Så här fyller du i blan­ketten Adressanmälan eller adressändring (Mot93)

Alla fält i blanketten ska vara ifyllda och blanketten ska vara undertecknad. Om något fält saknas kan ditt ärende om dagersättning eller särskilt bidrag påverkas. Det kan också innebära att Migrationsverket beslutar att du inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag.

1. Person­upp­gifter

Fyll i namn, telefonnummer och dossiernummer eller kontrollnummer för alla personer som flyttar till den nya adressen, även barn.

2. Anmäld/​​​​Ny adress

c/​​​​o:

Ange namnet på personen vars namn står på dörren till bostaden/postfacket. Om ditt eget namn står på dörren/postfacket behöver du inte ange c/o.

Gatu­a­dress:

Ange namnet på gatan och husnumret som bostaden ligger på.

Lägen­hets­nummer:

Om du bor i en lägenhet ska du ange bostadens lägenhetsnummer som består av fyra siffror. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på dörren till bostaden, på postfacket eller på ditt kontrakt.

Post­nummer och Ort:

Ange postnummer och ort.

Adressen gäller från och med (ange år, månad och dag):

Ange från och med vilket datum din nya adress gäller, ange år, månad och dag.

3. Övriga upplys­ningar

Här kan du lämna uppgifter som du anser att Migrationsverket bör känna till.

4. Under­skrift

I de fall adressändringen gäller för fler än en vuxen person ska blanketten undertecknas av samtliga som är över 18 år.

Genom att du undertecknar blanketten intygar du att

  • uppgifterna du lämnat är riktiga och fullständiga
  • du förstår att du är skyldig att anmäla till Migrationsverket om det sker förändringar
  • du är medveten om att det är straffbart att lämna oriktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte meddela Migrationsverket när uppgifterna du lämnat om din adress förändras.

Lämna eller skicka in blanketten till din närmaste mottagningsenhet.

Du hittar postadresserna till Migrationsverkets mottagningsenheter på sidan för kontaktuppgifter:

Postadresser

Sidan senast uppdaterad: