Boende

Om du inte har någonstans att bo medan du väntar på beslut i ditt asylärende kan Migrationsverket hjälpa dig. Du kan också välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släktingar eller vänner. Om du ordnar ditt boende själv måste du meddela din adress, så att Migrationsverket kan kontakta dig.

Bo hos Migra­tions­verket

Migrationsverket erbjuder dig ett tillfälligt boende under tiden som du väntar på beslut. Migrationsverket betalar för boendet om du inte har några pengar.

Du måste flytta från boendet om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har börjat gälla, eller när din tidsfrist för frivillig avresa har tagit slut. Detta gäller dig som är vuxen och som inte bor tillsammans med barn under 18 år som du är vårdnadshavare för.

Barnfamiljer som har fått beslut om avvisning eller utvisning har fortfarande rätt till boende, men ska flytta till ett av Migrationsverkets återvändandecenter. De behåller rätten till ekonomiskt stöd till dess att de lämnar Sverige eller av någon annan anledning skrivs ut från mottagningsenheten.

Om du ansöker om arbetstillstånd efter att ditt avslagsbeslut har börjat gälla kommer du att skrivas ut från din mottagningsenhet och har inte längre rätt till ekonomiskt stöd eller hjälp med boende. Detsamma gäller dina familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd tillsammans med dig.

Läs mer om att bo hos Migrationsverket

Bo i eget boende

Om du inte vill bo i Migrationsverkets boende kan du hitta en bostad på egen hand. Många väljer att bo hos vänner eller släktingar medan de väntar på svar på sin asylansökan. Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand får du själv stå för boendekostnaden.

Observera att om du flyttar till ett område som en kommun har anmält till Migrationsverket som ett område med sociala och ekonomiska utmaningar kan du att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag.

Läs mer om att bo i eget boende

Film om boende för asylsökande

Sidan senast uppdaterad: