Ekono­miskt stöd för dig med till­fäl­ligt skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

I första hand ska du försörja dig själv. Om du inte tjänar egna pengar eller har andra tillgångar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Du har rätt till ekonomiskt stöd från den dag som Migrationsverket har registrerat din ansökan om skydd enligt massflyktsdirektivet. Pengarna du får från Migrationsverket ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd när du besöker Migrationsverket eller genom att skicka in en ansökningsblankett till Migrationsverket med post. Om du även ska ansöka om ersättning för dina barn ska du fylla i en blankett per person. Migrationsverket kan bevilja ekonomiskt stöd tidigast från den dagen som du ansöker om det.

Om du får ekonomiskt stöd från Migrationsverket är det viktigt att du berättar för Migrationsverket om din ekonomi förändras, till exempel om du får ett arbete, eller om du byter boende. Adressbyte kan innebära att nivån på bidraget behöver ändras. Att inte berätta att du tjänar pengar när du får dagersättning är brottsligt.

Du kan ansöka om två olika former av stöd från Migrationsverket: dagersättning och särskilt bidrag.

Dager­sätt­ning

Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller i ett boende där mat inte ingår. Storleken på dagersättningen påverkas också om du väljer att ordna ditt boende själv.

På boenden där mat ingår är dager­sätt­ningen

  • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år.

På boenden där mat inte ingår är dager­sätt­ningen

  • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 37 kr/dag för barn 0–3 år
  • 43 kr/dag för barn 4–10 år
  • 50 kr/dag för barn 11–17 år.

Familjer som har fler än två barn får hel dagersättning för de två äldsta barnen och halv dagersättning för övriga barn.

Förutom mat ska dagersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Ansökan om dagersättning, blankett Mot23 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blanketten om dagersättning

Särskilt bidrag

Om du har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen kan du ansöka om särskilt bidrag för det. Du måste visa att du har ett starkt behov av varan eller tjänsten och att du inte kan betala för den själv. Det kan till exempel vara glasögon, en barnvagn eller varma vinterskor. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning av behovet.

Du kan bara få bidrag för de billigaste alternativen som krävs för att uppfylla behovet.

Din rätt till särskilt bidrag kan påverkas om du flyttar till en egen bostad i ett område som finns på Migrationsverkets lista över områden med sociala och ekonomiska utmaningar.

Blanketten Ansökan om särskilt bidrag för vuxna, nummer Mot78 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blanketten om särskilt bidrag för vuxna

Blanketten Ansökan om särskilt bidrag för minderåriga, nummer Mot79 Pdf, 654.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blanketten om särskilt bidrag för minderåriga

Blanketten Ansökan om särskilt bidrag för ensamkommande barn och ungdomar, nummer Mot72 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bank­kort

Om du beviljas dagersättning från Migrationsverket får du ett bankkort som är kopplat till det konto där pengarna sätts in. Det är bara Migrationsverket som kan sätta in pengar på det här kontot. Om du vill öppna ett svenskt bankkonto där till exempel en arbetsgivare kan sätta in pengar måste du kontakta en svensk bank.

Läs mer om bankkort

Beslut om ekono­misk ersätt­ning

När Migrationsverket har fattat beslut om ekonomisk ersättning får du del av beslutet

  • via en handläggare på din mottagningsenhet eller
  • genom så kallad förenklad delgivning.

Förenklad delgivning innebär att Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress du har berättat att du bor på. Dagen efter skickar vi ett nytt brev till samma adress med information om att vi har skickat ett beslut. Det gör vi för att minska risken för fel. På detta sätt anser Migrationsverket att du har fått del av beslutet (blivit delgiven) två veckor efter att vi skickade det till dig. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Tänk också på att kontrollera din post regelbundet.

Sidan senast uppdaterad: