Så här ansöker du om asyl

Om du vill söka asyl i Sverige ska du besöka Migrationsverket för att lämna in en ansökan. Det går inte att ansöka om asyl innan du kommer till Sverige.

Om du möter gränspolis när du reser in i Sverige ska du berätta för dem att du vill ansöka om asyl. Gränspoliser finns till exempel vid passkontrollen på internationella flygplatser, på färjeterminaler och där tåg och bussar anländer till Sverige. Gränspolisen kommer att ställa några frågor till dig och sen lämna över dig till Migrationsverket som tar emot din ansökan om asyl.

Om du redan är i Sverige ska du själv kontakta Migrationsverket. Du kan ansöka om asyl vid någon av Migrationsverkets ansökningsenheter i Göteborg, Malmö eller Stockholm.

Migrationsverkets adresser och öppettider

Migra­tions­verket regi­strerar din ansökan

När du ansöker om asyl kommer du att få berätta vem du är, varför du vill söka asyl och hur du har rest till Sverige.

Du måste berätta vem du är

Om du har ett pass eller några andra identitetshandlingar ska du lämna in dem för att visa din identitet, det vill säga vad du heter, när du är född och vilket medborgarskap du har. Det är viktigt att du visar din identitet för att Migrationsverket ska kunna fatta ett korrekt beslut.

Om du inte kan lämna in identitetshandlingar ska du försöka visa vem du är på annat sätt. Det kan du till exempel göra med födelsebevis, familjebok, militärbok eller vigselbevis. Sådana dokument kan inte var för sig bevisa vem du är, men ibland kan flera dokument tillsammans styrka din identitet.

Läs mer om varför du måste berätta vem du är

Migrationsverket kommer att registrera dig som asylsökande med det namn och de födelsedata som står i dina identitetshandlingar. Det kan till exempel medföra att transpersoner blir registrerade med det namn och kön som de tilldelades vid födseln. Svensk lag tillåter inte att vi registrerar dig med ett annat namn, men om du önskar ett annat tilltalsnamn eller pronomen ska du berätta det för oss, så att vi kan göra en anteckning om detta. Det är också bra att du redan nu berättar om du har särskilda skäl för att önska tolk, biträde eller utredare av ett visst kön, eller om du inte vill dela rum med andra asylsökande av ett visst kön.

Du blir foto­gra­ferad och får lämna fingerav­tryck

När du ansöker om asyl blir du fotograferad och du får lämna fingeravtryck. Ditt foto används till Migrationsverkets register och till det LMA-kort som du får för att visa att du är asylsökande. Barn under sex år behöver inte lämna fingeravtryck.

Fingeravtrycken används för att se om du har sökt asyl i något annat Schengenland eller om du har tillstånd eller förbud mot att vistas i något Schengenland. Om kontrollen av dina fingeravtryck visar att du har blivit registrerad i ett annat land på din väg till Sverige, eller om du redan har sökt asyl i ett annat land, kommer Migrationsverket att utreda vilket land som ska ansvara för att pröva din ansökan om asyl. Det är Dublinförordningen som bestämmer vilket land som ska ansvara för din ansökan om asyl.

Vi gör ingen kontroll av fingeravtryck för barn under 14 år.

Läs mer om Dublinförordningen

Ansök­nings­samtal

När du har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck får du träffa en utredare. Med hjälp av en tolk får du berätta mer om vem du är, varför du har lämnat ditt hemland och hur du har rest till Sverige. Du kommer också att få frågor om din familj och om hur du mår.

Om du har en funktionsnedsättning, det vill säga om du har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt, ska du berätta det för Migrationsverket. Om din funktionsnedsättning gör att du har svårt att kommunicera med Migrationsverket när du ansöker om asyl har du rätt till hjälp. Du har också rätt till ett boende som är anpassat efter dina behov.

Du får information om asylprocessen, vad som är nästa steg och vad du måste göra. Du får också information om praktiska frågor, till exempel din rätt till boende, ekonomiskt stöd, vård och skola för barnen.

I första hand ska du försörja dig själv medan du väntar på beslut. Om du inte tjänar egna pengar eller har andra tillgångar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Längre fram kommer du att bli kallad till en asylutredning där du får berätta mer om varför du har flytt och vad du tror kommer att hända dig om du måste återvända.

Uppen­bart ogrundad ansökan

Om det är uppenbart att du inte har några asylskäl kommer utredaren att förklara att Migrationsverket inte anser att du har skäl för asyl, och att du kan få beslut inom några veckor. Om du helt saknar asylskäl kommer du att få ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart.

Läs mer om vad det innebär att få ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart

Efter att du har lämnat in din ansökan

En utredare kommer att gå igenom alla dina handlingar, vad du har berättat och vad kontrollerna av dina fingeravtryck har visat. Utifrån den information som du har lämnat vid ansökan avgör utredaren hur mycket din ansökan måste utredas. Alla ansökningar är olika och tar därför olika lång tid att utreda.

Utredaren förbereder din ansökan för den fortsatta utredningen. Det kan till exempel handla om att hämta information från andra myndigheter. Om du behöver komplettera din ansökan kommer utredaren att kontakta dig. Det kan till exempel behövas om du inte lämnade in några identitetshandlingar i samband med din ansökan.

Vänta på asylut­red­ning

Om din ansökan ska avgöras i Sverige får du vara här medan du väntar på att Migrationsverket ska pröva om du har rätt till uppehållstillstånd.

Det kan ta lång tid innan du får komma till en asylutredning. Då får du berätta mer om varför du vill söka asyl i Sverige, vad som har hänt dig och vad du tror kan hända om du måste återvända till ditt hemland. Väntetiderna kan också variera från person till person.

Du kan kallas till flera möten innan du får beslut. Kom på de tider som Migrationsverket har bokat för dig. Det finns ont om nya tider och du kan därför få vänta längre på ditt beslut om vi måste boka om din tid.

Meddela din adress

Om du flyttar måste du meddela Migrationsverket din nya adress så att vi kan nå dig när det är dags för din utredning eller andra möten. Läs din post regelbundet så att du inte missar information från Migrationsverket.

Förlänga till­stånd

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och du vill stanna i Sverige måste du ansöka om förlängning innan det tar slut. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. Du kan också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige.

Läs mer om hur du gör för att förlänga ditt uppehållstillstånd

Film om hur det går till vid en asylut­red­ning

Sidan senast uppdaterad: