Arbete, skola och sjukvård

Du har rätt att arbeta när du har fått beslut om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Dina barn har rätt att gå i skolan och ni har rätt till sjukvård så snart ni har ansökt om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Rätt att arbeta

Du som är 16 år eller äldre har rätt att arbeta när du har fått beslut om uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet. Du kan vända dig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta ett arbete.

Hitta arbete på www.arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du hittar ett arbete måste du registrera dig hos Skatteverket för att betala skatt. Du eller din arbetsgivare ska skicka en anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket. Om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan du börja arbeta även om Skatteverket inte hunnit fattat beslut om preliminär A-skatt.

Läs mer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skola för barn

Barn som har ansökt om eller fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att gå i förskolan och skolan.

Barn har rätt till förskola från och med 1 års ålder, om föräldrarna till exempel arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Från och med höstterminen det år barn fyller 3 år har de rätt till förskola även om föräldrarna inte arbetar eller studerar.

Från och med höstterminen det år barn fyller 6 år har de rätt att gå i skolan. Skolan är gratis och alla barn går tio år i grundskolan.

Efter avslutad grundskola har ungdomar rätt till gymnasieutbildning, om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. På gymnasiet kan man förbereda sig för högre studier eller lära sig ett yrke.

Det är kommunen där ni bor som ska se till att ditt barn får en plats i skolan. Kontakta kommunen och berätta att du vill att dina barn ska gå i skolan. Kontakta Migrationsverket om du behöver hjälp med detta. Du kan också hitta information på kommunens webbplats. Kommunen ska informera om vilka förskolor och skolor som finns och hjälpa er vidare.

Läs mer om svensk skola och utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta din kommuns webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för dig som vill lära dig svenska på egen hand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälso- och sjuk­vård

När du har ansökt om eller fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har du som är vuxen rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta. Det är sjukvården som bestämmer vilken vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen (en lag som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids). När du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kommer du att få ett erbjudande om gratis hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningen får du råd om hälsofrågor, erbjudande om provtagningar och information om hälso- och sjukvården i Sverige.

Om du visar upp ditt UT-kort betalar du en lägre avgift när du besöker sjukvården eller hämtar ut vissa mediciner eller hjälpmedel på apoteket.

Läs mer om avgifter för sjukvård

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. Vården är till stor del gratis för barn, men det kan variera beroende på var man bor. Medicin för barn är gratis om man har recept från en läkare. Ditt barn kan även få gratis tillgång till vissa hjälpmedel om en vårdgivare har bedömt att det behövs.

I Sverige får alla som är 12 år eller äldre vaccinera sig mot covid-19. Äldre och särskilt sårbara personer kan behöva vaccinera sig flera gånger. Det är mycket viktigt att du tar emot den vaccination du blir erbjuden om du inte redan är fullvaccinerad, så att vi gemensamt kan stoppa smittspridningen. Vaccinationen mot covid-19 är gratis och frivillig. Barn har även rätt till vaccination mot andra vanliga smittsamma barnsjukdomar.

När du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt, eller behöver stöd eller vård på grund av en funktionsnedsättning, ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. Vårdcentralen är en lokal, offentligt finansierad vårdinrättning. Där kan du bland annat träffa en sjuksköterska, allmänläkare eller kurator. Om de bedömer att du behöver mer specialiserad vård eller hjälpmedel kan de hjälpa till att hänvisa dig vidare.

Ofta behöver du boka tid innan du besöker en vårdinrättning. Du har rätt till tolk när du träffar sjukvårdspersonal. Berätta att du behöver tolk när du bokar tid.

Om du tror att du behöver glasögon ska du vända dig till din mottagningsenhet och ansöka om ett särskilt bidrag för synundersökning och glasögon. Det är handläggaren på Migrationsverket som beslutar om du ska få en synundersökning. När du har fått ett beslut om beviljad synundersökning så kan du boka tid hos optikern och det måste du göra inom tre veckor. Om optikern bedömer att du behöver glasögon så beställer hen glasögon som Migrationsverket betalar.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att klara din vardag på egen hand är det viktigt att du berättar det för Migrationsverket. Kontakta också vårdcentralen så att du kan få hjälp. Om din funktionsnedsättning gör det svårt för dig att kommunicera när du har kontakt med Migrationsverket eller andra myndigheter kan du få hjälp och stöd med det. Prata med din mottagningsenhet om vilket stöd du kan få. Att ha en funktionsnedsättning är inget hinder för att få uppehållstillstånd.

Mer infor­ma­tion om hälsa och sjuk­vård

  • På webbplatsen www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det information på flera språk om sjukdomar och om hur sjukvården i Sverige fungerar. Där kan du också hitta telefonnummer till de vårdcentraler och tandläkare som finns på den ort där du bor.
  • Du kan också ringa till Vårdguiden på telefonnummer 1177. Då får du prata med en sjuksköterska som kan svara på frågor och ge råd om sjukvård. Sjuksköterskan kan också bedöma ditt behov av vård, och hänvisa dig till rätt vårdmottagning om det behövs.
  • Kvinnofridslinjen erbjuder råd och stöd för dig som är kvinna och har utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Ring 020‑50 50 50. De ordnar tolk inom några minuter. Du kan också läsa mer på kvinnofridslinjen.se. Information finns på flera språk.
  • Personalen på din mottagningsenhet eller boendepersonalen kan hjälpa dig att hitta mer information och ta reda på vart du ska vända dig för att få rätt vård på den ort där du bor.
  • Om du blir akut sjuk och behöver en ambulans ska du ringa nödnumret 112. Samma nummer gäller för att få kontakt med polis och brandkår vid akut fara.

Sidan senast uppdaterad: