Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

På den här i sidan finns information om vad som händer när du har fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, och vilka rättigheter och möjligheter du har då.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Om du beviljas uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv gäller ditt tillstånd till den 4 mars 2025. Innan dess kommer du att få information om vad du ska göra när ditt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet slutar gälla.

Om säkerhetsläget i Ukraina förbättras så mycket att EU beslutar att massflyktsdirektivet ska upphöra före 4 mars 2025, kommer Migrationsverket att återkalla ditt tillstånd. Om det händer kommer du att få information om det innan tillståndet slutar gälla.

Migrationsverket kan dessutom besluta att återkalla ditt uppehållstillstånd om det visar sig att du har lämnat oriktiga uppgifter.

Du har rätt att få information från Migrationsverket om vilka uppgifter som behandlas om dig, och du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Läs mer om behandling av personuppgifter

Uppe­hålls­till­stånds­kort (UT-kort)

Efter att vi har fattat beslut kommer du att få ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som bevis för ditt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Du som ansökte via e-tjänsten och inte har lämnat foto och fingeravtryck i samband med din ansökan måste komma till Migrationsverket innan vi kan ta fram ett uppehållstillståndskort åt dig. Du får mer information om hur det går till i samband med ditt beslut.

När UT-kortet är klart kommer vi att skicka kortet till dig med post, eller kontakta dig och berätta var du kan hämta ditt kort. Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten Adressanmälan eller adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Adressanmälan eller adressändring, blankett Mot93 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blan­ketten Adres­san­mälan eller adres­sänd­ring (Mot93)

Kortet visar också att du har rätt till stöd enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA), det innebär att du har samma rätt till boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket som en asylsökande. Ta med ditt uppehållstillståndskort när du söker vård eller hämtar ut receptbelagd medicin på ett apotek. Kortet ger dig rätt till vård och medicin till ett lägre pris.

Samord­nings­nummer

Efter beslut kommer Migrationsverket att begära ett samordningsnummer åt dig. Det är Skatteverket som beslutar om samordningsnummer och som skickar det till dig.

Ett samordningsnummer är ett personligt identitetsnummer som underlättar när du till exempel har kontakt med myndigheter, skriver på ett anställningskontrakt eller öppnar ett bankkonto. Det är Skatteverket som beslutar om du ska få ett samordningsnummer, men ett samordningsnummer är inte samma sak som ett personnummer och betyder inte att du blir folkbokförd i Sverige.

För att vi ska kunna begära ett samordningsnummer åt dig krävs att du har

  • fått beslut om uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet
  • visat identitetshandlingar (till exempel ett hemlandspass, främlingspass, resedokument eller ukrainskt inrikespass) i samband med din ansökan
  • lämnat fingeravtryck och fotograferats till ditt uppehållstillståndskort
  • en mer varaktig adress där du bor.

Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress genom att skicka in blanketten Adressanmälan eller adressändring (Mot93) Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster. till närmaste mottagningsenhet.

Om du har fått ett samordningsnummer måste du också meddela Skatteverket om du byter adress.

Läs Skatteverkets information om samordningsnummer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp med boende och ekono­miskt stöd

Från den dagen som du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet har du rätt att få hjälp med boende och ekonomiskt stöd. Du som behöver hjälp ska kontakta Migrationsverket.

Läs mer om boende

Läs mer om ekonomiskt stöd

Arbete, skola och sjuk­vård

Från den dagen som du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet har du som är vuxen rätt till akut vård och vård som inte kan vänta. Barn har rätt till samma vård som alla andra barn som bor i Sverige. Barn har också rätt att gå i skolan. Personer som har fyllt 16 har rätt att arbeta från den dagen som de har fått beslut om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om rätten till vård och skola, och rätten att arbeta

Om du vill åter­vända

Om du vill flytta från Sverige ska du meddela Migrationsverket, till exempel genom att kontakta din mottagningsenhet. Om du har fått ett samordningsnummer måste du också meddela Skatteverket att du ska lämna Sverige. Du som har flyttat till en bostad som kommunen ansvarar för ska meddela kommunen att du planerar att flytta från Sverige.

Du har rätt att resa in och ut ur Sverige så länge ditt uppehållstillstånd är giltigt. Migrationsverket kommer inte att återkalla ditt uppehållstillstånd om du provar att flytta hem till Ukraina, eller om du flyttar till något annat EU-land.

Den rätt till stöd från Migrationsverket som ditt uppehållstillstånd ger upphör dock att gälla när du lämnar Sverige. Meddela därför Migrationsverket om du bestämmer dig för att flytta från Sverige, så att vi kan stoppa utbetalningar och ge eventuell bostad till någon annan som behöver den. Du som har fått ett bankkort av Migrationsverket ska lämna tillbaka det innan du flyttar från Sverige. Om du kommer tillbaka till Sverige medan ditt uppehållstillstånd fortfarande gäller kan du ansöka om ekonomiskt stöd och hjälp med boende igen.

Migrationsverket kan inte hjälpa dig ekonomiskt eller praktiskt med att flytta hem till Ukraina.

Mer infor­ma­tion

Läs mer om hur det svenska samhället fungerar på www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökad risk för våld, över­grepp och männi­sko­handel

När många människor är på flykt ökar risken att utsättas för olika former av våld och förtryck. Det innebär att du som flyr kriget i Ukraina är extra utsatt för risken att bli utnyttjad. Det gäller särskilt kvinnor och barn.

Anmäl till polisen om du är utsatt för brott. Vid akuta situationer och pågående brott, ring 112. Om det inte är akut kan du kontakta polisen på +46 77 114 14 00.

Information om människohandel på engelska och ukrainska på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om vilken hjälp du kan få om du har blivit utsatt för sexuellt utnyttjande eller annan fysisk eller psykisk misshandel

Har du blivit vittne till krigs­brott?

Den svenska polisen har en grupp som utreder krigsbrott som kan ha skett under Rysslands invasion av Ukraina. De vill höra från dig som har blivit utsatt, eller som har bevittnat andra civila som har utsatts, för en väpnad attack eller liknande våld i Ukraina efter den 24 februari 2022.

Mejla till registrator.kansli@polisen.se och märk ditt meddelande med ”till gruppen för utredning av krigsbrott”, eller ring direkt till polisens kontaktcenter på telefonnummer 114 14 så får du hjälp med att komma i kontakt med rätt person.

Sidan senast uppdaterad: