Du kan inte välja vilket land som prövar din asylansökan (Dublinförordningen)

För att söka asyl i Sverige måste du vara i Sverige eller vid gränsen till Sverige. Om det visar sig att din ansökan ska handläggas enligt Dublinförordningen kommer Migrationsverket att ta ställning till om din ansökan ska prövas i Sverige eller ett annat land.

När du ansöker om asyl i Sverige börjar Migrationsverket med att undersöka om det är Sverige eller något annat EU-land som ska ansvara för din asylansökan. Om du har fått visum till, har vissa typer av uppehållstillstånd i, eller har ansökt om asyl i ett annat EU-land på vägen till Sverige, kanske du måste åka tillbaka dit. Du kan också få din ansökan prövad i ett annat EU-land om du vill återförenas med familjemedlemmar som redan befinner sig där. Dessa regler finns i Dublinförordningen.

Om din ansökan ska prövas enligt Dublinförordningen kommer det att gå till så här:

1

Ansökan

 • Du får svara på frågor om till exempel ditt namn, medborgarskap, familj. Du ska också lämna in ditt pass eller andra identitetshandlingar för att visa vem du är.
 • Migrationsverket fotograferar dig och tar dina fingeravtryck. Om kontrollen av dina fingeravtryck visar att du har rest in utan tillstånd i Europa, att du har visum i ett annat land i Europa eller att du har sökt asyl i ett annat land i Europa kommer din ansökan om asyl att handläggas enligt Dublinförordningen. Det innebär att Migrationsverket inte kommer att utreda dina asylskäl, utan först utreda vilket land som ska ansvara för prövningen av din asylansökan.
 • Du får information om att din ansökan ska handläggas enligt Dublinförordningen och vad det innebär. Du får också information om praktiska frågor, till exempel din rätt till boende, vård och skola för barnen under tiden som du väntar på ett beslut.

2

Ansökningssamtal

 • Med hjälp av en tolk får du svara på frågor om din hälsa och din familj, och om hur du tog dig till Sverige.
 • Du får möjlighet att säga vad du tycker om att din ansökan eventuellt ska prövas i ett annat land. Det här samtalet är din enda möjlighet att träffa Migrationsverket och berätta varför du tycker att din ansökan ska prövas i Sverige.
 • Att du har familj i Sverige kan vara en anledning för Migrationsverket att bestämma att din ansökan ska prövas i Sverige. På samma sätt har du möjlighet att få din ansökan prövad i ett annat land i Europa om du har familj där.
 • Om du redan har uppehållstillstånd i ett annat land i Europa kan din ansökan också handläggas enligt Dublinförordningen.

3

Begäran om överföring till ett annat land

 • Efter samtalet tar Migrationsverket ställning till om det har framkommit något som gör att din ansökan i stället ska prövas i Sverige. Om det inte finns några sådana skäl skickar Migrationsverket en begäran om överföring till det land som har ansvar för att utreda dina asylskäl.

4

Begäran accepteras

 • Det andra landet har en bestämd tid på sig att svara om det accepterar att ta över ansvaret för din ansökan om asyl eller inte. Om de inte svarar i tid betyder det att de har accepterat Migrationsverkets begäran om överföring.
 • När ett annat land har accepterat sitt ansvar för din asylansökan betyder det att du ska få dina rättigheter som asylsökande tillgodosedda i det landet.

5

Beslut om överföring

 • Om det andra landet accepterar begäran fattar Migrationsverket beslut om att du ska resa till det land som är ansvarigt för att pröva din asylansökan.
 • Du får en kallelse till ett möte där Migrationsverket berättar om beslutet.
 • Beslut om överföring till ett annat land innebär att du ska resa dit omedelbart. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor. Du kan också begära att överföringen stoppas i väntan på domstolens beslut.

Dublinförordningen

Dublinförordningen gäller i de 27 länderna i Europeiska unionen: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, samt i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein.

Det finns fyra broschyrer från EU-kommissionen som förklarar olika delar av Dublinförordningen. Broschyrerna är inte uppdaterade med information om vilka länder som tillhör EU.

Sidan senast uppdaterad: