Medan du väntar

Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige, men som ännu inte har fått något svar på din ansökan.

Du kan läsa om vad som händer när du har lämnat in en ansökan om asyl, och om dina rättigheter som asylsökande när det gäller arbete, skola, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd.

Väntan på asylut­red­ning

Det kan ta lång tid innan du får komma till en asylutredning. Då får du berätta mer om varför du vill söka asyl i Sverige, vad som har hänt dig och vad du tror kan hända om du måste återvända till ditt hemland. Väntetiderna kan också variera från person till person.

Du kan kallas till flera möten innan du får beslut. Kom på de tider som Migrationsverket har bokat för dig. Det finns ont om nya tider och du kan därför få vänta längre på ditt beslut om vi måste boka om din tid.

Meddela din adress

Om du flyttar måste du meddela Migrationsverket din nya adress så att vi kan nå dig när det är dags för din utredning eller andra möten. Läs din post regelbundet så att du inte missar information från Migrationsverket.

Orga­ni­sa­tioner som kan hjälpa dig som är asyl­sö­kande

Amnesty international Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Caritas Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RFSL-Newcomers Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Asylrättscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Röda Korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sociala missionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samhällsinformation om Sverige på flera språk

Sidan senast uppdaterad: