För dig som är barn och har sökt skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

De här sidorna är till för dig som är barn och som har kommit till Sverige för att ansöka om skydd här enligt massflyktsdirektivet. Sidorna kan även användas av dig som vill veta mer om vad som gäller för barn som har ansökt om den typen av skydd.

EU-logotyp