Du kan inte välja vilket land som prövar din asylansökan (Dublinförordningen)

Reglerna i Dublinförordningen avgör vilket EU-land som ska pröva en asylansökan.

När du ansöker om asyl i Sverige börjar Migrationsverket med att undersöka om det är Sverige eller något annat EU-land som ska ansvara för din asylansökan. Om du har fått visum till, har vissa typer av uppehållstillstånd i, eller har ansökt om asyl i ett annat EU-land på vägen till Sverige, kanske du måste åka tillbaka dit. Dessa regler finns i Dublinförordningen.

Det finns fyra broschyrer som informerar om olika delar av Dublinförordningen:

"Fingeravtryck och Eurodac"

"Jag har ansökt om asyl inom EU – vilket land ska behandla min ansökan?"

Observera: På sidan sex står det ”ett annat Dublinland”. Med detta menas EU:s yttre gräns, alltså det första EU-land som du reste igenom.

"Jag befinner mig i Dublinprocessen – vad betyder det?"

Observera: I punkt fyra på sidan sju står det ”ett annat Dublinland”. Med detta menas EU:s yttre gräns, alltså det första EU-land som du reste igenom.

"Barn som ansöker om internationellt skydd"

Sidan senast uppdaterad: