Avgifter för sjukvård

Dessa avgifter gäller för dig med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet som visar upp ditt UT-kort.

Avgifter för besök vid vårdcentral eller sjukhus

Typ av besök

Avgift

Besök till läkare på vårdcentral

50 kronor

Besök till läkare efter remiss*

50 kronor

Besök efter remiss* till annan vård än läkarvård (till exempel sjuksköterska, sjukgymnast, kurator)

25 kronor

Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning

Gratis

Skyddsvård om du har en smittsam sjukdom

Gratis

*En remiss är ett meddelande som läkaren skickar till en annan vårdmottagning när det behövs en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller medicinsk information om till exempel vad du har för symtom, hur du mår och dina tidigare sjukdomar och skador. Den vårdmottagning som tar emot remissen kommer sedan att kalla dig till undersökning.

Akut sjuk­hus­vård

Avgiften för akuta besök på sjukhus varierar över landet. Du hittar aktuella avgifter på landstingets/regionens webbplats eller via 1177 Vårdguiden.

Avgifter för akut tandvård

Typ av besök

Avgift

Akut besök på Folktandvården eller en annan tandläkare som Folktandvården hänvisar till

50 kronor

Akut besök hos privat tandläkare utan Folktandvårdens godkännande

Tandläkarens avgift

Så betalar du för ditt vård­besök

Fråga alltid vårdgivaren, det vill säga vårdcentralen, sjukhuset eller Folktandvården, om hur du ska betala för ditt besök i samband med att du söker vård. Du betalar för ditt besök på olika sätt beroende på vilken stad du bor i. En del vårdgivare tar kort eller kontakter medan andra skickar en faktura hem till dig. Om vårdgivaren endast tillåter fakturabetalning kan du fråga om du får komma tillbaka och betala den på plats eftersom personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet kan ha begränsade möjligheter att betala fakturor.

Medicin

Du betalar 50 kronor för de flesta mediciner som du hämtar ut på recept. Ibland är de mediciner som skrivs ut på recept dyrare än 50 kronor. De flesta mediciner som skrivs ut på recept till barn under 18 år är gratis.

Sjuk­resor

Du betalar högst 40 kronor för en sjukresa.

Ersätt­ning från Migra­tions­verket

Du kan ansöka om särskilt bidrag hos Migrationsverket för avgifter som du har betalat när du har behövt vård och kostnader för medicin som du har fått utskrivet på recept.

Om dina utgifter över­stiger 400 kronor

Om du under sex månader har betalat mer än 400 kronor för läkarbesök, sjukresor, receptbelagda mediciner och annan behandling (till exempel sjukgymnastik) kan du ansöka om särskilt bidrag. Migrationsverket kan ersätta dig för de kostnader som överstiger 400 kronor. För att få tillbaka pengar ska du visa dina kvitton på att du har betalat avgiften (inte fakturor). När det gäller kvitton för medicin behöver du lämna in receptspecifikationen, den del av kvittot där ditt namn framgår.

Om du träffar en specialistläkare utan att ha en remiss från en läkare på vårdcentralen får du betala en högre avgift. Avgiften räknas inte in i högkostnadsskyddet, det vill säga de 400 kronorna.

Akut sjuk­vård och medi­ciner

Kostnad för akut sjukvård ingår inte i de 400 kronor som beskrivs ovan, men du kan ansöka om särskilt bidrag för den del av avgiften som överstiger 50 kronor. Samma belopp gäller om du har behövt akut tandvård, under förutsättning att Folktandvården inte hade öppet eller inte hade lediga tider när du behövde vården.

Ta med kvittot till Migrationsverket och lämna in en ansökan om särskilt bidrag så snart du kan efter akutbesöket.

Du kan också ansöka om ersättning för kostnader för receptbelagda mediciner som har kostat mer än 50 kronor.

Sidan senast uppdaterad: