolaanshaha daganaanshaha

Uppehållstillståndskort – somaliska

Haddii lagu siiyay oggolaanshaha daganaanshaha waxaad sidoo kale heleysaa kaarka oggolaanshaha daganaanshaha sida cadeynta in laguu ogolaaday in aad ku noolaatid Sweden. Kaarka wuxuu leeyahay jibka-kumbiyuutarka ee wata farahaaga iyo sawirkaaga. Waxaad marwalba u baahantahay in aad wadatid kaarkaaga oggolaanshaha ogolaanshaha marka aad aadeysid wakaaladaha dowlada ama adeegyada daryeelka caafimaadka.

Lagaa qaaday sawirkaaga iyo farahaaga lagaa qaaday

Qof walba ee helayo kaarka ruqsada daganaanshaha waa in la sawiraa. Carruurta ka hooseeya da'da lix looma baahno in laga qaado farahooda. Qof walba aan fara laga qaadi karin sabab la xiriirto sababaha jirka, sida dhaawacyada faraha oo joogta ah, looma baahno in farahooda la qaado.

Farahaaga iyo sawirka waxaa kaliya oo lagu keydiyaa jibka-kaarka, ama ahanmeel kale. Sababta ah in markale lagu sawiro, iyo farahaaga markale la qaado, waqti walba ee aad u baahantahay kaar cusub oo oggolaanshaha daganaansho ah in laguu sameeyo. Ma jiraan waa dalacaad kharash ah sameynta kaararka oggolaanshaha ah aan ka aheyn qidmada codsiga ruqsada.

Haddii aad joogtid meel kabaxsan Sweden

Adiga oo dooni fiiso sidaa Iswiidhan booqasho ugu imaatid waxaa tagi safaarada iswiidhan sidii sawir faro iyo weji lagaaga qaado, sida ugu dhaqsaha badan, waa haddii arrintan la suubin markii aad baasaboorkaada tusineysay. Adiga waa in sawir faro iyo weji lagaa qaado haddii xita aad horey u haaysatay kaarka ruqsadda degnaanshada maadaama sawirka faraha iyo wejiga aanan la keydineen.

Safaaradaha qaarkood suurtagal uma ahan iney kaa qaadan sawir faro iyo weji. Warbixin ka akhriso bogga internetka safaarada inta aadan booqasho ugu tagin.

Wadamada ee muwaadanniintooda u baahan fiiso ay ugu safraan Sweden (oo af ingiriis) External link, opens in new window.

Hel safaarada ama qunsulka guud ee kuu dhow adiga Swedenabroad.se (oo af ingiriis) External link, opens in new window.

Haddii aadan u baahneyn fiiso aad ugu safartid Sweden, waxaa sawir iyo faro lagaa qaadayaa Sweden. Waa in aad booqataaWakaalada Socdaalka sida ugu dhaqsiha badan oo suurtogallka ah kadib markaad heshid oggolaanshaha daganaanshaha iyo imaanshaha Sweden.

Haddii aad joogtid Sweden

Haddii aad dooneysid inaa dheereysatid ruqsada joogtida Iswiidhan ama aad u baahantahay kaar cusub oo ruqsada degnaanshada Iswiidhan waa inaa imaatid xafiiska Hey’adda socdaalka [Migrationsverket] sidii lagaaga qaado sawir faro iyo weji, waa haddii horey laguugu amrin inaa baasaboorkaada tustid shaqaalahaada.

Marka aad imaneysid xafiiska Hey’adda socdaalka waxaa horey usoo qaadan baasaboorkaada. Markii kaarka ruqsada degnaanshada laguu diyaarsho waxaa laguugu soo diri ciwaanka aad Iswiidhan ku leedahay. Sidaas daraadeed waa muhiim inaa Hey’adda socdaalka siisid ciwaanka aad Iswiidhan ku leedahay marka sawirka faraha iyo wejiga lagaa qaadi.

Balan ka sameyso Wakaalada Socdaalka ee ah in canugaaga sawir iyo faro laga qaado (oo af ingiriis)

Meesha nalaka helo inaga (oo af ingiriis)

Haddii aad badeshid ciwaan­kaaga

Haddii aad rabtid in laguugu soo diro kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha gurigaaga waxaan u baahannahay ciwaankaaga. Haddii aad guurtay waxaad sheegi kartaa ciwaankaaga cusub marka aad booqatid Wakaalada Socdaalka. Xasuuso in aad noo sheegtid haddii aad qof kale la nooshahay iyo leeyahay ciwaan laga helo.


Goortii kaarka ruqsada daga­naans­haha uu diyaar yahay

Haddii lagu sawiray oofaro lagaa qaaday safaarada ama qunsulka guud waxaad ka heleysaa kaarkaaga iyaga. Weydii safaarada ama qunsulka haddii ay adiga kuu soo dirayaan ama haddii ay tahay in aad ka soo qaadatid. Markii aad heshid go'aanka laguugu siinayo oggolaanshaha daganaanshaha waxay qaadan kartaa ilaa afar isbuuc in lagu sameeyo kaarka iyo loo soo dirto safaarada ama qunsulka guud.

Haddii lagu sawiray oo ay Hey’adda laanta socdaalku faro kaa qaaday, waxa kaarka laguugu soo dirayaa gurigaaga hal ilaa laba todobaad gudahood.

Kaarka sharciga daganaanshaha waxaa la bixin doonaa marka go'aanka la gaaro, laakiin ugu horrayn lix toddobaad ka hor inta uusan ogolaanshaha joogitaanka bilaabin shaqada.

Suurtogal ma ahan in la dadajiyo sameynta ama gaarsiinta kaarka.

Uppehållstillståndskort.

Xogta wadata kaarka

Kaarka oggolaanshaha daganaanshaha waxay wadataa macluumaadka ku saabsan nooca ruqsada aad haysatid iyo inta kaarkaaga uu shaqeynayo, ee ka mid ah waxyaabaha kale. Xogtaada gaarka ah sidoo kale waxay ku jirtaa kaarka. Gadaasha qaar kamid ah kaararka waa qoraalka “Loo ogolaaday shaqada” (“Får arbeta”). Tani waa goortii go'aanka aad heshid uusan si toos ah u tilmaamin in aad xaq uleedahay in aad shaqeysid, sida goortii lagu siiyay oggolaanshaha a daganaanshaha joogtada ah. Laakiin waxaa lagaa siiyay ruqsada shaqada Sweden si aad ugu bilowdid, go'aanka wuxuu sheegi doonaa in aad leedahaya oggolaanshaha shaqada, iyo sidaas darteed kaarkaaga uma baahno qoraalka “Loo ogolaaday shaqada” ee gadaasha ah. Carruurta, qoraalka waxaa ku jira (halka ay khuseyso) ka bilow waqtiga ay gaareen 16.

Hubi maclu­u­maadka kaarka ku qoran

Marwalba hubi magaca ku qoran karaka oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah in uu la mid yahay sida magaca baasaboorkaaga. Haddii kaarkaaga uu leeyahay magac qaldan waa in aad booqataa Wakaalada Socdaalka ama safaarada si markaas aad u heshid mid cusub. Horay u qaado baasaboorkaaga.

Haddii aad badeshid magacaaga waxaad marka koowaad u baahantahay in aad la xiriirtid Wakaalada Socdaalka, taas oo masuul ka ah diiwaanka bulshadda, si markaas loo diiwaangeliyo magacaaga. Kadib waa in aad booqataa Wakaalada Socdaalka si markaas loo helo kaarka oggolaanshaha daganaanshaha cusub.

Markaad safar u baxayso

Markaad safar u baxayso waa inaad tustaa kaarkaaga sharciga deggenaanshaha iyo baasaboorkaaga. Baasaboorka iyo kaarka sharciga deggenaanshaha waxaad si xor ah u geli kartaa oo aad ugu safri kartaa gudaha waddamaha Schengenka 90 maalmood muddo 180-maalmood ah. Haddii aad u safrayso waddan ka baxsan waddamada Schengenka waxaa laga yaabaa inaad u baahato fiisaha.

Kaarka sharciga deggenaanshaha looma isticmaali karo dukumenti aqoonsi ama dukumenti lagu safro.

Wakhtiga kaarku ansaxaha yahay

Kaarka sharciga deggenaanshaha ee sharciga deggenaanshada joogtada ah wuxuu shaqeeyaa saddex sano, laakiin haddii aad haysato oggolaansho rasmi ah oo ah aad deggen tahay mid ka mid ah wadamada Midowga Yurub, kaarkaaga deggenaanshuhu wuxuu shaqaynayaa shan sano. Muddada ansaxnimada shanta sano ah waxay sidoo kale khuseysaa kaararka sharciyada deggenaanshaha ee la bixiyay ka hor 1 Janaayo 2022.

Mar kasta oo aad hesho kaarka sharciga deggenaanshaha oo cusub ama la dheereeyey waxaad heli doontaa kaarka sharciga deggenaanshaha oo cusub. Marka aad u baahato kaarka sharciga deggenaanshaha ee cusub waa lagu sawiri doonaa oo mar kale ayaa haddan faraha lagaa qaadayaa. Markasta soo qaado kaarkaagii hore ee sharciga deggenaanshaha marka aad u imanayso Hey'adda laanta socdaalka si aad u hesho kaar cusub

Haddii uu kaa lumo kaarka

Haddii uu kaa lumo kaarka oggolaanshaha daganaanshaha, ama haddii la xado, waa in marka koowaad ku wargelisaa midaan booliska. Kadib waa in aad soo booqataa Wakaalada Socdaalka si markaas laguu sawiro oo faro lagaaga qaado kaarka cusub. Qaado koobiga warbixinta booliska ee ay ku siiyeen booliska, midkood marka aad sameysid warbixinta ama markaas kadib oo boosto ahaan.

Haddii aadan helin kaar­kaaga

Aad sugeysay muddo dheer kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha? Sababta waxay noqon kartaa in kaarka lagu celiyay Wakaalada Socdaalka. Tani waxay dhici kartaa haddii Wakaalada Socdaalka ay haystaan ciwaan qaldan ee adiga ah.

La xiriir Wakaalada Socdaalka haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan midaan (oo af ingiriis)

Last updated: