Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

På den här i sidan finns information om vad som händer när du har fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, och vilka rättigheter och möjligheter du har då.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Om du beviljas uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv gäller ditt tillstånd till den 4 mars 2023. Om säkerhetsläget i Ukraina inte förbättras innan dess kan Migrationsverket besluta att förlänga tillståndet.

Du får ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som visar att du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och att du har rätt att arbeta.

När UT-kortet är klart kommer vi att skicka kortet till dig med post, eller kontakta dig och berätta var du kan hämta ditt kort. Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten Adressanmälan/Adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Blanketten Adressanmälan/Adressändring, nummer Mot93 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blan­ketten Adres­san­mälan/​Adres­sänd­ring (Mot93)

Kortet visar också att du har rätt till stöd enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA), det innebär att du har samma rätt till boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket som en asylsökande. Ta med ditt uppehållstillståndskort när du söker vård eller hämtar ut receptbelagd medicin på ett apotek. Kortet ger dig rätt till vård och medicin till ett lägre pris.

Rätt att arbeta

Du som är 16 år eller äldre har rätt att arbeta. Du kan vända dig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta ett arbete.

Hitta arbete på www.arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du hittar ett arbete måste du registrera dig hos Skatteverket för att betala skatt. Du eller din arbetsgivare ska skicka en anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket. Om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan du börja arbeta även om Skatteverket inte hunnit fattat beslut om preliminär A-skatt.

Läs mer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boende

Du kan välja att ordna ditt boende på egen hand eller få hjälp med boende av Migrationsverket. Du som behöver hjälp med boende måste besöka oss personligen.

Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand får du betala hyran själv. Kom ihåg att meddela Migrationsverket din adress om du ordnar ditt boende på egen hand, genom att skicka blanketten Adressanmälan/Adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Observera att Migrationsverket har en lista över bostadsområden med sociala och ekonomiska utmaningar. Den som väljer att bo i ett sådant område om kan förlora rätten till ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Här kan du ta reda på om den adress som du vill flytta till ligger i ett område som kan påverka din rätt till ersättning från Migrationsverket.

Skriv in adressen

Rött kryss = Du kan förlora din rätt till ersättning om du flyttar till adressen

Grön bock = Rätten till ersättning påverkas inte av att du flyttar till adressen

Du kan berätta att du behöver hjälp med boende när du ansöker om uppehållstillstånd. Om du först ordnar ditt boende på egen hand, men din situation senare förändras så att du efter att du har fått beslut behöver Migrationsverkets hjälp med boende ska du kontakta din mottagningsenhet.

Hitta adresser till våra mottagningsenheter

Om du behöver Migrationsverkets hjälp med boende får du inte välja var du ska bo, utan får en bostad där det finns platser lediga, och du kan behöva flytta till en annan av Migrationsverkets bostäder för att göra plats för fler personer.

Migrationsverket hyr olika typer av bostäder. Det kan vara en lägenhet där du får laga din egen mat, ett rum där du delar kök med många andra, eller ett större boende där maten serveras i gemensam matsal.

Den som bor i en av Migrationsverkets bostäder får räkna med att dela rum med andra personer. En familj får alltid ett eget rum. Ensamstående får dela rum med andra av samma kön.

Du kan ha rätt till ett boende som är anpassat efter dina behov om du befinner dig i en särskilt utsatt situation. Det kan till exempel gälla dig som har en funktionsnedsättning, lider av fysisk eller psykisk ohälsa, är HBTQI-person, gravid eller äldre. Prata med Migrationsverket om dina behov så snart som möjligt, så ska vi göra vårt bästa för att hitta en boendelösning som känns trygg för dig.

Ekono­miskt stöd

Om du inte har några egna pengar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Du har rätt till ekonomiskt stöd från den dag som Migrationsverket har registrerat din ansökan om skydd enligt massflyktsdirektivet. Pengarna du får från Migrationsverket ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter.

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd när du besöker Migrationsverket eller genom att skicka in en ansökningsblankett till Migrationsverket med post. Om du även ska ansöka om ersättning för dina barn ska du fylla i en blankett per person. Migrationsverket kan bevilja ekonomiskt stöd tidigast från den dagen som du ansöker om det.

Om du får ekonomiskt stöd från Migrationsverket är det viktigt att du berättar för Migrationsverket om din ekonomi förändras, till exempel om du får ett arbete, eller om du byter boende. Adressbyte kan innebära att nivån på bidraget behöver ändras. Att inte berätta att du tjänar pengar när du får dagersättning är brottsligt.

Du kan ansöka om två olika former av stöd från Migrationsverket: dagersättning och särskilt bidrag.

Dager­sätt­ning

Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller i ett boende där mat inte ingår. Storleken på dagersättningen påverkas också om du väljer att ordna ditt boende själv.

På boenden där mat ingår är dager­sätt­ningen

 • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år.

På boenden där mat inte ingår är dager­sätt­ningen

 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 37 kr/dag för barn 0–3 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år.

Familjer som har fler än två barn får hel dagersättning för de två äldsta barnen och halv dagersättning för övriga barn.

Förutom mat ska dagersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Ansökan om ersättning för kostnader och dagersättning, blankett Mot95 Pdf, 626.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blanketten om dagersättning

Särskilt bidrag

Om du har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen kan du ansöka om särskilt bidrag för det. Du måste visa att du har ett starkt behov av varan eller tjänsten och att du inte kan betala för den själv. Det kan till exempel vara glasögon, en barnvagn eller varma vinterskor. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning av behovet.

Du kan bara få bidrag för de billigaste alternativen som krävs för att uppfylla behovet.

Din rätt till särskilt bidrag kan påverkas om du flyttar till en egen bostad i ett område som finns på Migrationsverkets lista över områden med sociala och ekonomiska utmaningar.

Blanketten Ansökan om särskilt bidrag för vuxna, nummer Mot78 Pdf, 480.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blanketten om särskilt bidrag för vuxna

Blanketten Ansökan om särskilt bidrag för minderåriga, nummer Mot79 Pdf, 481.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blanketten om särskilt bidrag för minderåriga

Blanketten Ansökan om särskilt bidrag för ensamkommande barn och ungdomar, nummer Mot72 Pdf, 659 kB, öppnas i nytt fönster.

Bank­kort

Om du beviljas dagersättning från Migrationsverket får du ett bankkort som är kopplat till det konto där pengarna sätts in. Det är bara Migrationsverket som kan sätta in pengar på det här kontot. Om du vill öppna ett svenskt bankkonto där till exempel en arbetsgivare kan sätta in pengar måste du kontakta en svensk bank.

Läs mer om bankkort

Beslut om ekono­misk ersätt­ning

När Migrationsverket har fattat beslut om ekonomisk ersättning får du del av beslutet

 • via en handläggare på din mottagningsenhet eller
 • genom så kallad förenklad delgivning.

Förenklad delgivning innebär att Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress du har berättat att du bor på. Dagen efter skickar vi ett nytt brev till samma adress med information om att vi har skickat ett beslut. Det gör vi för att minska risken för fel. På detta sätt anser Migrationsverket att du har fått del av beslutet (blivit delgiven) två veckor efter att vi skickade det till dig. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Om adressen du har gett oss inte går att använda och du är folkbokförd i Sverige, kan beslutet och kontrollbrevet skickas till den adress du är folkbokförd på.

Tänk också på att kontrollera din post regelbundet.

Hälso- och sjuk­vård

Under tiden som du har ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har du som är vuxen rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta. Det är sjukvården som bestämmer vilken vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen (en lag som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids). När du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kommer du att få ett erbjudande om gratis hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningen får du råd om hälsofrågor, erbjudande om provtagningar och information om hälso- och sjukvården i Sverige.

Om du visar upp ditt UT-kort betalar du en lägre avgift när du besöker sjukvården eller hämtar ut vissa mediciner på apoteket.

Läs mer om avgifter för sjukvård

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. Vården är till stor del gratis för barn, men det kan variera beroende på var man bor. Medicin för barn är gratis om man har recept från en läkare.

I Sverige får alla som är 12 år eller äldre vaccinera sig mot covid-19. Äldre och särskilt sårbara personer kan behöva vaccinera sig flera gånger. Det är mycket viktigt att du tar emot den vaccination du blir erbjuden om du inte redan är fullvaccinerad, så att vi gemensamt kan stoppa smittspridningen. Vaccinationen mot covid-19 är gratis och frivillig. Barn har även rätt till vaccination mot andra vanliga smittsamma barnsjukdomar.

När du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. Vårdcentralen är en lokal, offentligt finansierad vårdinrättning. Där kan du bland annat träffa en sjuksköterska, allmänläkare eller kurator. Om de bedömer att du behöver mer specialiserad vård kan de hjälpa till att hänvisa dig vidare.

Ofta behöver du boka tid innan du besöker vårdcentralen. Du har rätt till tolk när du träffar sjukvårdspersonal. Berätta att du behöver tolk när du bokar tid.

Om du tror att du behöver glasögon kan du gå till vilken optiker du vill för att göra en synundersökning. Om du behöver köpa glasögon ska optikern skriva på ett papper som du får från din mottagningsenhet. Ta med pappret till Migrationsverket när du kan ansöker om särskilt bidrag för detta. Det är handläggaren på Migrationsverket som beslutar om du ska få ekonomiskt stöd för att köpa glasögon, och du måste få beslutet innan du kan beställa glasögon.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du har kontakt med Migrationsverket eller andra myndigheter kan du få hjälp och stöd med det. Att ha en funktionsnedsättning är inget hinder för att få uppehållstillstånd. Prata med din mottagningsenhet om vilket stöd du kan få.

Mer infor­ma­tion om hälsa och sjuk­vård

 • På webbplatsen www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det information på flera språk om sjukdomar och om hur sjukvården i Sverige fungerar. Där kan du också hitta telefonnummer till de vårdcentraler och tandläkare som finns på den ort där du bor.
 • Du kan också ringa till Vårdguiden på telefonnummer 1177. Då får du prata med en sjuksköterska som kan svara på frågor och ge råd om sjukvård. Sjuksköterskan kan också bedöma ditt behov av vård, och hänvisa dig till rätt vårdmottagning om det behövs.
 • Kvinnofridslinjen erbjuder råd och stöd för dig som är kvinna och har utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Ring 020‑50 50 50. De ordnar tolk inom några minuter. Du kan också läsa mer på kvinnofridslinjen.se. Information finns på flera språk.
 • Personalen på din mottagningsenhet eller boendepersonalen kan hjälpa dig att hitta mer information och ta reda på vart du ska vända dig för att få rätt vård på den ort där du bor.
 • Om du blir akut sjuk och behöver en ambulans ska du ringa nödnumret 112. Samma nummer gäller för att få kontakt med polis och brandkår vid akut fara.

Skola för barn

Barn som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att gå i förskolan och skolan.

Barn har rätt till förskola från och med 1 års ålder, om föräldrarna till exempel arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Från och med höstterminen det år barn fyller 3 år har de rätt till förskola även om föräldrarna inte arbetar eller studerar.

Från och med höstterminen det år barn fyller 6 år har de rätt att gå i skolan. Skolan är gratis och alla barn går tio år i grundskolan.

Efter avslutad grundskola har ungdomar rätt till gymnasieutbildning, om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. På gymnasiet kan man förbereda sig för högre studier eller lära sig ett yrke.

Det är kommunen där ni bor som ska se till att ditt barn får en plats i skolan. Kontakta kommunen och berätta att du vill att dina barn ska gå i skolan. Kontakta Migrationsverket om du behöver hjälp med detta. Du kan också hitta information på kommunens webbplats. Kommunen ska informera om vilka förskolor och skolor som finns och hjälpa er vidare.

Läs mer om svensk skola och utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta din kommuns webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för dig som vill lära dig svenska på egen hand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlänga uppe­hålls­till­stånd

Ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet gäller till 4 mars 2023. Om säkerhetsläget i Ukraina inte har förbättrats till dess kan Migrationsverket förlänga ditt uppehållstillstånd automatiskt. Du kommer att få mer information om vad du behöver göra innan dess.

Mer infor­ma­tion

Läs mer om hur det svenska samhället fungerar på www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: