Boende

Om du inte har någonstans att bo medan du väntar på beslut i ditt asylärende kan Migrationsverket hjälpa dig. Du kan också välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släktingar eller vänner. Om du ordnar ditt boende själv måste du berätta din adress, så att Migrationsverket kan kontakta dig.

Bo hos Migrationsverket

Migrationsverket erbjuder dig ett tillfälligt boende under tiden du väntar på beslut. Migrationsverket betalar för boendet om du inte har några pengar.

Du får bo där det finns plats

Om du behöver Migrationsverkets hjälp med boende får du inte själv välja var du ska bo, utan du måste vara beredd att flytta till en ort där det finns lediga bostäder. Det kan också hända att du, under tiden som du väntar på beslut, måste flytta till en ny bostad för att göra plats för fler sökande.

Du får dela rum

Migrationsverkets boenden är bara till för asylsökande. Om du har blivit erbjuden en plats på ett boende gäller denna plats bara för dig. Boendet består ofta av en lägenhet som delas med andra. En familj får alltid ett eget rum. Ensamstående får dela rum med andra av samma kön.

Om du av någon anledning behöver ett särskilt anpassat boende ska du prata med din mottagningsenhet. Migrationsverket värnar om att alla som bor i boendet ska känna sig trygga i sin boendemiljö. Det är viktigt att alla i boendet respekterar varandra och visar varandra hänsyn, oavsett religion, kultur eller sexuell läggning.

Prata med din mottagningshandläggare så snart som möjligt om du är hbtq-person och har särskilda behov angående din boendesituation. Vi gör vad vi kan för att hitta en lösning som känns trygg och bra för dig.

Rätten till boende upphör

Du måste flytta från boendet om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har börjat gälla, eller när din tidsfrist för frivillig avresa har tagit slut. Detta gäller dig som är vuxen och som inte bor tillsammans med barn under 18 år som du är vårdnadshavare för.

Eget boende

Om du inte vill bo i Migrationsverkets boende kan du hitta en bostad på egen hand. Många väljer att bo hos vänner eller släktingar medan de väntar på svar på sin asylansökan. Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand får du själv stå för boendekostnaden.

Om du av någon anledning inte kan bo kvar i det boende som du har ordnat själv kan du flytta till ett av Migrationsverkets boenden där det finns plats. Vänd dig till den mottagningsenhet där du är inskriven för att få mer information.

Oavsett om du väljer att bo i Migrationsverkets boende eller att ordna ditt boende på egen hand, måste du vara tillgänglig så att Migrationsverket kan komma i kontakt med dig. Kom ihåg att meddela din mottagningsenhet din nya adress om du flyttar under väntetiden.

Om du får stanna

Du som har bott i Migrationsverkets boende kan få hjälp av Migrationsverket att hitta en ny bostad när du har fått uppehållstillstånd. Du får bo kvar i Migrationsverkets boende fram till dess att vi har hittat en ny bostad åt dig. Om du bor i eget boende eller får uppehållstillstånd på grund av arbete måste du själv ordna en ny bostad

Läs mer om vad som händer om du får permanent uppehållstillstånd 

Läs mer om vad som händer om du får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?